เคล็ดลับในการปรับปรุงประสิทธิภาพของพีซีใน Windows 10

นำไปใช้กับ: Windows 10

หากพีซีของคุณทำงานช้า คำแนะนำต่อไปนี้อาจช่วยให้เครื่องเร็วขึ้น เคล็ดลับแสดงรายการตามลำดับ ให้เริ่มด้วยลำดับแรกสุดเพื่อดูว่าสามารถช่วยได้หรือไม่ หากแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ทำตามลำดับถัดไป