พิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์บนหน้าจอ (OSK)

Windows 10

มีคีย์บอร์ดสำหรับพีซีอยู่หลายชนิด ชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือคีย์บอร์ดภายนอกซึ่งเป็นตัวคีย์บอร์ดจริงที่คุณเสียบเข้ากับพีซีของคุณ แต่ Windows มีเครื่องมือความง่ายในการเข้าถึงที่เรียกว่าแป้นพิมพ์บนหน้าจอ (OSK) ซึ่งสามารถใช้แทนคีย์บอร์ดที่เป็นตัวคีย์บอร์ดจริง โดยคุณสามารถใช้แป้นพิมพ์นี้เพื่อเลื่อนไปมาบนหน้าจอพีซีหรือใช้ป้อนข้อความ คุณไม่จำเป็นต้องใช้หน้าจอสัมผัสเพื่อใช้ OSK วิธีนี้จะแสดงแป้นพิมพ์เสมือนที่มีแป้นมาตรฐานครบถ้วนซึ่งคุณสามารถใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งชนิดอื่นๆ เพื่อเลือกแป้น หรือใช้แป้นที่เป็นแป้นจริงจำนวนหนึ่งเพื่อวนไปตามแป้นต่างๆ บนหน้าจอ

หากต้องการเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

ไปที่ เริ่มต้น จากนั้นเลือก การตั้งค่า > ความง่ายในการเข้าถึง > แป้นพิมพ์ จากนั้นเลือกแถบเลื่อนใต้ แป้นพิมพ์บนหน้าจอ แป้นพิมพ์ที่ปรากฎขึ้นบนหน้าจอซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเลื่อนไปมาบนหน้าจอและใช้ป้อนข้อความ แป้นพิมพ์จะแสดงบนหน้าจอจนกว่าคุณจะปิด

หากต้องการเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูลลงบนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เมื่อเปิด OSK แล้ว ให้เลือกแป้น ตัวเลือก จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ:
  • ใช้เสียงคลิก ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการได้ยินเสียงเมื่อคุณกดแป้น
  • แสดงแป้นพิมพ์เพื่อให้ง่ายขึ้นสำหรับเลื่อนไปรอบ ๆ หน้าจอ ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้แป้นพิมพ์มีแสงสว่างเมื่อคุณพิมพ์
  • เปิดแป้นพิมพ์ตัวเลข ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อขยาย OSK จนแสดงแป้นกดที่เป็นตัวเลข
  • คลิกบนแป้น ใช้โหมดนี้ถ้าคุณต้องการคลิกหรือแตะแป้นบนหน้าจอเพื่อใส่ข้อความ
  • โฮเวอร์เหนือแป้น ใช้โหมดนี้ถ้าคุณใช้เมาส์หรือก้านควบคุมเพื่อชี้ไปที่แป้น อักขระที่คุณชี้จะถูกใส่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณชี้ไปที่อักขระนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่ระบุ
  • สแกนผ่านแป้น ใช้โหมดนี้หากคุณต้องการให้ OSK สแกนแป้นพิมพ์ต่อไป โหมดสแกนจะเน้นพื้นที่ที่คุณสามารถพิมพ์อักขระบนแป้นพิมพ์ได้ด้วยการกดแป้นพิมพ์ลัด โดยใช้อุปกรณ์ป้อนข้อมูลแบบอื่น หรือโดยใช้อุปกรณ์ที่จำลองการคลิกเมาส์
  • ใช้การคาดเดาข้อความ ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้ OSK แนะนำคำให้ขณะที่คุณพิมพ์ ทำให้คุณไม่ต้องพิมพ์ทั้งคำ


Windows 8.1

มีแป้นพิมพ์ชนิดต่างๆ อยู่สองสามชนิด แป้นพิมพ์ที่ใช้กันมากที่สุดคือแป้นพิมพ์ภายนอกที่คุณเสียบเข้ากับพีซี

Windows ยังมีแป้นพิมพ์บนหน้าจอ (OSK) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือความง่ายในการเข้าถึง ใช้ OSK แทนแป้นพิมพ์ภายนอกเพื่อสำรวจรอบๆ พีซีของคุณ และป้อนข้อความ คุณไม่จำเป็นต้องใช้หน้าจอสัมผัสเพื่อใช้ OSK OSK จะแสดงแป้นพิมพ์เสมือนจริงพร้อมแป้นมาตรฐานทั้งหมด ใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้แบบอื่นๆ เพื่อเลือกแป้น หรือใช้แป้นเดียวหรือหลายแป้น เพื่อวนสำรวจแป้นที่อยู่บนหน้าจอ

หากต้องการเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

 1. ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก ค้นหา)
 2. ใส่คำว่า แป้นพิมพ์บนหน้าจอ ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

  แป้นพิมพ์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ โดยสามารถใช้เพื่อไปยังที่ต่างๆ ในพีซีและใส่ข้อความได้ แป้นพิมพ์จะแสดงบนหน้าจอจนกว่าคุณจะปิด

หากต้องการเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูลลงบนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เมื่อเปิด OSK แล้ว ให้แตะหรือคลิกที่แป้น ตัวเลือก OSK และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ:
  • ใช้เสียงคลิก ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการได้ยินเสียงเมื่อคุณกดแป้น
  • แสดงแป้นพิมพ์เพื่อให้ง่ายขึ้นสำหรับเลื่อนไปรอบ ๆ หน้าจอ ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้แป้นพิมพ์มีแสงสว่างเมื่อคุณพิมพ์
  • เปิดแป้นพิมพ์ตัวเลข ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อขยาย OSK จนแสดงแป้นกดที่เป็นตัวเลข
  • คลิกบนแป้น ใช้โหมดนี้ถ้าคุณต้องการคลิกหรือแตะแป้นบนหน้าจอเพื่อใส่ข้อความ
  • โฮเวอร์เหนือแป้น ใช้โหมดนี้ถ้าคุณใช้เมาส์หรือก้านควบคุมเพื่อชี้ไปที่แป้น อักขระที่คุณชี้จะถูกใส่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณชี้ไปที่อักขระนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่ระบุ
  • สแกนผ่านแป้น ใช้โหมดนี้หากคุณต้องการให้ OSK สแกนแป้นพิมพ์ต่อไป โหมดสแกนจะเน้นพื้นที่ที่คุณสามารถพิมพ์อักขระบนแป้นพิมพ์ได้ด้วยการกดแป้นพิมพ์ลัด โดยใช้อุปกรณ์ป้อนข้อมูลแบบอื่น หรือโดยใช้อุปกรณ์ที่จำลองการคลิกเมาส์
  • ใช้การคาดเดาข้อความ ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้ OSK แนะนำคำให้ขณะที่คุณพิมพ์ ทำให้คุณไม่ต้องพิมพ์ทั้งคำ


Windows 7

คุณสามารถใช้ OSK แทนที่จะต้องพึ่งแป้นพิมพ์จริงในการพิมพ์และใส่ข้อมูล OSK จะแสดงแป้นพิมพ์เสมือนจริงพร้อมแป้นมาตรฐานทั้งหมด คุณสามารถเลือกแป้นโดยใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบอื่น หรือคุณอาจใช้แป้นจริงแป้นเดียวหรือหลายแป้นในการวนผ่านแป้นต่างๆ บนหน้าจอ

การพิมพ์โดยไม่ใช้แป้นพิมพ์

เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอด้วยการคลิกปุ่ม เริ่ม 

รูปภาพของปุ่มเริ่มต้น
คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก อุปกรณ์เสริม คลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูลลงใน แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
การตั้งค่าแป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อใช้การคลิกแบบมีเสียง
ใช้แป้นตัวเลขในแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
เมื่อต้องการเปิดใช้งานการคาดเดาข้อความในแป้นพิมพ์บนหน้าจอ


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10762 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม