ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

คุณไม่สามารถลากติดต่อจาก Lync 2013 ไปยังโปรแกรมประยุกต์อื่น

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2880161
อาการ
เมื่อคุณพยายามจะลากติดต่อจาก 2013 Lync ของ Microsoft ไปยังโปรแกรมประยุกต์อื่นที่กำลังทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การดำเนินการลาก แล้วปล่อยล้มเหลว
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้:
2825630 คำอธิบายของการปรับปรุง Lync 2013 กันยายน 20 2013

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ