การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวสำหรับ Internet Explorer 11

นำไปใช้กับ: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถกำหนดวิธีที่เว็บไซต์ตรวจสอบกิจกรรมออนไลน์ของคุณได้ด้วยการปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Internet Explorer ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะเก็บคุกกี้ใด เลือกว่าไซต์ต่างๆ สามารถใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้อย่างไรและเมื่อใด รวมทั้งบล็อกป็อปอัพที่ไม่ต้องการ

 

 

 

โซนความปลอดภัย

คุณสามารถกำหนดวิธีที่ Internet Explorer จะช่วยป้องกันพีซีของคุณจากเนื้อหาเว็บที่อาจเป็นอันตรายได้ด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย Internet Explorer จะกำหนดให้เว็บไซต์ทั้งหมดไปที่โซนความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ ดังนี้ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตเฉพาะที่ ไซต์ที่เชื่อถือ หรือไซต์ที่ถูกจำกัด แต่ละโซนมีระดับความปลอดภัยเริ่มต้นแตกต่างกัน ซึ่งจะกำหนดว่าเนื้อหาชนิดใดที่อาจถูกบล็อกในไซต์นั้นๆ เนื้อหาบางอย่างอาจถูกบล็อกจนกว่าคุณจะเลือกอนุญาตให้ใช้เนื้อหานั้น ตัวควบคุม ActiveX อาจไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ หรือคุณอาจเห็นพร้อมท์เตือนในบางไซต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความปลอดภัยของไซต์ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าสำหรับแต่ละโซนได้เองว่าคุณต้องการหรือไม่ต้องการการป้องกันมากน้อยเพียงใด