ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ขณะนี้คุณสามารถตั้งหมายเลขฉุกเฉินหลายในตำแหน่งที่ตั้งนโยบายใน Skype สำหรับ 2015 เซิร์ฟเวอร์ธุรกิจ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3170171
สรุป
โปรแกรมปรับปรุงนี้เพิ่มคุณลักษณะใหม่เพื่อเปิดใช้งานการกำหนดค่าหมายเลขได้ในกรณีฉุกเฉินหลายผ่านนโยบายของสถานที่เก็บในแบบ Skype สำหรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2015

การใช้ Cmdlet

 • เมื่อต้องการสร้างนโยบายที่ตั้งต้องมีหนึ่งหมายเลขได้ในกรณีฉุกเฉิน

  > $เป็น = 911 ใหม่-CsEmergencyNumber - DialString
  > ใหม่-CsLocationPolicy-รหัสประจำตัว<id>- EmergencyNumbers @{เพิ่ม =$แบบ} - EnhancedEmergencyServicesEnabled $True - PstnUsage <emergency pstn="" usage=""></emergency> </id>

 • เมื่อต้องการสร้างนโยบายที่ตั้งต้องมีหนึ่งหมายเลขฉุกเฉิน มีรูปแบบหนึ่ง

  > $เป็น =ใหม่-CsEmergencyNumber - DialString 911 - DialMask 112
  > ใหม่-CsLocationPolicy-รหัสประจำตัว<id>- EmergencyNumbers @{เพิ่ม =$แบบ} - EnhancedEmergencyServicesEnabled $True - PstnUsage <emergency pstn="" usage=""></emergency> </id>

 • เมื่อต้องการสร้างนโยบายที่ตั้งต้องมีหนึ่งหมายเลขฉุกเฉิน มีหลายรูปแบบ

  > $แบบใหม่-CsEmergencyNumber - DialString 911 - DialMask = 112; 999
  > ใหม่-CsLocationPolicy-รหัสประจำตัว<id>- EmergencyNumbers @{เพิ่ม =$แบบ} - EnhancedEmergencyServicesEnabled $True - PstnUsage <emergency pstn="" usage=""></emergency> </id>
 • เมื่อต้องการสร้างนโยบายที่ตั้งต้องมีหมายเลขฉุกเฉินหลายตัวพราง

  > $เป็น = 911 ใหม่-CsEmergencyNumber - DialString
  > $b = 112 ใหม่-CsEmergencyNumber - DialString
  > ใหม่-CsLocationPolicy-รหัสประจำตัว<id>- EmergencyNumbers @{เพิ่ม = $a, $b } - EnhancedEmergencyServicesEnabled $True - PstnUsage <emergency pstn="" usage=""></emergency> </id>
 • เมื่อต้องการสร้างนโยบายที่ตั้งต้องมีตัวเลขได้ในกรณีฉุกเฉิน ด้วยตัวเลขกับตัวพราง

  > $แบบใหม่-CsEmergencyNumber - DialString 911 - DialMask = 112; 999
  > $b = 500 ใหม่-CsEmergencyNumber - DialString
  > ใหม่-CsLocationPolicy-รหัสประจำตัว<id>- EmergencyNumbers @{เพิ่ม = $a, $b } - EnhancedEmergencyServicesEnabled $True - PstnUsage <emergency pstn="" usage=""></emergency> </id>
 • เมื่อต้องการสร้างนโยบายที่ตั้งต้องมีตัวเลขได้ในกรณีฉุกเฉินหลายรูปแบบ

  > $แบบใหม่-CsEmergencyNumber - DialString 911 - DialMask = 112; 999
  > $b ใหม่-CsEmergencyNumber - DialString 500 - DialMask = 501; 502
  > ใหม่-CsLocationPolicy-รหัสประจำตัว<id>- EmergencyNumbers @{เพิ่ม = $a, $b } - EnhancedEmergencyServicesEnabled $True - PstnUsage <emergency pstn="" usage=""></emergency> </id>
 • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อให้หมายเลขฉุกเฉินหลายตำแหน่ง ใช้พารามิเตอร์การใช้งานข้างต้นสำหรับ EmergencyNumbers กับการ ชุด CsLocationPolicy cmdlet นี้
 • เมื่อต้องการเอารายการหมายเลขฉุกเฉินกับสายโทรศัพท์ 911 และรูปแบบการเรียกเลขหมาย 112 ถึง 999 สำหรับนโยบายการตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่

  > $แบบใหม่-CsEmergencyNumber - DialString 911 - DialMask = 112; 999
  > ชุด-CsLocationPolicy-รหัสประจำตัว<id>- EmergencyNumbers @{เอา =$แบบ}<b00> </b00> </id>
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเลขฉุกเฉินหลายสำหรับ Skype สำหรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2015 ดู TechNet บทความต่อไปนี้:

วางแผนสำหรับหมายเลขฉุกเฉินหลายใน Skype สำหรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2015

การกำหนดค่าหมายเลขได้ในกรณีฉุกเฉินหลายใน Skype สำหรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2015
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งนี้ ปรับปรุงสะสมเดือน 2016 มิถุนายน 6.0.3919.259 สำหรับ Skype สำหรับ 2015 เซิร์ฟเวอร์ของธุรกิจ เซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าและเซิร์ฟเวอร์ขอบ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ