ปรับปรุงโซนเวลาสะสมของเดือน 2014 สิงหาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2981580
หมายเหตุ
โปรแกรมปรับปรุงนี้สะสมมีข้อมูลอื่นแทน โดยการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้:

สรุป
โปรแกรมปรับปรุงนี้แทนที่ และแทนการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 2904266 ซึ่งถูกนำออกใช้ในเดือน 2013 ธันวาคม โซนเวลาเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ได้ถูกนำออกใช้เป็นโปรแกรมแก้ไขด่วนหลังจากการอัพเด 2904266 ถูกนำออกใช้จะถูกรวมในการปรับปรุงนี้

ถ้าคุณมีการปรับใช้แล้ว อัพเด 2904266 อ่านคำอธิบายของการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาเฉพาะที่ระบุในบทความนี้เพื่อกำหนดว่า คุณต้องการปรับใช้การปรับปรุงนี้ทันที ถ้าระบบไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง คุณสามารถจัดตารางเวลาการปรับใช้ที่โอกาสที่พร้อมใช้งานถัดไป

เราขอแนะนำให้ คุณปรับใช้การปรับปรุงโซนเวลาสะสม Windows ล่าสุดเพื่อรับประกันความสอดคล้องของฐานข้อมูลโซนเวลาในระบบทั้งหมด

สิ่งสำคัญ
 • ก่อนที่คุณใช้การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ สามารถตระหนักถึงปัญหาที่เป็นไปได้ที่อาจส่งผลกระทบต่อ Microsoft Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อไปยังบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

  931667 วิธีการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาของที่อยู่โดยใช้เครื่องมือปรับปรุงข้อมูลโซนเวลาสำหรับ Microsoft Office Outlook
 • การปรับปรุงโซนเวลาสะสมประกอบด้วยเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง หรือที่ถูกเพิ่มเพื่อรักษาพาริตี้กับระบบปฏิบัติการรุ่นอื่น ๆ ดังนั้น ถ้ามีลบคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่เกี่ยวข้องกับโซนเวลา ค่าบางค่าเดิมอาจไม่สามารถคืนค่าหลังจากใช้การปรับปรุงสะสมโซน

  หมายเหตุ เราไม่แนะนำให้ คุณลบคีย์ย่อยของรีจิสทรีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโซนเวลา บนคอมพิวเตอร์ที่มีซับคีย์โซนเวลาที่ไม่สมบูรณ์ คืนค่าคีย์ย่อยของรีโซนเวลาจากสำเนาสำรองที่ดีที่รู้จัก ใช้แล้ว การปรับปรุง
ข้อมูลเพิ่มเติม
การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้เปลี่ยนข้อมูลโซนเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ในหลายประเทศ

การปรับปรุงสะสมที่ก่อนหน้า Windows โซนเวลาเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลง DST อาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี ทรานซิสชั่นท์ DST อาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อไปยังบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

914387 วิธีการกำหนดค่าการปรับเวลาตามฤดูกาลสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
หมายเหตุ เมื่อคุณใช้การปรับปรุงนี้ คุณอาจได้รับข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้:

ไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงเป็นการปรับปรุงโซนเวลาเดียวกัน หรือใหม่กว่าถูกติดตั้งแล้วบนระบบ
ข้อความนี้แสดงว่า คุณใช้การปรับปรุงที่ถูกต้อง หรือปรับปรุงของ Windows หรือ Microsoft Update ได้โดยอัตโนมัติการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ไม่มีการกระทำเพิ่มเติมจะต้องปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Windows

ข้อมูลการปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft
แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2012 R2 (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=de0e7612-7698-4ad3-9a7a-4128c08d41de

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2012 (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=0eba5f3a-7d8f-4665-911c-ce172018a7d3

การปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 สำหรับระบบใช้ x64 (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3ba4b009-7e30-492e-b739-3b6d45df59be

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8.1 (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=870a91cc-0606-4fce-b007-8ed797888c0f

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 x 64 Edition (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=e0a379e8-e6de-4861-abb9-b88e68992860

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=a11199e3-7d3c-4e41-b448-bed120a4fbee

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 x 64 Edition (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=43003dfb-4308-492b-922c-0335350bd245

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3686a740-d262-44b8-9a41-0b4332eab44c

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=d7d0227a-1276-4425-87a7-ab46792dba53

การปรับปรุงสำหรับ Windows 8 สำหรับระบบใช้ x64 (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=f7108500-238f-4140-9979-31bac4246337

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 8 (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=627e9d89-ec87-4a6b-8741-5046d0b1ee95

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 x 64 Edition (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1f574f2a-36bb-4a38-8907-552235eccd96

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=073dea41-f874-48c2-b1c2-ea4c66590926

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=260fd33b-d074-4a1e-b1af-76de8df69200

การปรับปรุงสำหรับ Windows 7 สำหรับระบบใช้ x64 (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=f24c9caf-883d-4b4a-b8c7-e920d3eb47ce

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=ce76f5e4-5b80-4fde-9ade-5a43ff4325a9

ปรับปรุงสำหรับ Windows 7 มาตรฐานฝังตัวสำหรับระบบใช้ x64 (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=0db36a1c-4d97-4e42-9f5e-583dfe16ed03

ปรับปรุงสำหรับ Windows 7 มาตรฐานฝังตัว (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7b7cf920-4b27-49d5-bdda-8bc4f59b352f

การปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับระบบใช้ x64 (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=f5527222-db8e-41e1-bc21-53a21d3746a1

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9ce57045-4d58-4f41-abb1-dd72a3440359

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อไปยังบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
อ้างสิทธิ์การสแกนไวรัส
Microsoft สแกนหาไวรัสในแฟ้มเหล่านี้ Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกลงรายการบัญชีมี แฟ้มเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมีการอัพเด 2919355 ที่ติดตั้งอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อไปยังบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2919355 การปรับปรุงสำหรับ Windows RT 8.1, 8.1 และ Windows Windows Server 2012 R2 เมษายน 2014
Windows 8 และ Windows Server 2012

ข้อกำหนดเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องใช้การปรับปรุงนี้

Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อกำหนดเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องใช้การปรับปรุงนี้ แพคเกจเดียวกันติดตั้งทั้ง บนรุ่น RTM ได้เช่นเดียวกับรุ่นของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเป็น Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อไปยังบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932 ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2
Windows 7 มาตรฐานที่ฝังตัว

ข้อกำหนดเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องใช้การปรับปรุงนี้ ติดตั้งแพคเกจเดียวกันทั้ง ในรุ่น RTM ตลอดจนรุ่น Service Pack 1 ของ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงอุปกรณ์ให้ Windows SP1 7 มาตรฐานฝังตัว ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

Windows Vista และ Windows Server 2008

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Server 2008 SP2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Vista ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อไปยังบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อไปยังบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008
Windows Server 2003

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2003 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อไปยังบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
Windows XP

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows XP Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows XP เซอร์วิสแพ็ค ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อไปยังบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลรีจิสทรี

หากต้องการนำการปรับปรุงนี้ไปใช้ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อรีจิสทรีนี้

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้สะสม

การเปลี่ยนแปลงทั่วไปที่ทำการปรับปรุงนี้

ต่อไปนี้ได้ถูกทำการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การปรับปรุงโซนเวลาสะสม Windows ก่อนหน้า:
 • เวลามาตรฐานของ Jordan:
  สำหรับ 2014 เป็นต้น ไป Jordan มีเปลี่ยนแปลง และเวลาเริ่มต้น DST จากวันพฤหัสบดีสุดท้ายในเดือนมีนาคมในเวลาเที่ยงคืนสุดท้ายวันศุกร์ในเดือนมีนาคมน. 1 และเวลาสิ้นสุด DST จากในวันศุกร์สุดท้ายในเดือนตุลาคมที่ 1 นสุดท้ายวันศุกร์ในเดือนตุลาคมในเวลาเที่ยงคืน (2922717)
 • เวลามาตรฐานของฟิจิ:
  สำหรับ 2014 เท่านั้น ฟิจิมีการเปลี่ยนแปลงของเวลาสิ้นสุด DST จาก 19 มกราคมเวลา 3 น.ถึง 19 มกราคมในเวลา 2.00 น.(2922717)
 • เวลามาตรฐานของปารากวัย:
  สำหรับ 2014 เป็นต้น ไป ปารากวัยได้เปลี่ยนแปลง และวันสิ้นสุด DST จากวันอาทิตย์สองในเดือนเมษายนถึงวันอาทิตย์สี่ในเดือนมีนาคม (2935092)
 • เวลามาตรฐานของตุรกี:
  สำหรับ 2014 เท่านั้น ตุรกีมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเริ่มต้น DST จาก 30 มีนาคมเวลา 3 น.ถึง 31 มีนาคมที่(3 น.2935092)
 • เวลามาตรฐานอเมริกา ใต้แปซิฟิก
  สำหรับ 2014 เท่านั้น เวลาเริ่มต้น DST เปลี่ยนจากวันเสาร์สุดท้ายในเดือนเมษายน (26 เมษายน) ในเวลาเที่ยงคืนสุดท้ายวันเสาร์ในเดือนเมษายน (26 เมษายน) เวลา 11 นาฬิกา และเวลาสิ้นสุด DST เปลี่ยนจากวันเสาร์แรกในเดือนกันยายน (6 ก.ย.) ในเวลาเที่ยงคืนเป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายน (7 ก.ย.) ที่(1 น.2935092)
 • เวลามาตรฐานของอียิปต์
  สำหรับ 2014 อียิปต์มีตั้งของ DST เวลาเริ่มต้นที่วันพฤหัสบดี 15 พฤษภาคมที่ก่อนเที่ยงคืนหนึ่งนาที และของสิ้นสุด DST ณวันพฤหัสบดี 25 กันยายนในหนึ่งนาทีก่อนเที่ยงคืน (2981580)
 • เวลามาตรฐานของหมู่เกาะบรรทัด
  โซนเวลาใหม่สำหรับการเกาะ Kiritimati (UTC + 14) ถูกเพิ่มไว้ (2981580)
 • เวลามาตรฐานแปซิฟิกของอเมริกาใต้
  เริ่มวันที่ 10 พฤศจิกายน 2013 ชื่อที่ใช้แสดงจะเปลี่ยนจาก " (UTC-05:00) Quito Bogota, Lima " กับ " (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Branco ริโอ" (2922717)

โซนเวลาเปลี่ยนแปลง โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้

การเปลี่ยนแปลงโซนเวลาจะถูกสรุปในตารางต่อไปนี้

ชื่อคีย์โซนเวลาชื่อที่ใช้แสดง
Start DST ใหม่
สิ้นสุด DST ใหม่คีย์ย่อยของ TZI
เวลามาตรฐานของ Jordan(UTC + 02:00) Ammanทรานซิสชั่นท์ DST จาก 2014 รอบ:

วันศุกร์สุดท้ายในเดือนมีนาคม@ 01:00:00)
ทรานซิสชั่นท์ DST จาก 2014 รอบ:

วันศุกร์สุดท้ายในเดือนตุลาคม@ 00:00:00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Jordan มาตรฐาน Time\Dynamic DST]

"FirstEntry" = dword:000007 d 6
"LastEntry" = dword:000007de

ค่าฐานสิบหกของ 2006:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00

ค่าฐานสิบหกของ 2007:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2008:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2009:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2010:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2011:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2012:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2013:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0c, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,02,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00

ค่าฐานสิบหกของ 2014:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของฟิจิ(UTC + 12:00) ฟิจิไม่มีข้อมูล19 มกราคม@ 02:00:00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Fiji มาตรฐาน Time\Dynamic DST]

"FirstEntry" = dword:000007 d 8
"LastEntry" = dword:000007df

ค่าฐานสิบหกของ 2008:

30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

ค่าฐานสิบหกของ 2009:

30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 04, 00, 01, 00, 00, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

ค่าฐานสิบหกของ 2010:

30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

ค่าฐานสิบหกของ 2011:

30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

ค่าฐานสิบหกของ 2012:

30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 04, 00, 03, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 03, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

ค่าฐานสิบหกของ 2013:

30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 03, 00, 03, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

ค่าฐานสิบหกของ 2014:

30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 03, 00, 02, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

ค่าฐานสิบหกของ 2015:

30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 04, 00, 03, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของปารากวัย(UTC-04:00) Asuncionไม่มีข้อมูลทรานซิสชั่นท์ DST จาก 2014 รอบ:

วันอาทิตย์ที่สี่ในเดือนมีนาคม
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Paraguay มาตรฐาน Time\Dynamic DST]

"FirstEntry" = dword:000007 d 8
"LastEntry" = dword:000007e5

ค่าฐานสิบหกของ 2008:

f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2009:

f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2010:

f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2011:

f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2012:

f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2013:

f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 04, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2014:

f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 04, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2015:

f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2016:

f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2017:

f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2018:

f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 04, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2019:

f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 04, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2020:

f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2021:

f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของตุรกี(UTC + 02:00) บูลทรานซิสชั่นท์ DST สำหรับ 2014 เท่านั้น:

31 มีนาคม 2014 @ 03:00:00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey มาตรฐาน Time\Dynamic DST]

"FirstEntry" = dword:000007da
"LastEntry" = dword:000007df

ค่าฐานสิบหกของ 2010:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 04, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00

ค่าฐานสิบหกของ 2011:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 04, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,01,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00

ค่าฐานสิบหกของ 2012:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 04, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00

ค่าฐานสิบหกของ 2013:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 04, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00

ค่าฐานสิบหกของ 2014:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 04, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,01,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00

ค่าฐานสิบหกของ 2015:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 04, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานอเมริกา ใต้แปซิฟิก(UTC-04:00) Santiagoทรานซิสชั่นท์ DST สำหรับ 2014 เท่านั้น:

วันอาทิตย์แรกในเดือนกันยายนที่ (7 ก.ย.) @ 01:00:00
ทรานซิสชั่นท์ DST สำหรับ 2014 เท่านั้น:

วันเสาร์ที่สุดท้ายในเดือนเมษายนที่ (26 เมษายน) @ 23:00:00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA มาตรฐาน Time\Dynamic DST]

"FirstEntry" = dword:000007 d 7
"LastEntry" = dword:000007df

ค่าฐานสิบหกของ 2007:

ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2008:

f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2009:

f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2010:

f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2011:

f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 08, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2012:

f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2013:

f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2014:

f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2015:

f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของอียิปต์(UTC + 02:00) ไคโรทรานซิสชั่นท์ DST สำหรับ 2014 เท่านั้น:

15 พฤษภาคมวันพฤหัสบดี@ 23:59:59
ทรานซิสชั่นท์ DST สำหรับ 2014 เท่านั้น:

25 ก.ย.วันพฤหัสบดี@ 23:59:59
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Egypt มาตรฐาน Time\Dynamic DST]

"FirstEntry" = dword:000007 d 5
"LastEntry" = dword:000007df

ค่าฐานสิบหกของ 2005:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 05, 00, 05, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

ค่าฐานสิบหกของ 2006:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 03, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 05, 00, 05, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

ค่าฐานสิบหกของ 2007:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 01, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2008:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2009:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 04, 00, 03, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 04, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2010:

ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2011:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

ค่าฐานสิบหกของ 2012:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

ค่าฐานสิบหกของ 2013:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

ค่าฐานสิบหกของ 2014:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, \
3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 04, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ค่าฐานสิบหกของ 2015:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของหมู่เกาะบรรทัด(UTC + 14:00) เกาะ Kiritimatiไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Line เกาะเวลามาตรฐาน]

b8, fc, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานแปซิฟิกของอเมริกาใต้(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Branco ริโอไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\SA เวลามาตรฐานของแปซิฟิก]

2c, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2981580 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/13/2015 08:47:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Starter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Foundation, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Embedded, Windows RT 8.1, Windows RT

 • atdownload kbsurveynew kbmt KB2981580 KbMtth
คำติชม