วิธีใช้แถบงาน

นำไปใช้กับ: Windows 10

ใช้แถบงานได้มากกว่าเพียงแค่การมองหาแอปของคุณและดูเวลา สร้างรูปลักษณ์ที่คุณต้องการ จัดการปฏิทิน ปักหมุนแอปที่คุณชื่นชอบ ย้ายไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแสดงบนหน้าจอ และระบุวิธีที่ปุ่มแถบงานรวมกลุ่มกันเมื่อคุณเปิดมากกว่าหนึ่งหน้าต่าง คุณสามารถจัดการการนัดหมายในปฏิทินของคุณได้ทันทีจากแถบงาน

แถบงานใน Windows 10
 

การปักหมุดแอปไปยังแถบงาน


หากคุณต้องการ คุณสามารถปักหมุดหรือถอนหมุดแอปที่แถบงานได้โดยตรง เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณอยู่บนหน้าเดสก์ท็อป คุณสามารถทำได้จากหน้าจอเริ่ม หรือรายการทางลัด ซึ่งก็คือรายการของทางลัดไปยังไฟล์ โฟลเดอร์ และเว็บไซต์ที่เปิดอยู่

วิธีการปักหมุดแอปจากหน้าจอเริ่ม

บนหน้าจอเริ่ม ให้กดค้างหรือคลิกขวาที่แอป แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มเติม > ปักหมุดที่แถบงาน หากคุณกำลังยกเลิกการปักหมุด ให้ทำตามขั้นตอนเดียวกัน แล้วแตะหรือคลิก ถอนหมุดออกจากแถบงาน

ปักหมุดแอปจากรายการทางลัด

หากแอปเปิดอยู่แล้ว ให้กดปุ่มแถบงานค้างไว้และเลื่อนนิ้วขึ้นจนกว่ารายการทางลัดจะปรากฏขึ้น ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาที่ปุ่มแอปบนแถบงาน จากนั้นให้แตะหรือคลิกปักหมุดกับแถบงาน หากคุณกำลังยกเลิกการปักหมุด ให้ทำตามขั้นตอนเดียวกัน แล้วแตะหรือคลิก ถอนหมุดออกจากแถบงาน

รายการข้ามแถบงาน
 

เปลี่ยนการตั้งค่าแถบงานของคุณ


ปรับแต่งแถบงานตามที่คุณต้องการจากแถบงานโดยตรง ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแถบงานหลายลักษณะในครั้งเดียว ให้ใช้การตั้งค่า กดค้างหรือคลิกขวาบนพื้นที่ว่างบนแถบงาน จากนั้นแตะหรือคลิก การตั้งค่าการตั้งค่าแถบงาน
 

เปลี่ยนแปลงตำแหน่งของแถบงาน

โดยปกติแล้ว คุณจะพบแถบงานได้ที่ด้านล่างของเดสก์ท็อป แต่คุณสามารถย้ายไปที่ด้านข้างหรือด้านบนของเดสก์ท็อปได้ หากแถบงานถูกล็อก คุณจำเป็นต้องปลดล็อกก่อนที่คุณจะย้าย (โปรดดู ล็อก และปลดล็อกแถบงาน ในหัวข้อนี้) กดค้างไว้หรือคลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนแถบงาน แตะหรือคลิก การตั้งค่า  > ตำแหน่งแถบงานบนหน้าจอ แล้วเลือก ซ้าย, บน, ขวา หรือ ล่าง

จัดเรียงปุ่มแถบงานใหม่

เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของปุ่มแอปบนแถบงาน ให้ลากปุ่มจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังตำแหน่งอื่น

คุณอาจต้องเลือกวิธีที่ปุ่มแถบงานอยู่ด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีหลายหน้าต่างเปิดอยู่ โดยค่าเริ่มต้น ไฟล์ที่เปิดทั้งหมดจากแอปเดียวกันจะอยู่ด้วยกันเสมอ แม้ว่าคุณไม่ได้เปิดไฟล์เหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีที่ปุ่มแถบงานอยู่ด้วยกัน ให้กด ค้างไว้หรือคลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนแถบงาน แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า จากนั้นให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกจากรายการ ปุ่มแถบงานรวม:

  • ซ่อนป้ายชื่อเสมอ นี่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น แต่ละโปรแกรมจะปรากฏเป็นปุ่มเดียวที่ไม่มีป้ายชื่อ แม้ว่าหน้าต่างสำหรับโปรแกรมนั้นจะเปิดอยู่หลายหน้าต่างก็ตาม
  • เมื่อแถบงานเต็ม การตั้งค่านี้จะแสดงแต่ละหน้าต่างเป็นแต่ละปุ่มที่มีป้ายชื่อ เมื่อแถบงานมีรายการมากเกินไป โปรแกรมที่มีหน้าต่างเปิดอยู่หลายหน้าต่างจะยุบเข้าเป็นปุ่มโปรแกรมเดียว แตะหรือคลิกปุ่มเพื่อดูรายการหน้าต่างที่เปิดอยู่
  • ไม่ใช้งาน การตั้งค่านี้จะแสดงแต่ละหน้าต่างเป็นปุ่มที่มีป้ายชื่อแยกจากกัน และไม่รวมเข้าด้วยกันไม่ว่าจะมีหน้าต่างเปิดอยู่กี่หน้าต่างก็ตาม ยิ่งมีโปรแกรมและหน้าต่างเปิดมากเท่าใด ปุ่มก็จะยิ่งเล็กลงจนกลายเป็นรายการแบบเลื่อนได้ในที่สุด

ล็อกหรือปลดล็อกแถบงาน

การล็อกแถบงานได้อย่างสะดวกเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงแสดงเสมอไม่ว่าคุณจะตั้งค่าแบบใด ปลดล็อกแถบงานในภายหลังเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนตำแหน่งบนเดสก์ท็อป กดค้างหรือคลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนแถบงาน แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า  และเปิด ล็อกแถบงาน

ถ้าล็อกแถบงานมีเครื่องหมายถูกอยู่ติดกัน แสดงว่าแถบงานถูกล็อกไว้ เมื่อต้องการปิดใช้งาน เพียงแตะ หรือคลิก ล็อกแถบงาน หรือไปที่การตั้งค่า และปิดใช้งาน

แสดงป้ายบนปุ่มแถบงาน

ป้ายบนปุ่มแถบเป็นการแจ้งเตือนให้คุณทราบว่ากิจกรรมบางอย่างกำลังเกิดขึ้นหรือจำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกับแอปดังกล่าว

การแจ้งเตือนป้ายแถบงาน
 

ตัวอย่างเช่น ป้ายรูปกระดิ่งบนแอป นาฬิกาและการตั้งปลุก บอกให้คุณทราบว่ามีการแจ้งเตือนที่ทำงานอยู่ และจะเตือนคุณตามเวลาที่คุณกำหนดไว้ คุณลักษณะนี้จะเปิดโดยค่าเริ่มต้น แต่หากคุณต้องการตรวจสอบว่าคุณลักษณะดังกล่าวเปิดหรือปิดอยู่ ให้กดค้าง หรือคลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนแถบงาน แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า และไปที่ แสดงป้ายบนปุ่มแถบงาน

ใช้ปุ่มแถบงานที่มีขนาดเล็กกว่า

หากคุณต้องการให้แสดงหลายแอปบนแถบงาน คุณสามารถแสดงปุ่มเวอร์ชันขนาดเล็กได้ กดค้างหรือคลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนแถบงาน แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วเปิดปุ่มแถบงานขนาดเล็ก

ใช้แถบงานเพื่อ peek ที่เดสก์ท็อป

ใช้คุณลักษณะ Peek เพื่อดูว่ามีอะไรบนเดสก์ท็อปของคุณด้านหลังหน้าต่างที่เปิดทั้งหมด

  1. กดค้างไว้ หรือคลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนแถบงาน แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วเปิด ใช้ Peek เพื่อดูตัวอย่างเดสก์ท็อปเมื่อคุณย้ายเมาส์ไปยังปุ่มแสดงเดสก์ท็อปที่ด้านหลังของแถบงาน
  2. เลื่อนเคอร์เซอร์เหนือขอบด้านขวาของแถบงานหรือกดค้างไว้ และคุณจะพบเดสก์ท็อป
  3. เมื่อต้องการคืนค่ามุมมองของหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมด เพียงเลื่อนเคอร์เซอร์ออกไป หรือกดที่ขอบค้างไว้อีกครั้ง

ซ่อนแถบงานโดยอัตโนมัติ

คุณอาจต้องการซ่อนแถบงานบางครั้ง เช่น เมื่อคุณกำลังดูภาพยนตร์หรืออ่านบางอย่าง คุณมีความยืดหยุ่นในการซ่อนแถบงานโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในโหมดเดสก์ท็อปหรือโหมดแท็บเล็ต กดค้างไว้หรือคลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนแถบงาน แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วเปิด ซ่อนแถบงานในโหมดเดสก์ท็อปโดยอัตโนมัติ และ ซ่อนแถบงานในโหมดแท็บเล็ตโดยอัตโนมัติ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง