วิธีการเปลี่ยนโปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบใน Windows


สรุป


สำคัญ ส่วนวิธีการหรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตามปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นถ้าคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติมให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองและคืนค่ารีจิสทรีให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนโปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบเริ่มต้น เมื่อคุณเริ่ม Windows กล่องโต้ตอบ เริ่มการเข้าสู่ระบบ จะพร้อมท์ให้คุณกด CTRL + ALT + DEL เพื่อเข้าสู่ระบบ ตามค่าเริ่มต้นถ้าคุณไม่กดแป้นสำหรับ15นาทีโปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบ Windows (scr) จะเริ่มทำงาน

เปลี่ยนโปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบ

 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์regedt32แล้วคลิกตกลง
 2. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
 3. ในบานหน้าต่าง รายละเอียด ให้ดับเบิลคลิกที่SCRNSAVE รายการค่าสตริงที่ EXE
 4. ในกล่องข้อมูลค่าให้พิมพ์เส้นทางและชื่อของโปรแกรมรักษาหน้าจอจากนั้นคลิกตกลงสิ่งสำคัญ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณระบุเส้นทางไปยังโปรแกรมรักษาหน้าจออย่างถูกต้อง ถ้าโปรแกรมรักษาหน้าจออยู่ใน%SystemRoot%\System32 เส้นทางที่ชัดเจนไม่จำเป็นต้องใช้
ในตอนนี้คุณได้เปลี่ยนโปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบแล้ว

เปลี่ยนเวลาการหมดเวลาของโปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบ

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่ผ่านไปก่อนที่โปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบจะเริ่มทำงาน ค่าเริ่มต้นคือ๙๐๐วินาที (15 นาที) เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะเวลาก่อนที่โปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบจะเริ่มทำงานให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์regedt32แล้วคลิกตกลง
 2. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
 3. ในบานหน้าต่างรายละเอียดให้ดับเบิลคลิกที่รายการค่าสตริScreenSaveTimeOut
 4. ในกล่องข้อมูลค่าให้พิมพ์จำนวนวินาทีจากนั้นคลิกตกลง
ขณะนี้คุณได้เปลี่ยนระยะเวลาที่ผ่านไปก่อนที่โปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบจะเริ่มทำงาน

ปิดใช้งานตัวรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบ

เมื่อต้องการปิดใช้งานตัวรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์regedt32แล้วคลิกตกลง
 2. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
 3. ในบานหน้าต่างรายละเอียดให้ดับเบิลคลิกที่รายการค่าสตริScreenSaveActive
 4. ในกล่องข้อมูลค่าให้แทนที่หมายเลข1ด้วยหมายเลข0แล้วคลิกตกลง
ในตอนนี้คุณได้ปิดใช้งานตัวรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบแล้ว