ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft Store

นำไปใช้กับ: Microsoft Store

ดูคำตอบของคำถามทั่วไป:


ฝ่ายขายและฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft Store: 

001 800 441 8077

รับการสนับสนุนทางเทคนิค หรือดาวน์โหลดการสนับสนุน