เพื่อความปลอดภัยของคุณ

เราขอให้คุณอ่านคำแนะนำในคู่มือฉบับนี้ก่อนใช้อุปกรณ์ของคุณ

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

restricted areas

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ น้ำมันเชื้อเพลิง สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้

คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

road safety

ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ท่านควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

สัญญาณรบกวน

interference

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์

บริการที่ผ่านการรับรอง

qualified service

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้

แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

batteries and chargers

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft Mobile ว่าใช้กับอุปกรณ์รุ่นนี้ได้เท่านั้น อุปกรณ์ชาร์จของบุคคลภายนอกที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของ USB ที่ใช้บังคับ และสามารถเชื่อมต่อกับช่องเสียบ USB ในอุปกรณ์ของคุณ อาจใช้ร่วมกันได้ ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง

keep dry

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

ชิ้นส่วนที่ทำจากกระจก

glass parts

จอแสดงผลของอุปกรณ์ทำมาจากกระจก กระจกนี้สามารถแตกกระจาย หากทำเครื่องหล่นบนพื้นผิวที่แข็งหรือได้รับการกระทบอย่างแรง หากมีการแตก อย่าพยายามสัมผัสส่วนที่ทำจากกระจก หรือพยายามนำเศษกระจกที่แตกออกจากเครื่อง หยุดการใช้เครื่องจนกว่าจะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เป็นกระจกโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ

ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ

hearing

อย่าฟังระดับเสียงที่ดังเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูขณะที่เปิดลำโพง

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10698 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม