วิธีการลบแฟ้มคุกกี้ใน Internet Explorer

สรุป
บทความนี้จะอธิบายวิธีการลบแฟ้มคุกกี้จากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ตัวช่วยแนะนำลบแฟ้มคุกกี้จากคอมพิวเตอร์ให้กับคุณหรือคุณจะลบแฟ้มคุกกี้จากคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง ส่วน "วิธีการลบคุกกี้ใน Internet Explorer โดยอัตโนมัติใน Windows XP" ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวช่วยแนะนำทำขั้นตอนต่างๆ ให้คุณ

หมายเหตุ หากคุณต้องการลบคุกกี้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคน คุณต้องทำซ้ำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้แต่ละคน

บทความนี้สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
260971 คำอธิบายเกี่ยวกับคุกกี้
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการส่งออกหรือบันทึกคุกกี้ก่อนที่จะลบ

คุกกี้อาจมีข้อมูลสำหรับเว็บเพจแบบกำหนดเอง หรืออาจมีข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับเว็บไซต์ ก่อนที่จะลบคุกกี้ คุณอาจต้องการส่งออกหรือบันทึกคุกกี้ไว้ ใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออกใน Internet Explorer เพื่อส่งออกคุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออก โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
221523 คำอธิบายเกี่ยวกับตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออกที่มาพร้อมกับ Internet Explorer 5.0 หรือรุ่นใหม่กว่า

วิดีโอ: วิธีการลบแฟ้มคุ้กกี้ใน Internet Explorer 9 (วิดีโอเป็นภาษาอังกฤษ)

วิธีการลบแฟ้มคุกกี้ใน Internet Explorer 8

 1. ออกจาก Internet Explorer 8 แล้วออกจากอินสแตนซ์ของ Windows Explorer
 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ใน Windows Vista หรือ Windows 7 ให้คลิก เริ่ม ปุ่มเริ่ม พิมพ์ inetcpl.cpl ในช่อง เริ่มค้นหา แล้วกด ENTER
  • ใน Windows XP คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ inetcpl.cpl ในช่อง เปิด  แล้วกด ENTER

 3. บนแท็บ ทั่วไป ให้คลิก ลบ ใน ประวัติการเรียกดู ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติอินเทอร์เน็ต
 4. ในกล่องโต้ตอบ ลบประวัติการเรียกดู ให้คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด ยกเว้นกล่องกาเครื่องหมาย คุกกี้ แล้วคลิก ลบ

วิธีการลบแฟ้มคุกกี้ใน Internet Explorer 7

 1. ออกจาก Internet Explorer 7 แล้วออกจากอินสแตนซ์ของ Windows Explorer
 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ใน Windows Vista คลิก เริ่ม ปุ่มเริ่ม พิมพ์ inetcpl.cpl ในช่อง เริ่มค้นหา  แล้วกด ENTER
  • ใน Windows XP คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ inetcpl.cpl ในช่อง เปิด แล้วกด ENTER


 3. บนแท็บ ทั่วไป ให้คลิก ลบ ใน ประวัติการเรียกดู ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติอินเทอร์เน็ต
 4. ในกล่องโต้ตอบ ลบประวัติการเรียกดู คลิก ลบคุกกี้
 5. ในกล่องโต้ตอบ ลบคุกกี้ คลิก ใช่

วิธีการลบไฟล์คุกกี้ใน Internet Explorer 6

 1. ออกจาก Internet Explorer 6 แล้วออกจากอินสแตนซ์ของ Windows Explorer
 2. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ inetcpl.cpl แล้วกด ENTER


 3. บนแท็บ ทั่วไป ให้คลิก ลบคุกกี้ ในส่วน แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว ของกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติอินเทอร์เน็ต
 4. ในกล่องโต้ตอบ ลบแฟ้ม คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบเนื้อหาออฟไลน์ทั้งหมด แล้วคลิก ตกลง

ปัญหาและวิธีการแก้ไขที่คล้ายกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
283185 วิธีการจัดการคุ้กกี้ใน Internet Explorer 6
224304 ไม่สามารถล้างคุกกี้แบบเฉพาะเซสชันได้จนกว่าคุณจะปิดเบราว์เซอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
154360 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อความการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับคุกกี้ใน Internet Explorer และ Outlook Express
223799 คำอธิบายเกี่ยวกับคุกกี้แบบถาวรและแบบเฉพาะเซสชันใน Internet Explorer
หากบทความในฐานความรู้ของ Microsoft เหล่านี้ไม่สามารถช่วยคุณแก้ปัญหาได้ หรือหากคุณพบอาการที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ให้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในฐานความรู้ของ Microsoft เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลในฐานความรู้ของ Microsoft โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: แล้วพิมพ์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ หรือพิมพ์คำอธิบายของปัญหาในเขตข้อมูล ค้นหาการสนับสนุน (KB)