ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ Driver11 ODBC ใน 2014 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3116718
อาการ
เมื่อคุณใช้ 11 การโปรแกรมควบคุม ODBC ของ Microsoft สำหรับ SQL Server ในโปรแกรมประยุกต์ที่ให้ การเชื่อมต่อพยายาม (SQLDriverConect/SQLConnect) ผลลัพธ์ในการละเมิดการเข้าถึง
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะการแย่งชิงที่เกิดจากการมองในระหว่างการเตรียมใช้งาน เมื่อสอง หรือมากกว่าสองเธรดพยายามสร้างการเชื่อมต่อ การตัดสินค้าจากคลังเกิดขึ้น
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

การตัดสินค้าจากคลังครั้งแรกถูกถาวรในการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้ของ SQL Server: คำแนะนำ: การติดตั้งล่าสุดปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server
แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำให้ คุณดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้โปรแกรมประยุกต์ที่สามารถสร้างการเชื่อมต่อครั้งแรกในหนึ่งหัวข้อ ถ้าทำการเชื่อมต่อครั้งแรกในหนึ่งหัวข้อ ไดรเวอร์ 11 ไคลเอ็นต์ท้องถิ่นของเซิร์ฟเวอร์ SQL (นั่นคือ ODBC โปรแกรมควบคุมรุ่นก่อนหน้า) จะไม่สามารถใช้เพื่อทำให้การเชื่อมต่อครั้งแรกที่พยายาม ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงปัญหานี้
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ