ดูแลอุปกรณ์ของคุณ

ใช้งานโทรศัพท์ แบตเตอรี่่ ที่ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างยาวนาน

 • เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชุ่มชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้นำแบตเตอรี่่ออกถ้าถอดออกได้ และปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทดีก่อน
 • อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือบริเวณที่สกปรก
 • อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่อุณหภูมิสูง อุณหภูมิสูงอาจทำให้โทรศัพท์หรือแบตเตอรี่่ได้รับความเสียหายได้
 • อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่อุณหภูมิเย็นจัด เมื่อเครื่องร้อนถึงระดับอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
 • อย่าเปิดตัวเครื่องด้วยวิธีที่ไม่ได้รับการแนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
 • การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและละเมิดข้อบังคับที่ควบคุมอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
 • อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่่ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
 • ทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์ด้วยผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดเท่านั้น
 • อย่าทาสีโทรศัพท์ สีอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
 • ถ้าอุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่่แบบถอดออกได้ ให้ปิดโทรศัพท์แล้วนำแบตเตอรี่่ออกเป็นครั้งคราวเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
 • เก็บโทรศัพท์ไว้ให้ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
 • ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลแยกไว้อย่างน้อย 2 ที่ เช่น ในโทรศัพท์ การ์ดหน่วยความจำ คอมพิวเตอร์ หรือจดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ
 • ใช้งานฮาร์ดไดรฟ์ด้วยความระมัดระวัง การกระแทก การสั่น การชน และการตกหล่น การจัดการโทรศัพท์ที่ไม่ถูกต้อง อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป ความชื้นและของเหลวอาจทำให้ฮาร์ดไดรฟ์ทำงานผิดพลาด และข้อมูลสูญหายหรือเสียหายได้
 • ในระหว่างการทำงานนานเกินกว่าปกติ โทรศัพท์อาจจะร้อน โดยส่วนใหญ่แล้ว นี่ถือเป็นเรื่องปกติ โทรศัพท์อาจทำงานช้าลง ปิดแอพ ปิดการชาร์จ และปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหากจำเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องร้อนเกินไป ถ้าโทรศัพท์ทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองที่ใกล้ที่สุด
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 11731 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 6

คำติชม