ดาวน์โหลดการอัปเดต Windows 10 เดือนพฤศจิกายน 2019

นำไปใช้กับ: Windows 10

 • เมื่อการอัปเดต Windows 10 เดือนพฤศจิกายน 2019 พร้อมสำหรับอุปกรณ์ของคุณ การอัปเดตจะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากเพจ Windows Update ใน การตั้งค่า เลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการดาวน์โหลดการอัปเดตของคุณ คุณจำเป็นต้องเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ของคุณใหม่และ ทำให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ หลังจากนั้น อุปกรณ์ของคุณจะเรียกใช้ Windows 10 เวอร์ชัน 1909 (หากต้องการตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้การอัปเดตเดือนพฤศจิกายน 2019 อยู่หรือไม่ ให้เลือก ดูประวัติการอัปเดต นหน้าการตั้งค่า Windows Update) โปรดทราบถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย:  
  • หากคุณต้องการติดตั้งการอัปเดตตอนนี้ ให้เลือก เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > การอัปเดตและความปลอดภัย  > Windows Update  แล้วเลือก ตรวจหาการอัปเดต หากมีการอัปเดต ให้ทำการติดตั้ง 
  • หากระบบไม่เสนอเวอร์ชัน 1909 โดยอัตโนมัติผ่าน ตรวจหาการอัปเดต คุณสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยตนเองผ่าน ตัวช่วยรอัปเดต
  • หากคุณมีปัญหาในการอัปเดตอุปกรณ์ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการอัปเดตที่สำคัญก่อนหน้า โปรดดูการแก้ไขปัญหาทั่วไปที่ แก้ไขปัญหาการอัปเดต Windows 10 หรือใช้ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Windows Update เพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหาตามขั้นตอน
  • หากคุณได้รับการแจ้งเตือนจาก Windows Update ว่าคุณไม่มีพื้นที่เพียงพอบนอุปกรณ์ของคุณในการติดตั้งการอัปเดต โปรดดูที่ เพิ่มพื้นที่ว่าง
  • หากคุณมีปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างอัปเดตอุปกรณ์ โปรดดูที่ แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายใน Windows
 • หากคุณยังคงใช้ Windows 7 หรือ Windows 8.1 และต้องการเปลี่ยนไปใช้ Windows 10 คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ อัปเกรดเป็น Windows 10: คำถามที่ถามบ่อย