Windows รุ่น 32 บิตและ 64 บิต คำถามที่ถามบ่อย

นำไปใช้กับ: Windows 7

ต่อไปนี้คือคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Windows รุ่น 32 บิต และ 64 บิต ต่อไปนี้คือที่ใช้กับ Windows 7 เป็นส่วนใหญ่