ขอความช่วยเหลือบัญชีผ่านทางอีเมล

นำไปใช้กับ: บัญชี Microsoft

หากคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ โปรดอ่านคำแนะนำของเราเพื่อดูสิ่งที่ควรทำ เมื่อคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Microsoft ได้ หากข้อมูลในหน้าเหล่านั้นช่วยแก้ปัญหาไม่สำเร็จ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรับการสนับสนุนทางอีเมล: 

  1. เลือกลิงค์ที่อธิบายปัญหาของคุณได้ดีที่สุด
  2. หากคุณไม่สามารถเข้าสู่บัญชีของคุณได้ เลือก สร้างบัญชี เพื่อสร้างบัญชีชั่วคราว 
  3. กรอกแบบฟอร์มการสนับสนุน ใช้อีเมลแอดเดรสชั่วคราวของคุณหากคุณสร้างบัญชีชั่วคราวในขั้นตอนที่ 2
  4. เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณสามารถ ปิดบัญชี Microsoft ชั่วคราวของคุณ

หากคุณยังคงไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชีของคุณได้ คุณสามารถลอง กู้คืนบัญชี Microsoft ของคุณ โดยพิสูจน์ว่าคุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีดังกล่าวที่ไม่มีผู้อื่นทราบได้ 

หากคุณต้องการเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสหรือหมายเลขโทรศัพท์ ให้ดูส่วน อัปเดตข้อมูลความปลอดภัย ใน ข้อมูลความปลอดภัยและรหัสความปลอดภัย

ขออภัย บริการให้ความช่วยเหลือบัญชีผ่านทางอีเมลยังไม่พร้อมใช้งานในบางประเทศหรือในบางภูมิภาค