เคล็ดลับในการเพิ่มเนื้อที่ว่างบนไดรฟ์ในพีซีของคุณ

นำไปใช้กับ: Windows 7Windows 8.1

การได้รับข้อความระบุว่าพีซีของคุณเกือบไม่มีเนื้อที่ว่างแล้วอาจเป็นเหตุการณ์ที่น่าตึงเครียดหรือฉุกเฉินจริงๆ ถ้าคุณกำลังดำเนินโครงการที่สำคัญ ข่าวดีคือ คุณสามารถเพิ่มเนื้อที่ว่างได้มากมายบนพีซีที่ใช้งาน Windows ของคุณ โดยทำตามเคล็ดลับเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้รับข้อความที่ระบุว่าเนื้อที่บนไดรฟ์เหลือน้อยอยู่บ่อยๆ คุณอาจต้องพิจารณาทางเลือกอื่น ซึ่งรวมถึงการเพิ่มที่เก็บข้อมูลแบบถอดได้

เพื่อให้ได้ประโยชน์จากเคล็ดลับเหล่านี้ให้มากที่สุด ควรทำตามลำดับจากบนลงล่าง 

 
ตรวจสอบเนื้อที่ปัจจุบันในพีซีของคุณ
  1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ให้ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)
  2. เลือก พีซีและอุปกรณ์ แล้วเลือก เนื้อที่ดิสก์
  3. ที่ใต้ เพิ่มเนื้อที่ว่างบนพีซีนี้ ให้จดจำนวนเนื้อที่ว่างและขนาดทั้งหมด