หากต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ใน Windows ให้เลือกไอคอนเครือข่าย ( หรือ ) บนแถบงาน

เลือกเครือข่าย Wi‑Fi ที่ต้องการ > เชื่อมต่อ จากนั้นป้อนรหัสผ่าน และทำตามคำแนะนำ เพียงแค่นี้คุณก็เชื่อมต่อได้แล้ว! ไอคอนนี้ จะปรากฏขึ้นในแถบงาน

ไอคอนเครือข่าย Wi‑Fi ในแถบงาน

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อแล้ว คุณก็สามารถตั้งค่าอีเมล ท่องเว็บ และทำสิ่งต่างๆ ได้มากมายแบบออนไลน์

หากไม่มี Wi‑Fi หรือเพียงต้องการเชื่อมต่อแบบมีสายเท่านั้น คุณสามารถใช้สายอีเทอร์เน็ตได้ โดยเชื่อมต่อพีซีเข้ากับเราเตอร์หรือโมเด็ม แล้วทำงาน

หากคุณกำลังมีปัญหาในการเชื่อมต่อ โปรดดู เหตุใดฉันจึงออนไลน์ไม่ได้ เพื่อลองแก้ไขสิ่งต่างๆ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17164 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 2 ส.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม