เริ่มระบบพีซีของคุณในเซฟโหมดใน Windows 10

นำไปใช้กับ: Windows 10

เซฟโหมดเริ่มทำงานใน Windows ในสถานะการใช้งานขั้นพื้นฐาน โดยใช้ชุดไฟล์และโปรแกรมควบคุมแบบจำกัด ซึ่งช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาในพีซีของคุณได้ ตัวอย่างเช่น หากปัญหาไม่พบในเซฟโหมด คุณก็จะทราบได้ว่าการตั้งค่าเริ่มต้นและโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์พื้นฐานไม่ได้ทำให้เกิดปัญหานี้

เซฟโหมดมีสองเวอร์ชัน: เซฟโหมด และ เซฟโหมดแบบที่มีระบบเครือข่าย ซึ่งทั้งสองเวอร์ชันนี้ค่อนข้างคล้ายกัน แต่ เซฟโหมดแบบที่มีระบบเครือข่าย มีโปรแกรมควบคุมของเครือข่ายและบริการที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายของคุณ

ส่วนต่างๆ ต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีการเริ่มต้นพีซีของคุณในเซฟโหมด กำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหน้าจอสีดำหรือหน้าจอว่างเปล่าที่ป้องกันไม่ให้คุณเข้าสู่หน้าจอลงชื่อเข้าใช้