�ุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Mediation
2640253 คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Lync Server 2010, Mediation เซิร์ฟเวอร์: 2011 พฤศจิกายน
 • ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับบริการกลุ่มการตอบสนอง
  2982388 MS14-055: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Lync Server 2010 (บริการกลุ่มการตอบสนอง): 9 กันยายน 2014
 • วิธีการติดตั้ง

  เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Lync Server 2010 คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งการปรับปรุงสะสม

  วิธีที่ 1 การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม
  เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ คุณต้องใช้โปรแกรมปรับปรุง โดยใช้การติดตั้งการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม

  หมายเหตุโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสมใช้โปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดสำหรับบทบาทที่เหมาะสมของเซิร์ฟเวอร์อย่างในคลิกเดียว

  เมื่อต้องการใช้ตัวติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  หมายเหตุถ้าการควบคุมบัญชีผู้ใช้ (UAC) เปิดอยู่ คุณต้องเริ่มต้นโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม โดยใช้สิทธิ์ผู้ดูแล ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่า ได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดอย่างถูกต้อง
  1. ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:

   ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ LyncServerupdateInstaller.exe ตอนนี้

   เมื่อต้องการดาวน์โหลด โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Lync Server 2010 (KB2982385, KB2982388), ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:
   ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยนี้
  2. เรียกใช้การติดตั้งการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม โดยใช้ UI หรือ โดยการใช้บรรทัดคำสั่ง

   หมายเหตุUI ให้บ่งชี้ที่ชัดเจนซึ่งปรับปรุงจะถูกติดตั้งเมื่อคุณคลิกการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

   เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง โดยใช้พร้อมรับคำสั่ง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   LyncServerUpdateInstaller.exe
   หมายเหตุ พารามิเตอร์ต่อไปนี้สามารถใช้ร่วมกับคำสั่งLyncServerUpdateInstaller.exe :
  วิธีที่ 2 Microsoft Update
  คุณสามารถใช้ Microsoft Update เมื่อต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Lync Server 2010
  ติดตั้งด้วยตนเอง 3 วิธี
  ถ้าคุณเลือกที่จะติดตั้งการปรับปรุงเหล่านี้ด้วยตนเอง บทความนี้ช่วยคุณตัดสินใจว่าการแม็ประหว่างการอัพเดและเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม คุณควรพิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้สำหรับการปรับใช้ด้วยตนเอง:

  ขั้นตอนที่ 2: ใช้โปรแกรมปรับปรุงฐานข้อมูลส่วนหลัง

  หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงสำหรับบทบาทเซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์หลักที่บนเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าของ Lync Server 2010 องค์กรอิดิชั่น แฟ้มฐานข้อมูล SQL ปรับปรุงแล้วจะถูกข้ามไปยังคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทเซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์หลักติดตั้งอยู่ ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ Lync Server 2010 มาตรฐานอิดิชั่น เมื่อต้องการใช้การเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล เรียกใช้ cmdlet ของต่อไปนี้:

  Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <EEBE.Fqdn> -UseDefaultSqlPaths
  หมายเหตุถ้าคุณเรียกใช้ cmdlet นี้ โดยไม่มีพารามิเตอร์UseDefaultSqlPaths , RTCDyn ฐานข้อมูลอาจถูกเอาออก ดังนั้น เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้เพื่อคืนค่าฐานข้อมูล RTCDyn:

  Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <EEBE.Fqdn> -DatabasePaths <RtcDyn log path>, <RtcDyn data path>
  หมายเหตุ ล็อก RtcDyn จะอยู่ตามแนวเส้นทางของแฟ้ม rtcdyn.ldf ข้อมูล RtcDyn จะอยู่ภายใต้เส้นทางของแฟ้ม rtcdyn.mdf
  รายการของบทบาทเซิร์ฟเวอร์และโปรแกรมปรับปรุงที่สามารถใช้งานได้

  Lync Server 2010 – เซิร์ฟเวอร์ Edition มาตรฐาน

  Lync Server 2010 –องค์กร Edition – เวอร์

  A แบบสแตนด์อโลนของ Lync Server 2010 –องค์กร Edition – / V เซิร์ฟเวอร์การประชุม

  Lync Server 2010 – ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์

  Lync Server 2010 – เซิร์ฟเวอร์ขอบ

  Lync Server 2010 – เซิร์ฟเวอร์ Mediation แบบสแตนด์อโลน

  ตัวสร้างโทโพโลยีของ Lync Server 2010 –เครื่องมือการดูแล –

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

  คุณสมบัติ

  รหัสบทความ: 2493736 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/02/2014 13:15:00 - ฉบับแก้ไข: 20.0

  • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
  • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
  • kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2493736 KbMtth
  คำติชม