ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

WD2000: ทำไมคุณจะไม่สามารถกู้คืนเอกสารที่สูญหาย

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:212273
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
word ไม่สามารถกู้คืนเอกสารของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากที่ Word ปิดลงโดยไม่คาดคิดไว้
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:

 • แฟ้มกู้คืนอัตโนมัติไม่ถูกสร้างได้
  โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มกู้คืนอัตโนมัติไม่ถูกบันทึกจนถึง 10 นาทีหลังจากที่คุณเริ่มการทำงานอยู่ หลังจาก 10 นาที แฟ้มกู้คืนอัตโนมัติถูกสร้างขึ้น หากเกิดความล้มเหลวปิด Word ก่อนกำหนด Word ใช้แฟ้มกู้คืนอัตโนมัติในการกู้คืนเอกสาร

  หรือ

 • แฟ้มกู้คืนอัตโนมัติจะถูกลบออกหลังจากที่เอกสารถูกบันทึก
  ไม่มีสร้างแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติใหม่จนกว่าหลังระยะเวลาการกู้คืนอัตโนมัติถัดไป (โดยค่าเริ่มต้น: 10 นาทีหลังจากที่คุณเริ่มการทำงานบนเอกสาร)

  หรือ

 • ปิดเอกสาร และจะไม่มีบันทึกการเปลี่ยนแปลง
  หลังจากที่ได้ถูกปิดเอกสาร แฟ้มกู้คืนอัตโนมัติถูกลบ ไม่มีวิธีการกู้คืนเอกสารหลังจากที่แฟ้มถูกปิดแล้ว และไม่มีบันทึกการเปลี่ยนแปลง
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะเวลาการบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติ ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกการบันทึกแท็บ
 2. ในการบันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆกล่องรายการ เปลี่ยนจำนวนเป็นช่วงเวลา ที่คุณต้อง แล้ว คลิกตกลง.
หมายเหตุ:: การกู้คืนอัตโนมัติไม่มีสิ่งทดแทนสำหรับการบันทึกเอกสารของคุณ เมื่อคุณใช้การกู้คืนอัตโนมัติ Word สร้างแฟ้มชั่วคราวในการกู้คืนเอกสารของคุณถ้า Word ปิดลงโดยไม่คาดคิด คุณยังต้องบันทึกเอกสารของคุณเพื่อที่เก็บการเปลี่ยนแปลงของคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
212274WD2000: วิธีการที่กู้คืนข้อความจากแฟ้มใด ๆ
crashed ค้างล็อคเสียตรึง tshoot vba

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ