รับ Windows Media Player


Windows Media Player พร้อมใช้งานสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ใช้ตารางนี้เพื่อตรวจสอบรุ่นของ Player ที่เหมาะกับระบบของคุณ (หากคุณมี Mac คุณสามารถดาวน์โหลด Windows Media Components for QuickTime เพื่อเล่นไฟล์ Windows Media ได้) ฉันกำลังใช้งาน Windows รุ่นใดอยู่


ระบบปฏิบัติการ/เบราว์เซอร์  รุ่นของ Player วิธีการดาวน์โหลด
Windows 10

Windows Media Player 12 
เรียนรู้เพิ่มเติม

มีอยู่ในการติดตั้งแบบใหม่ทั้งหมดของ Windows 10 รวมถึงการอัปเกรดเป็น Windows 10 จาก Windows 7 หรือ Windows 8.1 ไม่รวมการเล่นดีวีดี ไปที่หน้า การเล่นดีวีดีสำหรับ Window เพื่อดูวิธีเพิ่มการเล่นดีวีดีให้กับ Windows 10
Windows 8.1

Windows Media Player 12 
เรียนรู้เพิ่มเติม
              

มีอยู่ใน Windows 8.1 และ Windows 8.1 Pro แต่ไม่มีการเล่นดีวีดี ไปที่หน้า การเล่นดีวีดีสำหรับ Window เพื่อดูวิธีเพิ่มการเล่นดีวีดีให้กับ Windows 8.1 สำหรับ Windows Media Player 12 สำหรับ Windows 8.1 รุ่น N และ KN ดาวน์โหลด Media Feature Pack
Windows RT 8.1  ไม่ระบุ                  Windows Media Player ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Windows RT 8.1
Windows 7          

Windows Media Player 12
เรียนรู้เพิ่มเติม  

รวมอยู่ใน Windows 7 รุ่น Starter, Home Premium, Professional, Ultimate และ Enterprise สำหรับ Windows 7 รุ่น N หรือ KN ดาวน์โหลด Media Feature Pack
Mac OS X Windows Media Components สำหรับ QuickTime ดาวน์โหลดทันที