ฉันกำลังใช้ Internet Explorer เวอร์ชันใด

เปิด Internet Explorer เลือกปุ่มเครื่องมือ (หรือปุ่ม วิธีใช้ หากคุณใช้ Internet Explorer 8) แล้วเลือก เกี่ยวกับ Internet Explorer
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17295 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม