ใช้โหมดขับขี่

อดใจไม่ไหวที่ต้องเปิดดูรูปภาพจากเพื่อนๆ ขณะกำลังขับรถใช่ไหม โหมดขับขี่ใน Windows Phone สามารถช่วยลดสิ่งรบกวนขณะขับรถได้ เปิดคุณลักษณะนี้เพื่อจำกัดการแจ้งบนหน้าจอเมื่อล็อก รวมทั้งข้อความ สายเข้า และการแจ้งสถานะด่วนจนกระทั่งคุณจอดรถอย่างปลอดภัยแล้ว คุณยังสามารถส่งการตอบกลับอัตโนมัติเมื่อมีใครโทรหาคุณเพื่อไม่ให้ผู้โทรเป็นห่วงเมื่อคุณไม่สามารถรับสาย

Driving mode screen on Windows Phone

วิธีตั้งค่าโหมดขับขี่

ในการตั้งค่าโหมดขับขี่ คุณจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ Bluetooth (เช่น ชุดอุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีในรถยนต์หรือชุดหูฟัง) ที่จับคู่กับโทรศัพท์ของคุณไว้แล้ว หลังจากที่คุณตั้งค่าอุปกรณ์แล้ว โหมดขับขี่จะเปิดโดยอัตโนมัติตลอดเวลาที่โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่ออยู่

 1. หากคุณยังไม่ได้จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth กับโทรศัพท์ ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
  จากนั้นแตะ Bluetooth แล้วจับคู่อุปกรณ์กับโทรศัพท์

 2. หลังจากที่จับคู่อุปกรณ์แล้ว กลับไปที่รายการแอป และแตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
   > โหมดขับขี่

 3. แตะ ถัดไป แล้วทำหนึ่งหรือทั้งสองข้อดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการส่งสายเรียกเข้าไปยังข้อความเสียง ให้เปิด ไม่รับสาย 
   Toggle On Icon
  • เมื่อต้องการปิดข้อความแจ้งเตือน ให้เปิด ละเว้นข้อความ 
   Toggle On Icon
 4. แตะ ถัดไป จากนั้นเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการส่งข้อความตอบกลับไปยังการโทรโดยอัตโนมัติ ให้เปิด ข้อความตอบกลับการโทร 
   Toggle On Icon
  • เมื่อต้องการส่งข้อความตอบกลับไปยังข้อความโดยอัตโนมัติ ให้เปิด ข้อความตอบกลับข้อความ 
   Toggle On Icon
  • เมื่อต้องการกำหนดการตอบกลับเอง พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในการตอบกลับ จากนั้นเลือก ถัดไป
 5. เมื่อต้องการตั้งค่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณสำหรับโหมดขับขี่ ให้แตะที่ชื่ออุปกรณ์ในรายการ เมื่อคุณตั้งค่าอุปกรณ์ โหมดขับขี่จะเริ่มโดยอัตโนมัติ เมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

 6. แตะ ถัดไป จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น เพื่อทำการตั้งค่าโหมดขับขี่ให้เสร็จ

วิธีใช้โหมดขับขี่

เมื่อต้องการเริ่มโหมดขับขี่ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ใดๆ ที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับคุณลักษณะนี้ หากหน้าจอปิดอยู่ คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใด โทรศัพท์ของคุณจะเปิดโหมดขับขี่โดยอัตโนมัติ

หากหน้าจอของคุณเปิดอยู่ เมื่อหน้าจอ เริ่มโหมดขับขี่ใช่หรือไม่ ปรากฏขึ้น แตะ ใช่ หากคุณไม่ต้องการเปิดโหมดขับขี่ ให้แตะ ไม่

วิธีปิดโหมดขับขี่

คุณสามารถปิดโหมดขับขี่ได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นสำหรับอุปกรณ์ Bluetooth หนึ่งเครื่องหรือมิเช่นนั้นก็ต้องปิดหมดเลย

 1. ในรายการแอป แตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
   > โหมดขับขี่

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปิดโหมดขับขี่สำหรับครั้งเดียว ให้ปิด สถานะ 
   Toggle Off Icon
   โหมดนี้จะยังคงปิดอยู่จนกว่าจะถึงครั้งต่อไปที่เครื่องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ถูกตั้งค่าไว้สำหรับโหมดขับขี่
  • หากต้องการปิดโหมดขับขี่สำหรับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เฉพาะเจาะจง ให้แตะ เพิ่มอุปกรณ์ แล้วแตะชื่ออุปกรณ์ Bluetooth อุปกรณ์จะยังคงปรากฏอยู่ในรายการและจะพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณ แต่ พร้อมสำหรับโหมดขับขี่แล้ว จะถูกลบออกจากใต้ชื่ออุปกรณ์นั้น หากต้องการเปิดใช้โหมดขับขี่กับอุปกรณ์นี้อีกครั้งในภายหลัง ให้แตะที่อุปกรณ์ Bluetooth นั้นอีกครั้ง
  • เมื่อข้อความ เปิดใช้งานโหมดขับขี่แล้ว ไม่ปรากฏอยู่ใต้อุปกรณ์ Bluetooth ใดๆ ในรายการ แสดงว่าโหมดขับขี่ถูกปิดอย่างสมบูรณ์แล้ว


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 11575 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 8

คำติชม