เปิดเครื่องมือสนิปและจับภาพหน้าจอ

นำไปใช้กับ: Windows 10

เมาส์และแป้นพิมพ์

  • ในการเปิดเครื่องมือสนิป ให้เลือกปุ่ม เริ่มต้น  พิมพ์ snipping tool (เครื่องมือสนิป) แล้วเลือกในผลลัพธ์การค้นหา

  • หากต้องการเลือกประเภทสนิป ให้เลือก โหมด (หรือใน Windows เวอร์ชันเก่า ให้เลือกลูกศรถัดจาก ใหม่) จากนั้นเลือกสนิปแบบ อิสระ, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, หน้าต่าง หรือ เต็มหน้าจอ เมื่อทำสนิปอิสระหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้ใช้เมาส์ของคุณเพื่อเลือกพื้นที่ที่คุณต้องการจับภาพ

    ตัวเลือกโหมดเครื่องมือสนิป
  • เมื่อต้องการถ่ายภาพหน้าจอใหม่โดยใช้โหมดเดียวกันกับที่คุณใช้ล่าสุด ให้เลือก ใหม่

  • ใช้ปุ่ม บันทึก และ คัดลอก ที่ด้านบนของสนิปเพื่อบันทึกหรือคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

แป้นพิมพ์เท่านั้น

  • ในการเปิดเครื่องมือสนิป ให้กดปุ่ม เริ่มต้น พิมพ์ snipping tool (เครื่องมือสนิป) แล้วกด Enter (ไม่มีแป้นพิมพ์ลัดเพื่อเปิดเครื่องมือสนิป)
  • หากต้องการเลือกประเภทสนิป ให้กดปุ่ม Alt + M แล้วใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกสนิปแบบ อิสระ, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, หน้าต่าง หรือ เต็มหน้าจอ แล้วกด Enter (Alt + M ใช้งานได้เมื่อมีการอัปเดต Windows 10 เป็นเวอร์ชันล่าสุดเท่านั้น) เมื่อทำการสนิปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกพื้นที่ที่คุณต้องการสนิป

  • เมื่อต้องการถ่ายภาพหน้าจอใหม่โดยใช้โหมดเดียวกันกับที่คุณใช้ล่าสุด ให้กด Alt + N

  • เมื่อต้องการบันทึกสนิป ให้กด Ctrl + S เมื่อต้องการคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด ให้กด Ctrl + C