แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเมนูเริ่มต้นหรือ Cortana

นำไปใช้กับ: Windows 10

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณสามารถลองทำหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเมนูเริ่มต้นหรือ Cortana