การแก้ไข: อะแดปเตอร์ WCF SAP รับตั้งหยุดการทำงานภายใต้การอัปโหลดการทำงานเป็นเซิร์ฟเวอร์ tRFC

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2836739
บทความนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
  • Pack อะแดปเตอร์ Microsoft BizTalk 2010
  • Pack อะแดปเตอร์ Microsoft BizTalk 2013
อาการ
สมมติว่า คุณลองใช้อะแดปเตอร์ SAP WCF พื้นฐานการสื่อสารของ Windows โดยใช้การเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ BizTalk ไปยังฐานข้อมูลของ SAP อะแดปเตอร์ WCF SAP ได้รับสถานทำงานเป็นเซิร์ฟเวอร์ RFC ทรานแซคชัน (tRFC) และใช้ฐานข้อมูล TID เพื่อเก็บติดตามของธุรกรรม ในสถานการณ์นี้ อะแดปเตอร์ WCF SAP ได้รับตำแหน่งอาจตรึงถ้าอัปโหลดได้

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการล็อกตายที่เกิดขึ้นในฐานข้อมูล TID
การแก้ไข

ข้อมูลของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม

สำหรับชุดของตัวปรับต่อ BizTalk 2013

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพ็คเกจการปรับปรุงสะสม 1 2013 Pack อะแดปเตอร์ BizTalk

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2892600 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม 1 2013 Pack อะแดปเตอร์ BizTalk

สำหรับชุดของตัวปรับต่อ BizTalk 2010

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ 2010 Pack อะแดปเตอร์ BizTalk

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2617150 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ 2010 Pack อะแดปเตอร์ BizTalk


สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2003907 ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk Server

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2836739 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/31/2013 21:40:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbbtsadapters kbmt KB2836739 KbMtth
คำติชม