สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2012 Service Pack 1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2772858
บทนำ
บทความนี้แสดงรุ่นของ Microsoft SQL Server 2012 ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2012 Service Pack 1
ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้าง 11.0.3492.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้บน 18 พฤษภาคม 2015

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 11.0.3487.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
3052476 16 โปรแกรมปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server 2012 Service Pack ที่ 1

สร้าง 11.0.3487.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 16 มีนาคม 2015

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 11.0.3486.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
3038001 ปรับปรุงสะสม 15 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack ที่ 1

สร้าง 11.0.3486.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 19 มกราคม 2015

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 11.0.3482.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
3023636 อัพเดต 14 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack ที่ 1

สร้าง 11.0.3482.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2014

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 11.0.3470.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
3002044 ปรับปรุงสะสม 13 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack ที่ 1

สร้าง 11.0.3470.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 15 กันยายน 2014

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 11.0.3449.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2991533 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 12 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

สร้าง 11.0.3449.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2014

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 11.0.3431.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2975396 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม 11 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

สร้าง 11.0.3431.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2014

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 11.0.3412.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2954099 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

สร้าง 11.0.3412.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 17 มีนาคม 2014

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 11.0.3401.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2931078 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 9 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

สร้าง 11.0.3401.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 20 มกราคม 2014

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 11.0.3393.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2917531 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 8 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

สร้าง 11.0.3393.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้บน 18 พฤศจิกายน 2013

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 11.0.3381.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2894115 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

สร้าง 11.0.3381.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 16 กันยายน 2013

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 11.0.3373.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2874879 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

สร้าง 11.0.3373.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2013

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 11.0.3368.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2861107 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

สร้าง 11.0.3368.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 30 พฤษภาคม 2013

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 11.0.3349.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2833645 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

สร้าง 11.0.3349.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้บน 18 มีนาคม 2013

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 11.0.3339.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2812412 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

สร้าง 11.0.3339.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้บน 21 มกราคม 2013

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 11.0.3321.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2790947 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

สร้าง 11.0.3321.0 (ปรับปรุง)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2012

การสร้างการหลักของโครงสร้างนี้คือ 11.0.3321.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2765331 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม 1 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499 แบบแผนการตั้งชื่อสำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2772858 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/18/2015 19:13:00 - ฉบับแก้ไข: 15.0

Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Web, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise

  • kbupdate kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2772858 KbMtth
คำติชม