พิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์บนหน้าจอ (OSK)

นำไปใช้กับ: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


มีคีย์บอร์ดสำหรับพีซีอยู่หลายชนิด ชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือแป้นพิมพ์ภายนอกซึ่งเป็นตัวแป้นพิมพ์จริงที่เสียบเข้ากับพีซีของคุณ แต่ Windows มีเครื่องมือความง่ายในการเข้าถึงที่เรียกว่าแป้นพิมพ์บนหน้าจอ (OSK) ซึ่งสามารถใช้แทนแป้นพิมพ์ที่เป็นตัวแป้นพิมพ์จริง

คุณไม่จำเป็นต้องใช้หน้าจอสัมผัสในการใช้ OSK วิธีนี้จะแสดงแป้นพิมพ์เสมือนที่มีแป้นมาตรฐานครบถ้วนซึ่งคุณสามารถใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งชนิดอื่นๆ เพื่อเลือกแป้น หรือใช้แป้นที่เป็นแป้นจริงจำนวนหนึ่งเพื่อวนไปตามแป้นต่างๆ บนหน้าจอ

หากต้องการเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

ไปที่ เริ่มต้น จากนั้นเลือก การตั้งค่า  > ความง่ายในการเข้าถึง  > แป้นพิมพ์ และเปิดใช้งานแป้นสลับภายใต้ ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ แป้นพิมพ์ที่สามารถใช้เพื่อเลื่อนไปมาบนหน้าจอและใช้ป้อนข้อความจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ แป้นพิมพ์จะแสดงบนหน้าจอจนกว่าคุณจะปิด

หากต้องการเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูลลงบนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เมื่อเปิด OSK แล้ว ให้เลือกแป้น ตัวเลือก แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ:
  • ใช้เสียงคลิก ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการได้ยินเสียงเมื่อคุณกดแป้น
  • แสดงแป้นพิมพ์เพื่อให้ง่ายขึ้นสำหรับเลื่อนไปรอบ ๆ หน้าจอ ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้แป้นพิมพ์มีแสงสว่างเมื่อคุณพิมพ์
  • เปิดแป้นพิมพ์ตัวเลข ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อขยาย OSK จนแสดงแป้นกดที่เป็นตัวเลข
  • คลิกบนแป้น ใช้โหมดนี้ถ้าคุณต้องการคลิกหรือแตะแป้นบนหน้าจอเพื่อใส่ข้อความ
  • โฮเวอร์เหนือแป้น ใช้โหมดนี้ถ้าคุณใช้เมาส์หรือก้านควบคุมเพื่อชี้ไปที่แป้น อักขระที่คุณชี้จะถูกใส่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณชี้ไปที่อักขระนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่ระบุ
  • สแกนผ่านแป้น ใช้โหมดนี้หากคุณต้องการให้ OSK สแกนแป้นพิมพ์ต่อไป โหมดสแกนจะเน้นพื้นที่ที่คุณสามารถพิมพ์อักขระบนแป้นพิมพ์ได้ด้วยการกดแป้นพิมพ์ลัด โดยใช้อุปกรณ์ป้อนข้อมูลแบบอื่น หรือโดยใช้อุปกรณ์ที่จำลองการคลิกเมาส์
  • ใช้การคาดเดาข้อความ ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้ OSK แนะนำคำให้ขณะที่คุณพิมพ์ ทำให้คุณไม่ต้องพิมพ์ทั้งคำ