สแกนรายการด้วยความปลอดภัยของ Windows


ความปลอดภัยของ Window (หรือศูนย์การรักษาความปลอดภัยของ Windows Defender ใน Windows 10 รุ่นก่อนหน้า) ช่วยให้คุณสามารถสแกนไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยได้ คุณจะได้รับแจ้งเตือนทันทีหากพบภัยคุกคาม

  • หากต้องการสแกนไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจง ให้คลิกขวาที่รายการที่คุณต้องการ จากนั้นเลือก สแกนด้วย Windows Defender หรือไปที่ เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > การอัปเดตและความปลอดภัย  > ความปลอดภัยของ Windows > การป้องกันไวรัสและภัยคุกคาม > ตัวเลือกการสแกน (หรือ เรียกใช้การสแกนขั้นสูงใหม่ ใน Windows 10 เวอร์ชันก่อนหน้านี้) > การสแกนแบบกำหนดเอง > สแกนตอนนี้ จากนั้นเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสแกน
  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสของ Windows Defender ในความปลอดภัยของ Windows ไปที่ เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > การอัปเดตและความปลอดภัย  > ความปลอดภัยของ Windows > การป้องกันไวรัสและภัยคุกคาม จากนั้นเลือก จัดการการตั้งค่า (หรือ การตั้งค่าการป้องกันไวรัสและภัยคุกคาม ใน Windows 10 เวอร์ชันก่อนหน้านี้} และสลับ การป้องกันในเวลาจริง เป็น เปิด ระบบจะเปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสของ Windows Defender โดยอัตโนมัติ หากคุณกำลังใช้งาน Windows 10 รุ่น Enterprise ให้เปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสของ Windows Defender โดยการถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีอยู่ทั้งหมด