คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Windows 10 ใน S โหมด

นำไปใช้กับ: Windows 10

เกี่ยวกับ Windows 10 ใน S โหมด


รายละเอียดขึ้นอยู่กับการอัปเดตเป็นครั้งคราว กลับมาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้ที่นี่

Windows 10 ใน S โหมดที่ใช้ตัวประมวลผล Qualcomm Snapdragon


Windows 10 ใน S โหมดใช้ตัวประมวลผล Intel หรือ AMD


เกี่ยวกับ Windows 10 Enterprise ใน S โหมด


เกี่ยวกับ Windows 10 Education ใน S โหมด