ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
tyle="display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">e Licensing" tabindex="20" data-bi-name="Products_ForBusiness_VolumeLicensing"> Volume Licensing
 • การสนับสนุน
 • ลงชื่อเข้าใช้
  Cart

  ค่าสะสมของโปรแกรมแก้ไขด่วน 3099845 สำหรับกรอบงาน.NET 4.5.2, 4.5.1 และ 4.5

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3099845
  บทความนี้อธิบายถึงการรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน 3099845 ซึ่งพร้อมใช้งานสำหรับกรอบงาน.NET 4.5.2, 4.5.1 และ 4.5 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่รวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนแก้ไข ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"
  การแก้ไข

  ดาวน์โหลด informaation

  แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

  ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้ x86 เดี๋ยวนี้

  ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแบบ x86 และแพคเกจที่ใช้ x64 เดี๋ยวนี้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
  Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อกำหนดเบื้องต้น

  เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีกรอบงาน.NET 4.5.2, 4.5.1 หรือ 4.5 การติดตั้ง

  ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

  คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้ามีการใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบใด ๆ เราขอแนะนำให้ คุณออกจากโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework ทั้งหมดก่อนที่จะใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

  ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

  แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ออกมาก่อนหน้านี้

  การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

  ปัญหาที่ 1

  วิธีการSystem.Windows.Markup.XamlWriter.Saveไม่สามารถปิดการเยื้องสำหรับองค์ประกอบที่มีการ xml:space = "รักษา" การตั้งค่าการกำหนดค่าได้ ซึ่งทำให้เกิดช่องว่างเพิ่มเติมที่จะเพิ่มองค์ประกอบ ตัวอย่าง ย่อหน้าที่แทน โดยรหัส XAML ดังต่อไปนี้จะเป็นแปลงอย่างไม่ถูกต้อง โดยวิธีการXamlWriter.Save :

  <Paragraph><Span><Run Text="Test"/></Span><Run Text=" "/></Paragraph>
  XAML ไม่ถูกต้องที่สร้างขึ้น โดยวิธี XamlWriter.Save:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?><Section xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"><Paragraph xml:space="preserve"><Span>Test</Span> <Run> </Run></Paragraph></Section>
  XAML (ถูกต้อง) ที่คาดไว้:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?><Section xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"><Paragraph xml:space="preserve"><Span>Test</Span> <Run> </Run></Paragraph></Section> 

  ปัญหาที่ 2

  เนื้อหาบางอย่างหายไปในงานพิมพ์หากมีใช้ความโปร่งใสใน Windows 7 และรุ่นก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น บางเนื้อหาในเส้นขอบตารางอาจสูญหายไป และทำให้มีพื้นที่ว่างในงานพิมพ์

  ปัญหาที่ 3

  เนื้อหาบางอย่างจะไม่ชัดเจนในงานพิมพ์หากมีใช้ความโปร่งใสใน Windows 7 และรุ่นก่อนหน้านี้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแม้แต่เมื่อคุณตั้งค่าระดับคุณภาพพิมพ์เพื่อถ่าย

  โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยปรับปรุงคุณภาพการแสดงผลที่ได้รับ โดยการใช้ค่า OutputQuality.Photographic โปรดทราบว่า เอกสารที่มีคุณภาพดีจำเป็นต้องมีแฟ้มตัวจัดคิวงานพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ และรอเวลาอีกต่อไป ถ้าผลข้างเคียงเหล่านี้ไม่ถูกต้อง คุณสามารถปรับคุณภาพการแสดงผลของงานพิมพ์ปานกลาง

  ปัญหาที่ 4

  เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์สัมผัสพื้นฐานในงานนำเสนอ Windows (WPF) ภายใต้บริบทของระบบใน Windows 7 และ Windows Vista ฟังก์ชันการทำงานด้วยการสัมผัสจะหายไป และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหลังจากหลายนาที ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้หมึกไม่ได้รับการสนับสนุนในบริบทของระบบใน Windows 7 และ Windows Vista

  โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ปิดใช้งานการสนับสนุนแบบสัมผัสขณะภายใต้บริบทของระบบ โปรโมชันสัมผัสเมาส์ยังคงทำงาน

  ปัญหาที่ 5

  เมื่อโปรแกรมประยุกต์ WPF ที่ใช้กับองค์ประกอบTreeViewItemนอกจาก TreeView การ แอพลิเคชันอาจพบข้อผิดพลาด InvalidCastException ที่มีการติดตามสแต็คที่เริ่มต้น ด้วย "System.Windows.Controls.VirtualizingStackPanel.FindScrollOffset (ภาพ v)"

  หมายเหตุ ข้อยกเว้นนี้เกิดขึ้นเมื่อ TreeViewItem อยู่ในตัวควบคุมรายการที่ถูกสร้างเสมือน เช่น ListBox, DataGrid หรือมุมมองรายการที่พยายามค้นหาเลื่อนการออฟเซ็ต TreeViewItem หรือหนึ่งยังลูกหลาน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณประกาศ TreeViewItem ที่เป็นรากของเป็น DataTemplate, DataTemplate จะใช้เป็น CellTemplate ของ DataGrid คอลัมน์ ซึ่งก่อให้เกิดข้อยกเว้น

  ปัญหาที่ 6

  โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เปิดใช้งานการขนส่งเลเยอร์ความปลอดภัย (TLS) 1.1/1.2 สำหรับการเชื่อมต่อ SQL Server ใน System.Data.dll

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ