การช่วยการเข้าถึงบนโทรศัพท์ของฉัน

คุณสามารถปรับแต่ง Windows Phone ของคุณได้หลายวิธี และยังมีคุณลักษณะการช่วยสำหรับการเข้าถึงในตัวที่ช่วยให้เห็น ได้ยิน และใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

Accessibility settings on Windows Phone

หน้าจอการตั้งค่าความง่ายในการเข้าถึง

วิธีเปลี่ยนขนาดตัวอักษร

คุณสามารถเลือกขนาดข้อความให้โทรศัพท์ของคุณได้ ขนาดข้อความที่คุณเลือกจะแสดงขึ้นในอีเมล ข้อความ หน้าจอเมื่อล็อกของคุณบางเว็บเพจ และในตำแหน่งอื่นๆ

 1. ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
    > ความง่ายในการเข้าถึง

 2. ใน ขนาดตัวอักษร ให้เลื่อนแถบเลื่อนจนตัวอย่างตัวอักษรได้ขนาดที่คุณต้องการ

วิธีใช้ชุดรูปแบบที่มีความคมชัดสูง

ความคมชัดสูงช่วยให้อ่านได้ง่ายขึ้น โดยข้อความจะเปลี่ยนเป็นสีขาวดำ และพื้นหลังของข้อความจะเป็นสีพื้น หรืออาจแสดงอยู่ที่ด้านบนของรูปภาพ

 1. ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
    > ความง่ายในการเข้าถึง

 2. เปิด ความเปรียบต่างสูง 

  Toggle On Icon

High contrast mode on Windows Phone

หน้าจอเริ่มที่มีความคมชัดสูงเปิดอยู่

วิธีเปิดใช้ผู้บรรยาย

ผู้บรรยายอ่านออกเสียงข้อความบนโทรศัพท์ของคุณ รวมทั้งข้อความในอีเมล ข้อความ SMS การตั้งค่า และอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุณลักษณะนี้ รวมทั้งรายการลักษณะการใช้งานเฉพาะสำหรับผู้บรรยาย โปรดดู การใช้ผู้บรรยายบนโทรศัพท์ของฉัน

 1. ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
    > ความง่ายในการเข้าถึง

 2. เปิด ผู้บรรยาย 

  Toggle On Icon

วิธีขยายหน้าจอ

แว่นขยายหน้าจอช่วยให้คุณสามารถใช้การวาดนิ้วในการขยายหน้าจอที่คุณกำลังดูได้

 1. ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
    > ความง่ายในการเข้าถึง

 2. เปิด แว่นขยายหน้าจอ 

  Toggle On Icon

 3. บนหน้าจอใดก็ได้ ให้แตะสองครั้งโดยใช้นิ้วสองนิ้วเพื่อขยาย เมื่อขยายแล้ว คุณสามารถลองทำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • หากต้องการเคลื่อนที่ไปรอบๆ ทั้งหน้าจอ (รวมทั้งส่วนอื่นๆ ที่ไม่ได้แสดงอยู่เนื่องจากขยายอยู่) ให้ใช้นิ้วสองนิ้วแตะหนึ่งครั้งแล้วค้างไว้ที่ตำแหน่งใดก็ตามบนหน้าจอ จากนั้นเลื่อนไปยังทิศทางใดก็ได้
  • หากต้องการเปลี่ยนระดับการขยายในขณะที่หน้าจอถูกขยายอยู่ ให้ใช้นิ้วสองนิ้วแตะสองครั้งแล้วค้างไว้ จากนั้นเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดการขยาย
  • หากต้องการเลื่อนขึ้นหรือลงในขณะที่หน้าจอถูกขยาย ขั้นแรก ให้เลื่อนไปยังขอบของหน้าจอ เมื่อไปถึงส่วนขอบ คุณสามารถเลื่อนไปได้ตามปกติด้วยการใช้นิ้วเพียงนิ้วเดียวเพื่อปัดหรือเลื่อน

วิธีขยายเนื้อหาเว็บ

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้ขยายเข้าหรือออกบนเว็บเพจใดก็ตามได้ แม้ว่าโดยปกติแล้ว ไซต์หรือแอปจะไม่ยอมให้คุณดำเนินการ

 1. ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
    > ความง่ายในการเข้าถึง

 2. เปิด อนุญาตให้ขยายเนื้อหาเว็บทั้งหมด 

  Toggle On Icon

 3. บนเว็บเพจ ให้กางนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของคุณออกจากกันเพื่อขยายเข้า หรือจีบเข้าหากันเพื่อขยายออก

วิธีเปิดตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการสั่งงานด้วยเสียง

คุณสามารถโทร ค้นหาเว็บ เปิดแอป หรือฟังข้อความ SMS ได้โดยใช้คุณสมบัติ สั่งงานด้วยเสียง แล้วจึงเปิดคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ช่วยให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์ในลักษณะแฮนด์ฟรีได้หรือโดยที่ไม่ต้องใช้สายตาได้ เช่น ด้วยการพูด ID ผู้โทรออกมาเพื่อสั่งการโทรออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ใช้การสั่งงานด้วยเสียงในโทรศัพท์ของฉัน

 1. ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
    > ความง่ายในการเข้าถึง

 2. เปิด การเข้าถึงการสั่งงานด้วยเสียง 

  Toggle On Icon

วิธีปรับแต่งคำอธิบายภาพในเบราว์เซอร์ (คำอธิบายภาพปิดท้ายวิดีโอ)

คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของคำอธิบายภาพสำหรับวิดีโอใน Internet Explorer และแอปที่ใช้เบราว์เซอร์เพื่อแสดงเนื้อหา เปลี่ยนขนาดและสีของฟอนท์ ความโปร่งใสของพื้นหลัง และอื่นๆ จนกว่าจะตรงตามที่คุณต้องการ

 1. ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
    > ความง่ายในการเข้าถึง

 2. แตะ คำอธิบายภาพในเบราว์เซอร์ แล้วเปิด แบบอักษรและสีแบบกำหนดเอง  

  Toggle On Icon

 3. แตะแต่ละตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนแบบอักษร ข้อความ พื้นหลัง และการกำหนดลักษณะของหน้าต่าง


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10664 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 8

คำติชม