ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตแบบผ่านสายช่วยให้คุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว โดยเสียบปลายด้านหนึ่งของสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับเราเตอร์ที่บ้าน แล้วเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ตอีเทอร์เน็ตบนพีซี Windows ของคุณ (ถ้าพีซีของคุณไม่มีพอร์ตอีเทอร์เน็ต แต่คุณต้องการลองใช้ตัวเลือกนี้ อาจลองใช้อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตแบบ USB)

ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตแต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ คุณสามารถลองพยายามแก้ไขปัญหาได้สองสามวิธีเพื่อให้เชื่อมต่อได้

บนเราเตอร์ในบ้านของคุณ

ลองทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ก่อนเพื่อช่วยคุณแก้ไขหรือจำกัดปัญหาการเชื่อมต่อให้แคบลง

 • ตรวจสอบสายอีเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่อ ตรวจสอบว่าได้เสียบสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับพอร์ตอีเทอร์เน็ตอย่างแน่นหนาแล้วทั้งบนเราเตอร์และพีซี Windows 11 บนเราเตอร์ ให้ตรวจสอบว่าสายอีเทอร์เน็ตเสียบเข้ากับพอร์ตอีเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง ไม่ใช่พอร์ตอินเทอร์เน็ตที่ใช้เชื่อมต่อโมเด็มกับเราเตอร์

  หากสายอีเทอร์เน็ตเส้นหนึ่งใช้การไม่ได้และคุณมีสายอื่น ให้ลองเปลี่ยนไปใช้สายอีเทอร์เน็ตเส้นอื่นเพื่อดูว่าใช้การได้หรือไม่ ถ้าใช้งานได้ แสดงว่าสายเส้นแรกอาจมีปัญหา

 • รีสตาร์ตโมเด็มและเราเตอร์ไร้สาย ซึ่งช่วยสร้างการเชื่อมต่อใหม่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ เมื่อคุณดำเนินการดังกล่าว ทุกคนที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้ชั่วคราว ขั้นตอนที่คุณทำเพื่อเริ่มการทำงานของโมเด็มและเราเตอร์ใหม่อาจแตกต่างกัน แต่ต่อไปนี้คือขั้นตอนทั่วไป

หมายเหตุ: หากคุณมีเคเบิลโมเด็ม/อุปกรณ์รวมเราเตอร์ Wi-Fi คุณต้องทำตามขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์เดียว

 1. ถอดสายไฟของเราเตอร์ออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 2. ถอดสายไฟของโมเด็มออกจากแหล่งจ่ายไฟ  

  โมเด็มบางรุ่นมีแบตเตอรี่สำรอง หากคุณถอดสายโมเด็มออกและไฟยังคงติดอยู่ ให้แกะแบตเตอรี่ออกจากโมเด็ม

 3. รออย่างน้อย 30 วินาทีโดยประมาณ

  หากคุณแกะแบตเตอรี่ออกจากโมเด็ม ให้ใส่กลับเข้าไป

 4. เสียบโมเด็มกลับเข้าไปที่แหล่งจ่ายไฟ ไฟบนโมเด็มจะกะพริบ รอให้ไฟหยุดกะพริบ

 5. เสียบเราเตอร์กลับเข้าไปที่แหล่งจ่ายไฟ

  โปรดรอสักครู่เพื่อให้โมเด็มและเราเตอร์เปิดติดโดยสมบูรณ์ โดยปกติแล้วคุณจะสามารถบอกได้ว่าเครื่องพร้อมแล้วด้วยการดูที่ไฟสถานะบนอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง

 6. บนพีซีของคุณ ให้ลองเชื่อมต่ออีกครั้งโดยใช้การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต

บนพีซีของคุณ

 • ตรวจสอบสถานะเครือข่ายในการตั้งค่า เปิด การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตที่ด้านบนของหน้าจอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เชื่อมต่อแล้ว อยู่ใต้ชื่อการเชื่อมต่อเครือข่าย หากมีข้อผิดพลาด เช่น ระบุว่า ต้องดำเนินการ ให้เลือกอีเทอร์เน็ตเพื่อดูการตั้งค่าการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต

  หากสายอีเทอร์เน็ตเส้นหนึ่งใช้การไม่ได้และคุณมีสายอื่น ให้ลองเปลี่ยนไปใช้สายอีเทอร์เน็ตเส้นอื่นเพื่อดูว่าใช้การได้หรือไม่ ถ้าใช้งานได้ แสดงว่าสายเส้นแรกอาจมีปัญหา

 • เชื่อมต่อกับ Wi-Fi แทน หากเราเตอร์ของคุณเป็นเราเตอร์ Wi-Fi ให้ลองเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ดูว่าเชื่อมต่อได้หรือไม่ วิธีนี้ได้ผลสองอย่างคือ ช่วยให้คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและช่วยคุณจำกัดสาเหตุของปัญหาให้แคบลง ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ใน Windows

 • เรียกใช้คำสั่งเครือข่าย ลองเรียกใช้คำสั่งเครือข่ายเหล่านี้เพื่อรีเซ็ตสแตก TCP/IP ด้วยตนเอง ปลดที่อยู่ IP และต่ออายุ แล้วล้างและรีเซ็ตแคชตัวจำแนกชื่อไคลเอ็นต์ DNS:

 1. เลือกค้นหาบนแถบงาน พิมพ์พร้อมท์คำสั่ง ปุ่ม พร้อมท์คำสั่ง จะปรากฏขึ้น ที่ด้านขวาของพร้อมท์คำสั่ง ให้เลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล > ใช่

 2. ที่พร้อมท์คำสั่ง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับที่แสดงอยู่ แล้วตรวจสอบเพื่อดูว่าวิธีนั้นแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อได้หรือไม่

  • พิมพ์ netsh winsock reset และเลือก Enter

  • พิมพ์ netsh int ip reset และเลือก Enter

  • พิมพ์ ipconfig /release และเลือก Enter

  • พิมพ์ ipconfig /renew และเลือก Enter

  • พิมพ์ ipconfig /flushdns และเลือก Enter

 • ถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่ายแล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ หากขั้นตอนที่กล่าวมาไม่ได้ผล ลองถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่าย แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ Windows จะติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุดโดยอัตโนมัติ ลองวิธีนี้หากการเชื่อมต่อเครือข่ายหยุดการทำงานโดยไม่ถูกต้องหลังจากการอัปเดตล่าสุด

  ก่อนที่จะถอนการติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีโปรแกรมควบคุมที่พร้อมใช้งานสำรองไว้แล้ว ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตพีซี แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณจากที่นั่น ถ้าพีซีของคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมจากพีซีเครื่องอื่น และบันทึกโปรแกรมควบคุมนั้นไว้ใน USB แฟลชไดรฟ์เพื่อให้คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมลงในพีซีของคุณได้ คุณจะต้องทราบผู้ผลิตพีซี และชื่อรุ่น หรือหมายเลข

 1. เลือกค้นหาบนแถบงาน พิมพ์ตัวจัดการอุปกรณ์ จากนั้นเลือกตัวจัดการอุปกรณ์จากรายการผลลัพธ์

 2. ขยาย อะแดปเตอร์เครือข่าย และค้นหาอะแดปเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

 3. เลือกอะแดปเตอร์เครือข่าย กดค้างไว้ (หรือคลิกขวา) จากนั้นเลือก ถอนการติดตั้งอุปกรณ์ > กล่องกาเครื่องหมาย พยายามลบโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ > ถอนการติดตั้ง

 4. หลังจากถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุม เลือกปุ่ม เริ่มต้น > เปิด/ปิดเครื่อง  > เริ่มระบบใหม่

หลังจากพีซีของคุณเริ่มระบบใหม่ Windows จะค้นหาโดยอัตโนมัติ และติดตั้งโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่าย ตรวจสอบเพื่อดูว่าวิธีนั้นแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อของคุณได้หรือไม่ หาก Windows ไม่ติดตั้งโปรแกรมควบคุมโดยอัตโนมัติ ให้ลองติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำรองที่คุณบันทึกไว้ก่อนที่จะถอนการติดตั้ง

 • ใช้การรีเซ็ตเครือข่าย การใช้การรีเซ็ตเครือข่ายควรเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณควรลอง ลองใช้วิธีนี้ถ้าขั้นตอนดังกล่าวไม่สามารถช่วยให้คุณเชื่อมต่อได้

  วิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาการเชื่อมต่อที่อาจเกิดขึ้นหลังจากอัปเกรดจาก Windows 10 ไปเป็น Windows 11 นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับไดรฟ์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันได้ การรีเซ็ตเครือข่ายจะลบอะแดปเตอร์เครือข่ายที่คุณได้ติดตั้งและการตั้งค่าของอะแดปเตอร์เหล่านั้นออก หลังจากที่คุณรีสตาร์ตพีซีของคุณ อะแดปเตอร์เครือข่ายจะถอนการติดตั้ง และการตั้งค่าในอะแดปเตอร์เหล่านั้นจะเป็นค่าเริ่มต้น

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น แล้วเข้าสู่ การตั้งค่า เลือก การตั้งค่า  > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > การตั้งค่าเครือข่ายขั้นสูง > รีเซ็ตเครือข่าย

  เปิดการตั้งค่าสถานะเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

 2. บนหน้าจอ รีเซ็ตเครือข่าย ให้เลือก รีเซ็ตตอนนี้ > ใช่ เพื่อยืนยัน

  รอให้พีซีของคุณรีสตาร์ต แล้วดูว่าแก้ไขปัญหาได้หรือไม่
   

  หมายเหตุ: 

  • หลังที่ใช้การรีเซ็ตเครือข่าย คุณอาจต้องติดตั้งอีกครั้งและตั้งค่าซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายอื่นๆ ที่คุณอาจใช้อยู่ เช่น ซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ VPN หรือสวิตช์เสมือนจาก Hyper‑V (ถ้าคุณกำลังใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวหรือซอฟต์แวร์การจำลองเสมือนเครือข่ายอื่นๆ)

  • การรีเซ็ตเครือข่ายอาจตั้งค่าเครือข่ายที่ทราบของคุณแต่ละเครือข่ายให้เป็นโปรไฟล์เครือข่ายสาธารณะ ในโปรไฟล์เครือข่ายสาธารณะ พีซีและอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ในเครือข่ายจะไม่สามารถค้นหาพีซีของคุณได้ ซึ่งช่วยให้พีซีของคุณปลอดภัยขึ้น อย่างไรก็ตาม หากใช้พีซีสำหรับการแชร์ไฟล์หรือเครื่องพิมพ์ คุณจะต้องทำให้พีซีของคุณสามารถมองเห็นได้อีกครั้งโดยตั้งค่าให้ใช้โปรไฟล์เครือข่ายส่วนตัว วิธีการคือ เลือกปุ่ม เริ่มต้น แล้วเข้าสู่ การตั้งค่า เลือก การตั้งค่า  > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > อีเทอร์เน็ต บนหน้าจอ อีเทอร์เน็ต ภายใต้ ชนิดโปรไฟล์เครือข่าย ให้เลือกส่วนตัว

บนพีซีเครื่องอื่น

 • ลองเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันบนอุปกรณ์อื่น หากที่บ้านของคุณมีพีซี Windows พร้อมอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตแบบ USB อีกเครื่องหนึ่ง ให้ลองเชื่อมต่อโดยใช้พีซีดังกล่าว หากเชื่อมต่อได้ สาเหตุของปัญหาน่าจะเกิดจากพีซีเครื่องแรกของคุณ หากไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอีเทอร์เน็ตบนพีซีทั้งสองเครื่อง ปัญหาอาจอยู่ที่เราเตอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรืออะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตแบบ USB

บนเราเตอร์ในบ้านของคุณ

ลองทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ก่อนเพื่อช่วยคุณแก้ไขหรือจำกัดปัญหาการเชื่อมต่อให้แคบลง

 • ตรวจสอบสายอีเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่อ ตรวจสอบว่าได้เสียบสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับพอร์ตอีเทอร์เน็ตอย่างแน่นหนาแล้วทั้งบนเราเตอร์และพีซี Windows 10 บนเราเตอร์ ให้ตรวจสอบว่าสายอีเทอร์เน็ตเสียบเข้ากับพอร์ตอีเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง ไม่ใช่พอร์ตอินเทอร์เน็ตที่ใช้เชื่อมต่อโมเด็มกับเราเตอร์

  หากสายอีเทอร์เน็ตเส้นหนึ่งใช้การไม่ได้และคุณมีสายอื่น ให้ลองเปลี่ยนไปใช้สายอีเทอร์เน็ตเส้นอื่นเพื่อดูว่าใช้การได้หรือไม่ ถ้าใช้งานได้ แสดงว่าสายเส้นแรกอาจมีปัญหา

 • รีสตาร์ตโมเด็มและเราเตอร์ไร้สาย ซึ่งช่วยสร้างการเชื่อมต่อใหม่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ เมื่อคุณดำเนินการดังกล่าว ทุกคนที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้ชั่วคราว ขั้นตอนที่คุณทำเพื่อเริ่มการทำงานของโมเด็มและเราเตอร์ใหม่อาจแตกต่างกัน แต่ต่อไปนี้คือขั้นตอนทั่วไป

หมายเหตุ: หากคุณมีเคเบิลโมเด็ม/อุปกรณ์รวมเราเตอร์ Wi-Fi คุณต้องทำตามขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์เดียว

 1. ถอดสายไฟของเราเตอร์ออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 2. ถอดสายไฟของโมเด็มออกจากแหล่งจ่ายไฟ  

  โมเด็มบางรุ่นมีแบตเตอรี่สำรอง หากคุณถอดสายโมเด็มออกและไฟยังคงติดอยู่ ให้แกะแบตเตอรี่ออกจากโมเด็ม

 3. รออย่างน้อย 30 วินาทีโดยประมาณ

  หากคุณแกะแบตเตอรี่ออกจากโมเด็ม ให้ใส่กลับเข้าไป

 4. เสียบโมเด็มกลับเข้าไปที่แหล่งจ่ายไฟ ไฟบนโมเด็มจะกะพริบ รอให้ไฟหยุดกะพริบ

 5. เสียบเราเตอร์กลับเข้าไปที่แหล่งจ่ายไฟ

  โปรดรอสักครู่เพื่อให้โมเด็มและเราเตอร์เปิดติดโดยสมบูรณ์ โดยปกติแล้วคุณจะสามารถบอกได้ว่าเครื่องพร้อมแล้วด้วยการดูที่ไฟสถานะบนอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง

 6. บนพีซีของคุณ ให้ลองเชื่อมต่ออีกครั้งโดยใช้การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต

บนพีซีของคุณ

 • ตรวจสอบสถานะเครือข่ายในการตั้งค่า เปิด การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  > สถานะ ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตที่นั่น ซึ่งควรแสดง คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว ใต้การเชื่อมต่อเครือข่ายอีเทอร์เน็ต

  หากสายอีเทอร์เน็ตเส้นหนึ่งใช้การไม่ได้และคุณมีสายอื่น ให้ลองเปลี่ยนไปใช้สายอีเทอร์เน็ตเส้นอื่นเพื่อดูว่าใช้การได้หรือไม่ ถ้าใช้งานได้ แสดงว่าสายเส้นแรกอาจมีปัญหา

 • เชื่อมต่อกับ Wi-Fi แทน หากเราเตอร์ของคุณเป็นเราเตอร์ Wi-Fi ให้ลองเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ดูว่าเชื่อมต่อได้หรือไม่ วิธีนี้ได้ผลสองอย่างคือ ช่วยให้คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและช่วยคุณจำกัดสาเหตุของปัญหาให้แคบลง ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ใน Windows

 • เรียกใช้คำสั่งเครือข่าย ลองเรียกใช้คำสั่งเครือข่ายเหล่านี้เพื่อรีเซ็ตสแตก TCP/IP ด้วยตนเอง ปลดที่อยู่ IP และต่ออายุ แล้วล้างและรีเซ็ตแคชตัวจำแนกชื่อไคลเอ็นต์ DNS:

 1. ในกล่องค้นหาบนแถบงาน ให้พิมพ์ พร้อมท์คำสั่ง ปุ่ม พร้อมท์คำสั่ง จะปรากฏขึ้น ที่ด้านขวาของพร้อมท์คำสั่ง ให้เลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล > ใช่

 2. ที่พร้อมท์คำสั่ง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับที่แสดงอยู่ แล้วตรวจสอบเพื่อดูว่าวิธีนั้นแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อได้หรือไม่

  • พิมพ์ netsh winsock reset และเลือก Enter

  • พิมพ์ netsh int ip reset และเลือก Enter

  • พิมพ์ ipconfig /release และเลือก Enter

  • พิมพ์ ipconfig /renew และเลือก Enter

  • พิมพ์ ipconfig /flushdns และเลือก Enter

 • ถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่ายแล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ หากขั้นตอนที่กล่าวมาไม่ได้ผล ลองถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่าย แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ Windows จะติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุดโดยอัตโนมัติ ลองวิธีนี้หากการเชื่อมต่อเครือข่ายหยุดการทำงานโดยไม่ถูกต้องหลังจากการอัปเดตล่าสุด

  ก่อนที่จะถอนการติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีโปรแกรมควบคุมที่พร้อมใช้งานสำรองไว้แล้ว ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตพีซี แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณจากที่นั่น ถ้าพีซีของคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมจากพีซีเครื่องอื่น และบันทึกโปรแกรมควบคุมนั้นไว้ใน USB แฟลชไดรฟ์เพื่อให้คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมลงในพีซีของคุณได้ คุณจะต้องทราบผู้ผลิตพีซี และชื่อรุ่น หรือหมายเลข

 1. พิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ ลงในกล่องค้นหาบนแถบงาน จากนั้นเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ จากรายการผลการค้นหา

 2. ขยาย อะแดปเตอร์เครือข่าย และค้นหาอะแดปเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

 3. เลือกอะแดปเตอร์เครือข่าย กดค้างไว้ (หรือคลิกขวา) จากนั้นเลือก ถอนการติดตั้งอุปกรณ์ > กล่องกาเครื่องหมาย พยายามลบโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ > ถอนการติดตั้ง

 4. หลังจากถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุม เลือกปุ่ม เริ่มต้น > เปิด/ปิดเครื่อง  > รีสตาร์ต

หลังจากพีซีของคุณเริ่มระบบใหม่ Windows จะค้นหาโดยอัตโนมัติ และติดตั้งโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่าย ตรวจสอบเพื่อดูว่าวิธีนั้นแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อของคุณได้หรือไม่ หาก Windows ไม่ติดตั้งโปรแกรมควบคุมโดยอัตโนมัติ ให้ลองติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำรองที่คุณบันทึกไว้ก่อนที่จะถอนการติดตั้ง

 • ใช้การรีเซ็ตเครือข่าย การใช้การรีเซ็ตเครือข่ายควรเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณควรลอง ลองใช้วิธีนี้ถ้าขั้นตอนดังกล่าวไม่สามารถช่วยให้คุณเชื่อมต่อได้

  นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับไดรฟ์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันได้ การรีเซ็ตเครือข่ายจะลบอะแดปเตอร์เครือข่ายที่คุณได้ติดตั้งและการตั้งค่าของอะแดปเตอร์เหล่านั้นออก หลังจากที่คุณรีสตาร์ตพีซีของคุณ อะแดปเตอร์เครือข่ายจะถอนการติดตั้ง และการตั้งค่าในอะแดปเตอร์เหล่านั้นจะเป็นค่าเริ่มต้น

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > สถานะ > รีเซ็ตเครือข่าย

  เปิดการตั้งค่าสถานะเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

 2. บนหน้าจอ รีเซ็ตเครือข่าย ให้เลือก รีเซ็ตตอนนี้ > ใช่ เพื่อยืนยัน

  รอให้พีซีของคุณรีสตาร์ต แล้วดูว่าแก้ไขปัญหาได้หรือไม่
   

  หมายเหตุ: 

  • หลังที่ใช้การรีเซ็ตเครือข่าย คุณอาจต้องติดตั้งอีกครั้งและตั้งค่าซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายอื่นๆ ที่คุณอาจใช้อยู่ เช่น ซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ VPN หรือสวิตช์เสมือนจาก Hyper‑V (ถ้าคุณกำลังใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวหรือซอฟต์แวร์การจำลองเสมือนเครือข่ายอื่นๆ)

  • การรีเซ็ตเครือข่ายอาจตั้งค่าเครือข่ายที่ทราบของคุณแต่ละเครือข่ายให้เป็นโปรไฟล์เครือข่ายสาธารณะ ในโปรไฟล์เครือข่ายสาธารณะ พีซีและอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ในเครือข่ายจะไม่สามารถค้นหาพีซีของคุณได้ ซึ่งช่วยให้พีซีของคุณปลอดภัยขึ้น อย่างไรก็ตาม หากใช้พีซีสำหรับการแชร์ไฟล์หรือเครื่องพิมพ์ คุณจะต้องทำให้พีซีของคุณสามารถมองเห็นได้อีกครั้งโดยตั้งค่าให้ใช้โปรไฟล์เครือข่ายส่วนตัว วิธีการคือ เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต >อีเทอร์เน็ต บนหน้าจอ อีเทอร์เน็ต ให้เลือกการเชื่อมต่อเครือข่ายอีเทอร์เน็ตที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นเลือก ส่วนตัว ใต้ โปรไฟล์เครือข่าย

บนพีซีเครื่องอื่น

 • ลองเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันบนอุปกรณ์อื่น หากที่บ้านของคุณมีพีซี Windows พร้อมอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตแบบ USB อีกเครื่องหนึ่ง ให้ลองเชื่อมต่อโดยใช้พีซีดังกล่าว หากเชื่อมต่อได้ สาเหตุของปัญหาน่าจะเกิดจากพีซีเครื่องแรกของคุณ หากไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอีเทอร์เน็ตบนพีซีทั้งสองเครื่อง ปัญหาอาจอยู่ที่เราเตอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรืออะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตแบบ USB

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×