MS15-110: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับโปรแกรม Microsoft Office เพื่อการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกลที่อยู่: 13 ตุลาคม 2015

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3096440
สรุป
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้แก้ไขช่องโหว่ใน Microsoft Office ช่องโหว่ที่อาจทำให้โค้ดจากระยะไกลถ้าผู้ใช้เปิดแฟ้ม Office crafted เป็นพิเศษ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องโหว่ที่ ดู กระดานข่าวความปลอดภัยของ Microsoft MS15-110.
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้
บทความต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้เท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น บทความนี้อาจประกอบด้วยสาเหตุที่ทราบข้อมูล

แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ nonsecurity ที่รวมอยู่ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

 • แปลคำบางคำในหลายภาษาเพื่อให้แน่ใจว่า ความหมายไม่ถูกต้อง
 • นี้ปรับปรุงเปลี่ยนชื่อแฟ้มชั่วคราววิธีจะถูกสร้างขึ้นสำหรับคุณลักษณะต่าง ๆ เช่นการเปิดแฟ้มแบบอ่านอย่างเดียวจาก UNC ที่ใช้ร่วมกันโฟลเดอร์ ส่งสมุดงานเป็นสิ่งที่แนบทางอีเมล และการโต้ตอบกับสมุดงานที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่า การดำเนินการที่ถูกต้องเกิดขึ้นเมื่อมีสร้าง และเปิดแฟ้มชั่วคราวจำนวนมาก
 • โปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยการแก้ไขสำหรับปัญหาในการ nonsecurity ดังต่อไปนี้:
  • เมื่อคุณสร้างไซต์ SharePoint โดยใช้แม่แบบบันทึกไว้ที่มีตัวดึงข้อมูล Web Part ไซต์ คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:
   • ลงรายการบัญชีไปยังไซต์ Web Part ของตัวดึงข้อมูลไม่ปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา
   • ถ้าคุณค้นหาข้อความในโพสต์ จะไม่มีแสดงผลลัพธ์เป็นการสนทนา
   • ถ้าลงรายการบัญชีมีแท็กแฮ แท็กไม่เคยจะถูกนับในแท็กการจัดทำแนวโน้ม และลงรายการบัญชีไม่ได้รับการแสดงบนเพจโปรไฟล์แท็กแฮ
  • เมื่อคุณสร้างไซต์ที่ยึดตามแม่แบบไซต์ที่มีการเปิดใช้งานคุณลักษณะไซต์ชุมชน คุณไม่สามารถมองเห็นชุมชน และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
   ไม่สามารถทำการกระทำนี้ โปรดลองอีกครั้ง
   โปรแกรมปรับปรุงนี้ปิดใช้งานตัวเลือกในการบันทึกไซต์เป็นแม่แบบสำหรับไซต์ที่มีการเปิดใช้งานคุณลักษณะไซต์ชุมชน
  • ถ้าชุดเอกสารมีเขตข้อมูลที่ใช้ร่วมกันของชนิดจำนวนเต็ม SharePoint ค่าของฟิลด์ไม่ได้เผยแพร่ไปยังเอกสารภายในชุดเอกสาร
  • เมื่อคุณได้รับข้อความเกี่ยวกับรายการสนทนา ผู้เขียนของประกาศไม่แสดงขึ้น
  • XML ไม่ถูกต้องในเขตข้อมูล CMIS ไม่ละเว้นเบราว์เซอร์ประมวลผลตามที่คาดไว้
  • แจ้งเตือนการลบไซต์แสดงวันไม่ถูกต้องถ้าไม่ได้ตั้งค่าระบบภาษาของการตั้งค่าภูมิภาคของไซต์สั้น-เรา
  • เมื่อคุณสร้างชุดเอกสาร ข้อมูลที่ป้อนเข้าทั้งหมดจะหายไปถ้าไม่ผ่านการตรวจสอบของเขตข้อมูล
  • ถ้ามีโปรแกรมประยุกต์ที่มีลักษณะการทำงานที่ใช้บนป้ายชื่อแหล่งที่มา ป้ายชุดรูปแบบใหม่ไม่สามารถสร้างได้เนื่องจากชุดรูปแบบเพื่อสร้างลำดับชั้นของงานล้มเหลว
  • การตระเวนแบบเพิ่มหน่วยในบางแหล่งตระเวนก่อให้เกิดการใช้งาน CPU สูงบำรุงและปริมาณการใช้หน่วยความจำเพิ่มขึ้นทีละน้อย
  • เมื่อคุณใช้นำทาง metadata ที่มีการจัดการ และการกรอง halo ล้อมรอบรายการใช้งานอยู่บนเมนูจะถูกปัดเศษ และตัวคั่นของแถบการนำทางจะแสดงขึ้นกับความกว้างไม่สอดคล้องกัน
  • วันที่สร้าง และเปลี่ยนแปลงจะแสดงอย่างไม่ถูกต้องสำหรับเอกสารในชุดเอกสารที่จะถูกย้ายไปปล่อยออกจากไลบรารีของไซต์ศูนย์ระเบียน
  • เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างเพจ โดยใช้ชื่อที่ประกอบด้วยช่องว่าง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า ไม่อนุญาตให้ใช้อักขระพิเศษ
  • สถานะการออนไลน์ Lync และ Skype ธุรกิจไม่ทำงานบนเพจผลลัพธ์ "บุคคลที่ค้นหา" ในศูนย์กลางการค้นหา SharePoint Server 2013
  • มีแปลชื่อผลิตภัณฑ์เช่น Word และ Excel ในเพจผลลัพธ์การค้นหาของศูนย์กลางการค้นหาในภาษาฟินแลนด์
  • แก้ไขปัญหาต่อไปนี้ในปลั๊กอินในตัวตระเวนไฮบริดสลี Azure:
   • ส่งหัวข้อข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรักษาความปลอดภัยบริการเมฆ (SCS)
   • แก้ไขการหยุดการทำงานของปลั๊กอิน Azure ได้เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ (หยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ)
   • แก้ไขค่า spoindextypename
  • ข้อยกเว้นใน UrlMapper.RefreshCache อาจทำให้เกิดกระบวนการ w3wp.exe การเกิดความผิดพลาด คุณไม่สามารถเข้าถึงไซต์ และเกิดการสูญหายของข้อมูล
  • คุณไม่สามารถใช้การ ManagedProperty.Update วิธีการปรับปรุงนี้ UseAAMMapping คุณสมบัติ
  • คุณไม่สามารถเข้าถึงเอกสาร โดยใช้ DocID URL บนอุปกรณ์โมบาย ตัวอย่างเช่น DocID URL คล้ายกับต่อไปนี้:
   https://contoso.com/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=กับ xxxx
  • แบบสอบถามที่เหลือล้มเหลวถ้าการลงรายการบัญชีประกอบด้วยรูปภาพ โดยไม่มีข้อความใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเข้าถึงตัวดึงข้อมูลกิจกรรม และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณส่งแบบสอบถามที่เหลือ:
   เซิร์ฟเวอร์พบข้อผิดพลาดการประมวลผลการร้องขอ ดูแฟ้มบันทึกสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
  • ยินดีต้อนรับสู่อีเมลไม่ถูกส่งไปยังผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ที่สร้างการเชิญไม่ใช่เจ้าของ และไม่มีข้อความถูกป้อนลงในกล่องข้อความของข้อความหรือไม่ก็ได้
  • เมื่อคุณสร้างชุดเอกสาร ข้อมูลที่ป้อนเข้าทั้งหมดจะหายไปถ้าไม่ผ่านการตรวจสอบของเขตข้อมูล
  • หลังจากที่คุณเลือกยกเลิกบนหน้าแก้ไขคุณสมบัติของเพจการประกาศ คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปไลบรารีเอกสารแต่ไม่หน้า
  • การตระเวนแบบเพิ่มหน่วยในบางแหล่งตระเวนก่อให้เกิดการใช้งาน CPU สูงบำรุงและปริมาณการใช้หน่วยความจำเพิ่มขึ้นทีละน้อย
  • งานตัวจับเวลาการซิงโครไนส์การค้นพบ WOPI จะแสดงเป็นสร้างได้สำเร็จแม้ว่างานล้มเหลว
  • เมื่อคุณลาก แล้วปล่อยแฟ้มไปยังไซต์ SharePoint กระบวนการอัปโหลดอาจตรึงหลังเป็นช่วงสั้น ๆ
  • เมื่อคุณคืนค่า หรือย้ายไซต์คอลเลกชันไปยังตำแหน่งอื่น ไม่ได้ปรับปรุง URL ของรูปโลโก้ไซต์
  • ลักษณะ CSS แบบกำหนดเองจะไม่ถูกแสดงสำหรับตัวควบคุม RichHtmlField บน ribbons
  • หลังจากที่คุณย้ายจาก SharePoint Server 2010 การ SharePoint Server 2013 คุณไม่สามารถเข้าถึงลำดับงานของรายการที่จะเริ่มเวิร์กโฟลว์ใหม่ หรือตรวจสอบสถานะของอินสแตนซ์ที่มีอยู่สำหรับกระแสงาน SharePoint Server 2010
  • เมื่อคุณพยายามเข้าถึงรายการที่คุณไม่มีสิทธิ์การเข้าถึง คุณคาดว่าจะได้รับการเข้าถึงถูกปฏิเสธข้อความแสดงข้อผิดพลาด คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
   Web Part "ListViewWebPart" ปรากฏขึ้นเพื่อ ทำให้เกิดปัญหา การอ้างอิงวัตถุไม่ได้ตั้งค่าอินสแตนซ์ของวัตถุ

  • หลังจากที่คุณคืนค่า หรือคัดลอกคอลเลกชันไซต์ URL ของโหนนำทางไม่ถูกต้อง
  • หลังจากที่คุณใช้ cmdlet SPSite สำเนาที่การซิงโครไนซ์คอลเลกชันของไซต์ที่สร้างขึ้นใหม่ คุณไม่สามารถใช้ OneDrive สำหรับธุรกิจเพื่อซิงโครไนส์ไซต์เก่า

   หมายเหตุ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณยังจำเป็นต้องใช้ อัพเดต 16 กันยายน 2014 สำหรับ OneDrive สำหรับธุรกิจ (KB2889931).
  • คุณไม่สามารถแนบแฟ้มใด ๆ ในรายการในไซต์ SharePoint Server 2013 การดำเนินการที่ล้มเหลว และคุณได้รับข้อความที่ระบุว่า เส้นทางประกอบด้วยอักขระที่ไม่ถูกต้อง
  • หลังจากที่คุณย้ายแผนภูมิจากแผ่นงานไปยังแผ่นงานอื่นใน Excel 2010 สำรองชื่อเรื่องและคำอธิบายนั้นว่างเปล่า
  • การเชื่อมโยงหลายมิติที่มีสร้างแฟ้มภายในเครื่องใน Visio 2010 ไม่ทำงานเมื่อมีการเผยแพร่แฟ้มไปยัง SharePoint
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย

ระบบ Microsoft Office 2007 (ทุกรุ่น) และซอฟต์แวร์อื่น ๆ

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Excel 2007 Service Pack 3:
excel2007-kb3085615-fullfile-x 86-glb.exe
สำหรับ Visio 2007 Service Pack 3:
visio2007-kb3085542-fullfile-x 86-glb.exe
สำหรับ Microsoft Excel Viewer:
xlview2007-kb3085619-fullfile-x 86-glb.exe
สำหรับคความเข้ากันได้ของ Microsoft Office
xlconv2007-kb3085618-fullfile-x 86-glb.exe
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 912203
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความที่แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเป็นไปได้ให้เริ่มการทำงานจะจำเป็น หยุดบริการทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออกใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในControl Panel
ข้อมูลแฟ้มดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3085615
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3085542
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3085619
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3085618
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีข้อมูล

Microsoft Office 2010 (ทุกรุ่น)

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต)
excel2010-kb3085609-fullfile-x 86-glb.exe
สำหรับ Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต)
excel2010-kb3085609-fullfile-x 64-glb.exe
สำหรับ Microsoft Visio 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต):
visio2010-kb3085514-fullfile-x 86-glb.exe
สำหรับ Microsoft Visio 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต):
visio2010-kb3085514-fullfile-x 64-glb.exe
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 912203
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความที่แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเป็นไปได้ให้เริ่มการทำงานจะจำเป็น หยุดบริการทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออกใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในControl Panel
ข้อมูลแฟ้มดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3085609
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3085514
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีข้อมูล

Office Microsoft 2013 (ทุกรุ่น)

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับรุ่น Excel Microsoft 2013 (รุ่น 32-บิต) ได้รับการสนับสนุน:
excel2013-kb3085583-fullfile-x 86-glb.exe
สำหรับรุ่น Office Microsoft 2013 (รุ่น 64-บิต) ได้รับการสนับสนุน:
excel2013-kb3085583-fullfile-x 64-glb.exe
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 912203
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความที่แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเป็นไปได้ให้เริ่มการทำงานจะจำเป็น หยุดบริการทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออกใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในControl Panel
ข้อมูลแฟ้มดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3085583
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีข้อมูล

Microsoft Office 2013 ที่ RT (ทุกรุ่น)

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
การปรับใช้การปรับปรุง 3085583 สำหรับ Microsoft Excel 2013 RT พร้อมใช้งานผ่าน การปรับปรุง Windows.
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความที่แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเป็นไปได้ให้เริ่มการทำงานจะจำเป็น หยุดบริการทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออก'แผงควบคุม'คลิก คลิกระบบและความปลอดภัยและจากนั้น คลิกWindows Update ภายใต้ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิกติดตั้งการปรับปรุงและจากนั้น เลือกจากรายการของโปรแกรมปรับปรุง
ข้อมูลแฟ้มดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3085583

2016 Office Microsoft (ทุกรุ่น)

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับรุ่น 2016 Excel Microsoft (รุ่น 32-บิต) ได้รับการสนับสนุน:
excel2016-kb2920693-fullfile-x 86-glb.exe
สำหรับรุ่น 2016 Excel Microsoft (รุ่น 64-บิต) ได้รับการสนับสนุน:
excel2016-kb2920693-fullfile-x 64-glb.exe
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 912203
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความที่แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเป็นไปได้ให้เริ่มการทำงานจะจำเป็น หยุดบริการทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออกใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในControl Panel
ข้อมูลแฟ้มดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 2920693
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีข้อมูล

Office สำหรับ Mac 2011

ข้อกำหนดเบื้องต้น

 • เวอร์ชั่น Mac OS X 10.5.8 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าบนตัวประมวลผล Intel
 • บัญชีผู้ใช้ Mac OS X ต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเพื่อติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้
ติดตั้งการปรับปรุง

ดาวน์โหลด และติดตั้ง Microsoft Office รุ่นภาษาที่เหมาะสมสำหรับการอัพเด Mac 2011 14.5.7 จากนี้ ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft.
 1. ปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด รวมทั้งโปรแกรมประยุกต์ป้องกันไวรัสและโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft Office ทั้งหมด เนื่องจากจะไม่รบกวนการติดตั้ง
 2. เปิด Microsoft Office สำหรับ Mac 2011 14.5.7 ไดรฟ์ข้อมูลที่ปรับปรุงบนเดสก์ท็อปของคุณ ขั้นตอนนี้อาจถูกทำให้คุณ
 3. เพื่อเริ่มต้นกระบวนการปรับปรุง ใน Microsoft Office สำหรับ Mac 2011 14.5.7 อัพเดต volume หน้าต่าง คลิกสองครั้งที่โปรแกรมประยุกต์ที่ปรับปรุงของ Microsoft Office สำหรับ Mac 2011 14.5.7และทำตามคำแนะนำ
 4. เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเอาออกการปรับปรุงโปรแกรมติดตั้งจากฮาร์ดดิสก์ของคุณ เพื่อตรวจสอบว่า การติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดูส่วน "ตรวจสอบโปรแกรมปรับปรุงการติดตั้ง" เมื่อต้องการเอาออกตัวติดตั้งการปรับปรุง ก่อน ลาก Microsoft Office สำหรับไดรฟ์ข้อมูลที่ปรับปรุง Mac 2011 14.5.7 ไปขยะ แล้ว ลากแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดมายังการขยะ

ตรวจสอบการติดตั้งการปรับปรุง

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยบนระบบที่เจาะ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการค้นหาค้นหาโฟลเดอร์ของแอพลิเคชัน(Microsoft Office 2011)
 2. เลือกWord, Excel, PowerPointหรือOutlookและเริ่มการทำงานของแอพลิเคชัน
 3. บนเมนูแอพลิเคชัน คลิกเกี่ยวกับ Application_Name (Application_Name คือ Word, Excel, PowerPoint หรือ Outlook) ถ้าหมายเลขรุ่นล่าสุดติดตั้งอัพเด14.5.7 การปรับปรุงถูกติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ

เอาการปรับปรุง

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่สามารถถูกถอนการติดตั้ง

เพิ่มเติมข้อมูล

ถ้าคุณมีคำถามทางเทคนิคหรือปัญหาในการดาวน์โหลด หรือใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ Microsoft สำหรับการสนับสนุน Mac เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณ

2016 office สำหรับข้อกำหนดเบื้องต้น Mac
 • เวอร์ชั่น 10.10 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Mac OS X Yosemite บนตัวประมวลผล Intel
 • สมัครใช้งาน Microsoft Office 365 ถูกต้อง
ติดตั้งการปรับปรุง

ดาวน์โหลด และติดตั้ง 2016 Office Microsoft รุ่นภาษาที่เหมาะสมสำหรับการอัพเด Mac 15.15.0 จากนี้ ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft.

 1. ปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด รวมทั้งโปรแกรมประยุกต์ป้องกันไวรัสและโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft Office ทั้งหมด เนื่องจากจะไม่รบกวนการติดตั้ง
 2. เปิด 2016 Office ของ Microsoft สำหรับไดรฟ์ข้อมูลปรับปรุง Mac 15.15.0 บนเดสก์ท็อปของคุณ ขั้นตอนนี้อาจถูกทำให้คุณ
 3. เพื่อเริ่มต้นกระบวนการปรับปรุง ใน 2016 Office ของ Microsoft สำหรับ Mac 15.15.0 อัพเดต volume หน้าต่าง คลิกสองครั้งที่แอพลิเคชันการอัพเดต 2016 Office Microsoft สำหรับ Mac 15.15.0และทำตามคำแนะนำ
 4. เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเอาออกการปรับปรุงโปรแกรมติดตั้งจากฮาร์ดดิสก์ของคุณ เพื่อตรวจสอบว่า การติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดูส่วน "ตรวจสอบโปรแกรมปรับปรุงการติดตั้ง" เมื่อต้องการเอาออกตัวติดตั้งการปรับปรุง ก่อน ลาก 2016 Office ของ Microsoft สำหรับ Mac 15.15.0 อัพเดต volume ไปขยะ แล้ว ลากแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดมายังการขยะ

ตรวจสอบการติดตั้งการปรับปรุง

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยบนระบบที่เจาะ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการค้นหาค้นหาโฟลเดอร์ของแอพลิเคชัน(Microsoft Office 2016)
 2. เลือกWord, Excel, PowerPointหรือOutlookและเริ่มการทำงานของแอพลิเคชัน
 3. บนเมนูแอพลิเคชัน คลิกเกี่ยวกับ Application_Name (Application_Name คือ Word, Excel, PowerPoint หรือ Outlook) ถ้าหมายเลขรุ่นล่าสุดติดตั้งอัพเด15.15.0 การปรับปรุงถูกติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ

เอาการปรับปรุง

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่สามารถถูกถอนการติดตั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณมีคำถามทางเทคนิคหรือปัญหาในการดาวน์โหลด หรือใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ Microsoft สำหรับการสนับสนุน Mac เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณ

Microsoft Office SharePoint Server 2007 (ทุกรุ่น) และ Windows SharePoint Services ที่ 3.0 (เวอร์ชันทั้งหมด)

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ SharePoint Server 2007 Service Pack 3 (รุ่น 32 บิต):
ifswfe2007-kb2596670-fullfile-x 86-glb.exe
สำหรับ SharePoint Server 2007 Service Pack 3 (รุ่น 64 บิต):
ifswfe2007-kb2596670-fullfile-x 64-glb.exe
สำหรับ Excel Services บน SharePoint Server 2007 Service Pack 3 (รุ่น 32 บิต):
xlsrvapp2007-kb3054994-fullfile-x 86-glb.exe
สำหรับ Excel Services บน SharePoint Server 2007 Service Pack 3 (รุ่น 64 บิต):
xlsrvapp2007-kb3054994-fullfile-x 64-glb.exe
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 912203
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความที่แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเป็นไปได้ให้เริ่มการทำงานจะจำเป็น หยุดบริการทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออกการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออก
แฟ้มข้อมูลดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 2596670
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3054994
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีข้อมูล

Microsoft SharePoint Server 2010 (ทุกรุ่น) และ SharePoint Foundation 2010 (เวอร์ชันทั้งหมด)

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2:
ifsloc2010-kb2553405-fullfile-x 64-glb.exe
สำหรับ Excel Services บน Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2 รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน:
xlsrv2010-kb3085596-fullfile-x 64-glb.exe
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 912203
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความที่แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเป็นไปได้ให้เริ่มการทำงานจะจำเป็น หยุดบริการทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออกการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออก
แฟ้มข้อมูลดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 2553405
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3085596
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีข้อมูล

Microsoft SharePoint Server ที่ 2013 (ทุกรุ่น) และพื้นฐาน SharePoint 2013 (เวอร์ชันทั้งหมด)

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับรุ่นที่สนับสนุนของ Microsoft SharePoint Server 2013 ในส่วน:
coreserverloc2013-kb3085567-fullfile-x 64-glb.exe
สำหรับรุ่นที่สนับสนุนของ Microsoft SharePoint Foundation 2013 ในส่วน:
sts2013-kb3085582-fullfile-x 64-glb.exe
สำหรับ Excel Services บน Microsoft SharePoint Server 2013 ในส่วนรุ่นที่ได้รับการสนับสนุน:
xlsrvloc2013-kb3085568-fullfile-x 64-glb.exe
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 912203
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความที่แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเป็นไปได้ให้เริ่มการทำงานจะจำเป็น หยุดบริการทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออกการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออก
แฟ้มข้อมูลดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3085567
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3085582
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3085568
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีข้อมูล

Microsoft Office Web Apps 2010 (เวอร์ชันทั้งหมด)

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Web App 2010 Service Pack 2:
wac2010-kb3085520-fullfile-x 64-glb.exe
สำหรับ Service Pack App 2010 เว็บ Microsoft Excel 2:
xlwac2010-kb3085595-fullfile-x 64-glb.exe
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 912203
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความที่แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเป็นไปได้ให้เริ่มการทำงานจะจำเป็น หยุดบริการทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออกการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออก
แฟ้มข้อมูลดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3085520
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3085595
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีข้อมูล

Microsoft Office Web Apps 2013 (เวอร์ชันทั้งหมด)

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Service Pack เซิร์ฟเวอร์ Apps 2013 เว็บ Microsoft Office 1:
wacserver2013-kb3085571-fullfile-x 64-glb.exe 2
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 912203
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความที่แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเป็นไปได้ให้เริ่มการทำงานจะจำเป็น หยุดบริการทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออกการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออก
แฟ้มข้อมูลดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3085571
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีข้อมูล

แฟ้มข้อมูลการแฮช

ชื่อแพคเกจแพคเกจแฮ SHA 1แพคเกจแฮ SHA 2
coreserverloc2013-kb3085567-fullfile-x 64-glb.exe5D6B0547C7E8823E0ACBEBE266D34F7844D1059B54EA4A4D2708C3A17E6FC058441E31DE4BA7E597E64008FE3B25744F43681E0B
excel2007-kb3085615-fullfile-x 86-glb.exe944954A3CBA30582DD37BBD43BF0310F6387694DEAAAD9C255247B5E82B5E5779F2C569C3A995B3645BC53BC70ACC3A26BB3793D
excel2010-kb3085609-fullfile-x 64-glb.exe896187F57ECA98F9135C0DED848BCC54109950B7B04F7C7E9A766A805EFE1ABF10042163A9D24B23D7FDBFD23891EAAFBA21B3DF
excel2010-kb3085609-fullfile-x 86-glb.exe4D0FB46A6E8D163E207E3E9E1DB4699986B9F17E309727C148BB2FA16DF01787D7E32AD59C40FDC27D1DAEE88B176CF652BFD7EB
excel2013-kb3085583-fullfile-x 64-glb.exe051F9AB96AB5AD3711E91BD0263408D76240A839CA8A87EC4F2E274E0F58BF426E25A9CAC199621C1BAE46FABD7EFCBDE918F1D0
excel2013-kb3085583-fullfile-x 86-glb.exeA57E20F9C39DD594DF910E3FCDD4E1E26EEE8F18CFACDD83E9656D84009036C032AB24444AABD21581E420AF01C18E3BDD4C9AD3
excel2016-kb2920693-fullfile-x 64-glb.exeB313D67952EA0191FCDF7F1F39D339558CA698BC465D7910EFBD7EC08BFCCC4AFF925778DBED21627E61B49F2196649BCCED61C0
excel2016-kb2920693-fullfile-x 86-glb.exeF11BE779EFC3CC96EEB4E6A8DE180BBC8061125E1F00A556D06CFC76CB9D38D9EE1825E7342BA4F44D79FAF735562E1DE002DD54
ifsloc2010-kb2553405-fullfile-x 64-glb.exe5B432F4596F1355AF74C79B2934CC5686E7D114C5D33A252DE23DA3E0FE275E146FFED3367F1DAE68CC6E3A704D3925F1F46D21A
ifswfe2007-kb2596670-fullfile-x 64-glb.exeAD12BC1556F191A92D951F621941B8149825EEB2117CCB38765D7F1E30F23634CF7831164156A78488CDCF31026674133FF85C38
ifswfe2007-kb2596670-fullfile-x 86-glb.exeD8958AA8C4C4369B30B8E3C137CC5449ADF7B92389871A00EC35ADB4052BDE92E9433462018F45ABF98C0067FFC2CFEAA91F6B6D
mso2007-kb3085544-fullfile-x 86-glb.exe0ED79E945CC3E9A60E0BAEEE5844398DCC37C3F6BFE7946057E84295B144002B2072A7F2ADE5BA5FEF4845D7E7E869FB29A38650
sts2013-kb3085582-fullfile-x 64-glb.exe8A67993C15550B3081449D867D954ABA45F3988B733E15B22F502351F60357D3DD1D286A9297EF5A2F46E2AD37CE61A29A5A9B1F
visio2007-kb3085542-fullfile-x 86-glb.exeAF9BD898E6FDC45B11592D7881BC3A793A20F8245B0FACBE2AE4B9ED764007A9938285A41A226BBDFD378D8417F668F6BD8EFEE1
visio2010-kb3085514-fullfile-x 64-glb.exe1067520B0EB485CDB11897C2196359A4811A56004F0F72376A2E0B2F5120A5B0472D9C1C82EB17342E46D21D90B42EA1EABBDCFE
visio2010-kb3085514-fullfile-x 86-glb.exe658CD7D7D20F85479240754B0CA3F6D2EF717B7A3C93D9CD016BD1A96D10997F63F07B5189EAA6D12BF9F81451296305CB2B7796
wac2010-kb3085520-fullfile-x 64-glb.exeD49F5ED2DAC7E3DD696B2232116E06E5B1D28C34F08C21AA2C0043AEADDB886F8DFF3240ABD86EF1DB1CB747540CE468A8BFA590
wacserver2013-kb3085571-fullfile-x 64-glb.exeEE85C53FD94AA1885D442EEB385CF0E46C1561FA1BECE166A7A21862DECC196A0FCC428872BA6B85FE7ABB0BA4B865E921244C56
xlconv2007-kb3085618-fullfile-x 86-glb.exeFBB08BC0948608B19B9B9DBE789C73EE13F2D8A1F71A504A87D5A88C6B43E1949B0C9EFBDA2E2DF6121A4F6D133BD09ECF7A81B5
xlsrv2010-kb3085596-fullfile-x 64-glb.exeAAF20E08FC5B3D8C3963B65702D4A80FBAC66B62B053DA54A046D43AE35DFFA653F004FE3FC92F8AD284A14060F22A0649F4B760
xlsrvapp2007-kb3054994-fullfile-x 64-glb.exe77D7B998D4B3D4D7A9B31C3085CEB9E5378200BBA6F37A8E0844063E12E15CFC360DDCDED0863DDE29123CACBC094C8CDA5C8781
xlsrvapp2007-kb3054994-fullfile-x 86-glb.exe7B24F1672FD1CC18EA3AFE56DCF7EE8D763DC9C09F45D582B13D39A98327D74197B657781B2980A5A5C1BC03687FE1586272A42F
xlsrvloc2013-kb3085568-fullfile-x 64-glb.exe8DACBE09802F0895F0E136775C73CAFBF895781B5161E4FEABE3727105887511AE6525EEADBCE83617922B3F1C51B5981F2A5347
xlview2007-kb3085619-fullfile-x 86-glb.exe9150099055DCCC8268DE2A53441E3DCDBD94398EE133001F9E70C54653FA893D4C72D3ADFFFB823E4CCB5DACDA29327A0B31842F
xlwac2010-kb3085595-fullfile-x 64-glb.exe6701AB350199A857B3D832A3F0D54FF0092DAD09D8CB5969384CBE2CB3C2CC82BF1907AEE33A1613819BF495156BCF45EE48EA9A

วิธีการขอรับบริการช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

วิธีใช้สำหรับการติดตั้งการปรับปรุง: การสนับสนุนสำหรับ Microsoft Update

โซลูชันการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT: การแก้ไขปัญหาความปลอดภัย TechNet และสนับสนุน

ช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows จากไวรัสและมัลแวร์: โซลูชันไวรัสและศูนย์รักษาความปลอดภัย

สนับสนุนท้องถิ่นตามประเทศของคุณ: สนับสนุนสากล
อัพเด security_patch security_update ความปลอดภัยบักปัญหาช่องโหว่ผู้โจมตีที่เป็นอันตรายโกงแมรีจิสทรีบัฟเฟอร์มากเกินไปเกินขอบเขตที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษทำขึ้นเป็นพิเศษปฏิเสธเซอร์วิส DoS TSE

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3096440 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/03/2015 18:01:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Office Excel Viewer 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version), Microsoft Office 2010 Service Pack 2, Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Excel 2016, Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2, Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3, Microsoft Office 2016 for Mac, Microsoft Office Home & Business 2016 for Mac, Microsoft Office Home & Student 2016 for Mac, Microsoft Office Home and Business 2016, Microsoft Office Home and Student 2016, Microsoft Office Personal 2016, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Office Professional Plus 2016, Microsoft Office Standard 2016, Microsoft Office Standard 2016 for Mac, Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats, Microsoft Office for Mac Academic 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011, Microsoft Office for Mac 2011, Microsoft Outlook 2011 for Mac, Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1, Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1, Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Office Web Apps Service Pack 2, Skype for Business 2016, Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 3, Microsoft Visio 2010 Service Pack 2

 • kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew atdownload kbmt KB3096440 KbMtth
คำติชม