Zip และ Unzip ไฟล์

ไฟล์ Zip (บีบอัด) ใช้พื้นที่จัดเก็บน้อยกว่า และสามารถถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้เร็วกว่าไฟล์ที่ไม่ได้บีบอัด ใน Windows คุณทำงานกับไฟล์และโฟลเดอร์ที่บีบอัดในลักษณะเดียวกับไฟล์และโฟลเดอร์ที่ไม่ได้บีบอัด รวมไฟล์ต่าง ๆ ไว้ในโฟลเดอร์ที่บีบอัดโฟลเดอร์เพื่อแชร์กลุ่มไฟล์ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

เมื่อต้องการซิป (บีบอัด) ไฟล์หรือโฟลเดอร์
เมื่อต้องการคลายซิป (แยก) ไฟล์หรือโฟลเดอร์ออกจากโฟลเดอร์ที่บีบอัดคุณสมบัติ

รหัสบทความ: 14200 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม