การดาวน์โหลด Internet Explorer

นำไปใช้กับ: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


หากคุณกำลังใช้งาน Windows 10 อยู่ แสดงว่าคุณมี Internet Explorer 11 แล้ว คุณจึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งสิ่งใดเพิ่ม เรียนรู้ วิธีใช้ Internet Explorer ใน Windows 10 อย่างไรก็ตาม Microsoft Edge เป็นเบราว์เซอร์ใหม่ล่าสุดที่จะมาพร้อมกับ Windows 10 และยังเป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณอีกด้วย โปรดแน่ใจว่าได้ตรวจสอบดูแล้ว

ค้นหาว่า เวอร์ชันของ Internet Explorer ที่คุณใช้งานอยู่ และวิธีเรียกใช้ Internet Explorer 11 เวอร์ชันล่าสุด คุณยังสามารถ เปลี่ยนโฮมเพจของคุณสำหรับ Internet Explorer 11 และ ทำให้ Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Internet Explorer ที่ วิธีใช้ Internet Explorer