การแสดงไฟล์ที่ซ่อนไว้

นำไปใช้กับ: Windows 7Windows 10Windows 8.1

เรียนรู้วิธีการแสดงไฟล์และโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้

Windows 10 

  1. ในกล่องค้นหาบนแถบงาน พิมพ์ โฟลเดอร์ จากนั้นเลือก แสดงไฟล์และโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ จากผลการค้นหา
  2. ใต้ การตั้งค่าขั้นสูง เลือก แสดงไฟล์ โฟลเดอร์ และไดรฟ์ที่ซ่อนอยู่ จากนั้นเลือก ตกลง

Windows 8.1 

  1. ปัดนิ้วจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วเลือก ค้นหา(หากคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลง แล้วเลือก ค้นหา)
  2. พิมพ์ โฟลเดอร์ ในกล่องค้นหา แล้วเลือก ตัวเลือกโฟลเดอร์ จากผลการค้นหา
  3. เลือกแท็บ มุมมอง
  4. ใต้ การตั้งค่าขั้นสูง เลือก แสดงไฟล์ โฟลเดอร์ และไดรฟ์ที่ซ่อนอยู่ จากนั้นเลือก ตกลง

Windows 7 

  1. เลือกปุ่มเริ่มต้น จาก นั้นเลือก แผงควบคุม > ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล
  2. เลือก ตัวเลือกโฟลเดอร์ แล้วเลือกแท็บ มุมมอง
  3. ใต้ การตั้งค่าขั้นสูง เลือก แสดงไฟล์ โฟลเดอร์ และไดรฟ์ที่ซ่อนอยู่ จากนั้นเลือก ตกลง