ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับการรัน sp_readerrorlog และ sp_enumerrorlogs ใน SQL Server 2012 หรือ 2016

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3149128
สรุป
เปลี่ยนแปลงการปรับปรุงสะสมนี้ permissionsthat จำเป็นในการดำเนินการsp_readerrorlogหรือsp_enumerrorlogsเก็บกระบวนงานใน 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL หรือ 2016 ถ้าคุณใช้บทบาทระดับเซิร์ฟเวอร์SecurityAdminหรือสิทธิ์ในการดูสถานะการเซิร์ฟเวอร์คุณสามารถดำเนินการsp_readerrorlogและsp_enumerrorlogsกระบวนงานที่เก็บไว้ได้

ข้อมูลการปรับปรุง

เปลี่ยน Thispermissions สำหรับsp_readerrorlogและsp_enumerrorlogsที่เก็บไว้ isincluded ขั้นตอนในการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้ของ SQL Server:

การปรับปรุงสะสม 3สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 3

ปรับปรุงสะสม 1 สำหรับ SQL Server 2016

ข้อแนะนำ: ติดตั้งการปรับสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server

แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ ตรวจหาการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:
ล่าสุดปรับปรุงสะสมสำหรับ SP3 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL

ล่าสุดปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server 2016

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า นี่คือการเปลี่ยนแปลง adesign ในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "ใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ