แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ใน Windows

นำไปใช้กับ: Windows 10Windows 8.1Windows 7

การแก้ไขปัญหาเครือข่ายใน Windows 10

หากคุณไม่สามารถรับอีเมล เรียกดูเว็บ หรือสตรีมเพลง เป็นไปได้ที่คุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย และไม่สามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ต เพื่อแก้ไขปัญหา ต่อไปนี้คือบางอย่างที่คุณสามารถลองใช้ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง