การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวสำหรับ Internet Explorer 11


การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถกำหนดวิธีที่เว็บไซต์ตรวจสอบกิจกรรมออนไลน์ของคุณได้ด้วยการปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Internet Explorer ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะเก็บคุกกี้ใด เลือกว่าไซต์ต่างๆ สามารถใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้อย่างไรและเมื่อใด รวมทั้งบล็อกป็อปอัพที่ไม่ต้องการ

คุกกี้
ไม่ต้องติดตาม
การเรียกดูแบบ InPrivate
ตำแหน่งที่ตั้ง
ตัวบล็อกป็อปอัพ
การป้องกันการติดตาม

โซนความปลอดภัย

คุณสามารถกำหนดวิธีที่ Internet Explorer จะช่วยป้องกันพีซีของคุณจากเนื้อหาเว็บที่อาจเป็นอันตรายได้ด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย Internet Explorer จะกำหนดให้เว็บไซต์ทั้งหมดไปที่โซนความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ ดังนี้ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตเฉพาะที่ ไซต์ที่เชื่อถือ หรือไซต์ที่ถูกจำกัด แต่ละโซนมีระดับความปลอดภัยเริ่มต้นแตกต่างกัน ซึ่งจะกำหนดว่าเนื้อหาชนิดใดที่อาจถูกบล็อกในไซต์นั้นๆ เนื้อหาบางอย่างอาจถูกบล็อกจนกว่าคุณจะเลือกอนุญาตให้ใช้เนื้อหานั้น ตัวควบคุม ActiveX อาจไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ หรือคุณอาจเห็นพร้อมท์เตือนในบางไซต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความปลอดภัยของไซต์ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าสำหรับแต่ละโซนได้เองว่าคุณต้องการหรือไม่ต้องการการป้องกันมากน้อยเพียงใด

การเปลี่ยนการตั้งค่าโซนความปลอดภัยของคุณ
การเพิ่มหรือเอาไซต์ออกจากโซนความปลอดภัย
เปิดใช้โหมดที่ได้รับการป้องกันขั้นสูง


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17479 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม