เปลี่ยนแอปที่จะเรียกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นทำงานใน Windows 10

นำไปใช้กับ: Windows 10

เปลี่ยนแอป

การเปลี่ยนแอปเริ่มต้น

วิธีการเปลี่ยนแอปที่จะเรียกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นทำงานใน Windows 10 มีสองวิธีต่อไปนี้:

  • เลือกปุ่ม เริ่มต้น  จากนั้นเลือก การตั้งค่า  > แอป > การเริ่มต้นทำงาน ตรวจสอบว่าแอปที่คุณต้องการเรียกใช้เมื่อเริ่มต้นทำงาน เปิด อยู่
  • หากคุณไม่เห็นตัวเลือก การเริ่มต้นทำงาน ใน การตั้งค่า ให้คลิกขวาที่ปุ่ม เริ่มต้น เลือก ตัวจัดการงาน จากนั้นเลือกแท็บ การเริ่มต้นทำงาน (ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ การเริ่มต้นทำงาน ให้เลือก รายละเอียดเพิ่มเติม) เลือกแอปที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นเลือก เปิดใช้งาน เพื่อเรียกใช้แอปเมื่อเริ่มต้นทำงาน หรือ ปิดใช้งาน เพื่อไม่ให้แอปทำงาน ดูวิธีการจากวิดีโอ

เพิ่มแอป

เมื่อต้องการเพิ่มแอปใน การเริ่มต้นทำงาน:

  • เลือกปุ่ม เริ่มต้น  และเลื่อนเพื่อค้นหาแอปที่คุณต้องการเรียกใช้เมื่อเริ่มต้นทำงาน
  • คลิกขวาที่แอป เลือก เพิ่มเติม จากนั้นเลือก เปิดตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ ซึ่งจะเปิดตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกทางลัดไปยังแอปไว้ หากไม่มีตัวเลือกสำหรับ เปิดตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ นั่นหมายความว่าแอปไม่สามารถทำงานเมื่อเริ่มต้นทำงานได้
  • เมื่อเปิดตำแหน่งที่ตั้งไฟล์แล้ว ให้กดแป้นโลโก้ Windows  + R พิมพ์ shell:startup แล้วเลือก ตกลง เพื่อเปิดโฟลเดอร์ การเริ่มต้นทำงาน
  • คัดลอกและวางทางลัดไปยังแอปจากตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ การเริ่มต้นทำงาน