ปรับปรุงสะสม 1 สำหรับตัวเร่งความเร็วของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk สำหรับชุดข้อความ SWIFT 2015

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3124428
โปรแกรมปรับปรุงนี้สะสมประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่ได้รับการแก้ไขหลังสุดท้าย ผลิตนำออกใช้ของส่วนช่วยดำเนินการ Microsoft BizTalk สำหรับ 2015 Pack ข้อความ SWIFT

เราขอแนะนำให้ คุณทดสอบโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนปรับใช้เหล่านั้นในสภาพแวดล้อมการผลิต
ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในการปรับปรุงนี้

บทความใน Microsoft Knowledge Base ที่อธิบายโปรแกรมแก้ไขด่วนเหล่านี้มีการเผยแพร่เป็นโปรแกรมแก้ไขด่วนที่พร้อมใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft


วิธีการรับการปรับปรุงนี้

เซิร์ฟเวอร์ BizTalk ใช้รูปแบบการปรับปรุงสะสม (ตั) สำหรับการให้การแก้ไขและการปรับปรุง แต่ละการปรับปรุงสะสมประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากการปรับปรุงทั้งหมดที่รวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ เราแนะนำให้ทดสอบแล้ว ตัล่าสุดนำไปใช้กับสภาพแวดล้อมของ BizTalk ทั้งหมด

แก้ไขใหม่ ๆ ทั้งหมดถูกนำออกใช้อย่างเปิดเผยในการปรับปรุงสะสมที่กำลังมาถึง อาจมีให้แก้ไขแบบสแตนด์อโลนก่อนการปรับปรุงสะสมถัดไปถ้าปัญหาที่รายงานมีความสำคัญมาก เป็นลักษณะพิเศษทางธุรกิจที่สำคัญ และไม่มีวิธีแก้ปัญหา ถ้ามีการแก้ไขปัญหาแบบสแตนด์อโลน เหล่านั้นต้องการล่าสุดสะสมปรับปรุงซอฟต์แวร์เป็นช่วง

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

ศูนย์ดาวน์โหลด

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

วันออกจำหน่าย: 7 มกราคม 2016

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ดู วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์.

อ้างสิทธิ์การสแกนไวรัส
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อตรวจหาไวรัส โดยใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่มีการโพสต์แฟ้มนั้น ๆ มี แฟ้มเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้แพคเกจการปรับปรุงนี้ คุณต้องมีตัวเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับ 2015 Pack ข้อความ SWIFT ติดตั้ง

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงสะสมนี้แสดงแฟ้มที่ติดตั้ง โดยตัวเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับ 2015 Pack ข้อความ SWIFT รุ่นปรับปรุงแล้ว ดังนั้น ตัวเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับ 2015 Pack ข้อความ SWIFT ควรติดตั้งก่อนที่คุณคัดลอกแฟ้มปรับปรุงแล้วไปยังสถานที่เก็บปลายทาง
สำหรับบทความ KB 3125754
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแฟ้มปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งรวมอยู่ในการปรับปรุงสะสม 1 สำหรับ 2015 ชุดข้อความ

ชื่อแฟ้มพาธการติดตั้งวันปรับเปลี่ยนล่าสุด
Types.xsd ฐาน SWIFT[MP2015 ติดตั้ง Dir] \SWIFT Messages\A4SWIFT-SRG2015\Base Schemas\10/7/2015 5:29 PM

สำหรับบทความ KB 3122042
ชื่อแฟ้มพาธการติดตั้งวันปรับเปลี่ยนล่าสุด
MT569.xsd[MP2015 ติดตั้ง Dir] \SWIFT Messages\A4SWIFT-SRG2015\Category 5\MT569\10/7/2015 5:29 PM
MT569_Validation_Policy.xml[MP2015 ติดตั้ง Dir] \SWIFT Messages\A4SWIFT-SRG2015\Category 5\MT569\10/7/2015 5:29 PM
หมายเหตุ
  • การเริ่มต้น [MP2015 ติดตั้ง Dir] ณ: \MP2015\ C:\Program:\แฟ้ม (x 86)
  • วันปรับเปลี่ยนล่าสุดที่อ้างอิงถึงแฟ้มรุ่นผลิตสุดท้าย
  • แฟ้มแต่ละแฟ้มที่มีอยู่ในตารางควรถูกแทนที่ ด้วยรุ่นของแฟ้มที่ซื้อมาจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์
  • หลังจากที่คุณดาวน์โหลด และแทนแฟ้มเหล่านี้ คุณอาจจะต้องปรับปรุง สร้างใหม่ และปรับใช้แอพลิเคชัน BizTalk ที่ขึ้นกับแฟ้มเหล่านี้ ตรวจทานบทความ KB เกี่ยวข้องตามที่อ้างถึงข้างต้นเพื่อช่วยในการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงไปยังโปรแกรมประยุกต์ของคุณ

ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server ดู ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk Server.

เรียนรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft.


คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3124428 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/09/2016 18:37:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft BizTalk Server Branch 2010, Microsoft BizTalk Server Developer 2010, Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010, Microsoft BizTalk Server Standard 2010, Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard

  • kbsurveynew atdownload kbexpertiseadvanced kbfix kbmt KB3124428 KbMtth
คำติชม