ลบคุกกี้ใน Microsoft Edge

นำไปใช้กับ: Microsoft EdgeWindows 10Windows 8

 • ลบคุกกี้
  • เปิด Microsoft Edge ใหม่  และเลือก การตั้งค่าและอื่นๆ  > การตั้งค่า  > ความเป็นส่วนตัวและบริการ
  • ภายใต้ ล้างข้อมูลการเรียกดู เลือก เลือกสิ่งที่ต้องการล้างข้อมูล
  • ภายใต้ ช่วงเวลา เลือกช่วงเวลา
  • เลือก คุกกี้และข้อมูลไซต์อื่นๆ แล้วเลือก ล้างข้อมูลตอนนี้
 • ลบคุกกี้ทุกครั้งที่คุณปิดเบราว์เซอร์
  • เปิด Microsoft Edge และเลือก การตั้งค่าและอื่นๆ  > การตั้งค่า  > ความเป็นส่วนตัวและบริการ
  • ภายใต้ ล้างข้อมูลการเรียกดู เลือก เลือกสิ่งที่จะให้มีการล้างข้อมูลทุกครั้งที่คุณปิดเบราว์เซอร์
  • เปิด คุกกี้และข้อมูลไซต์อื่นๆ
 • ดูคุกกี้
  • เปิด Microsoft Edge และเลือก การตั้งค่าและอื่นๆ  > การตั้งค่า  >  สิทธิ์ของไซต์
  • เลือก คุกกี้และข้อมูลไซต์อื่นๆ คุณสามารถตั้งค่าการควบคุมเฉพาะสำหรับคุกกี้ได้ที่นี่
  • เลือก ดูคุกกี้และข้อมูลไซต์ทั้งหมด เพื่อดูคุกกี้ทั้งหมดที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
 • หมายเหตุ: หัวข้อนี้เป็นข้อมูลสำหรับ Microsoft Edge ใหม่ รับความช่วยเหลือสำหรับเวอร์ชันดั้งเดิมของ Microsoft Edge