ฉันจะป้องกันผู้ใช้จากการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ได้อย่างไร

คำอธิบายปัญหา

สมมติว่าคุณต้องการป้องกันผู้ใช้จากการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP, Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 บทความนี้จะอธิบายวิธีการสองวิธีที่คุณจะสามารถใช้เพื่อดำเนินการนี้ได้

การแก้ไข

เมื่อต้องการป้องกันผู้ใช้จากการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ให้ใช้กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการดังต่อไปนี้ตามความเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ของคุณ

ถ้ายังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ในคอมพิวเตอร์

ถ้ายังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ในคอมพิวเตอร์ ให้กำหนดสิทธิ์ ปฏิเสธ สำหรับแฟ้มต่อไปนี้ แก่ผู้ใช้หรือกลุ่ม และบัญชี SYSTEM ภายในระบบ:
 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.pnf
 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.inf
เมื่อคุณดำเนินการนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ในคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการกำหนดสิทธิ์ปฏิเสธสำหรับแฟ้ม Usbstor.pnf และ Usbstor.inf แก่ผู้ใช้หรือกลุ่ม ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่ม Windows Explorer จากนั้นให้ค้นหาโฟลเดอร์ %SystemRoot%\Inf
 2. คลิกขวาที่แฟ้ม Usbstor.pnf แล้วคลิก Properties
 3. คลิกแท็บSecurity
 4. ในรายการ Group or user names ให้เพิ่มผู้ใช้หรือกลุ่มที่คุณต้องการตั้งค่าสิทธิ์ Deny
 5. ในรายการ Permissions for UserName or GroupName ให้คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Deny ที่อยู่ถัดจาก Full Control

  หมายเหตุ ให้เพิ่มบัญชีของระบบไปยังรายการ Deny ด้วย
 6. ในรายการ Group or user names ให้เลือกบัญชี SYSTEM
 7. ในรายการ Permissions for UserName or GroupName ให้คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Deny ที่อยู่ถัดจาก Full Control แล้วคลิก OK
 8. คลิกขวาที่แฟ้ม Usbstor.inf แล้วคลิก Properties
 9. คลิกแท็บSecurity
 10. ในรายการ Group or user names ให้เพิ่มผู้ใช้หรือกลุ่มที่คุณต้องการตั้งค่าสิทธิ์ Deny
 11. ในรายการ Permissions for UserName or GroupName ให้คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Deny ที่อยู่ถัดจาก Full Control
 12. ในรายการ Group or user names ให้เลือกบัญชี SYSTEM
 13. ในรายการ Permissions for UserName or GroupName ให้คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Deny ที่อยู่ถัดจาก Full Control แล้วคลิก OK

ถ้าอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว


ถ้าอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จะไม่ทำงานเมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณ โปรดไปที่ส่วน “แก้ไขปัญหาให้ฉัน” ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน “ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

แก้ไขปัญหาให้ฉัน


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกที่ลิงค์ แก้ไขปัญหานี้ จากนั้นคลิก Run ในกล่องโต้ตอบ File Download และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นๆ

หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่ประสบปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหา

ขณะนี้ไปที่ส่วน "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ถ้าอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ให้ตั้งค่า Start ในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้เป็น 4:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
เมื่อคุณดำเนินการนี้ อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB จะไม่ทำงานเมื่อผู้ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการตั้งค่า Start ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start แล้วคลิก Run
 2. ในกล่อง Open ให้พิมพ์ regedit แล้วคลิก OK
 3. ค้นหาและคลิกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
 4. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ให้คลิกสองครั้งที่ Start
 5. ในกล่อง Value data ให้พิมพ์ 4 แล้วคลิก Hexadecimal (ถ้ายังไม่ได้เลือกไว้) จากนั้นให้คลิก OK
 6. ออกจาก Registry Editor

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว แสดงว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นสำหรับบทความนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อผู้ขายของอุปกรณ์ USB เพื่อสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมที่ใหม่กว่า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 823732 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10 มิ.ย. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม