แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายใน Windows

นำไปใช้กับ: Windows 10Windows 8.1Windows 7

การแก้ไขปัญหาเครือข่ายใน Windows 10

หากคุณประสบปัญหาในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย และไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ต่อไปนี้เป็นบางสิ่งที่คุณสามารถลองใน Windows 10

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง