2016 มิถุนายนสะสมอัพเด 6.0.9319.259 สำหรับ Skype สำหรับ 2015 เซิร์ฟเวอร์ธุรกิจ เซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าและเซิร์ฟเวอร์ขอบ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3149227
การปรับปรุงสะสมนี้แก้ไข การตัดสินค้าจากคลัง ที่เกิดขึ้นใน Microsoft Skype สำหรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2015 เซิร์ฟเวอร์ Front End และขอบเซิร์ฟเวอร์ หมายเลขเวอร์ชันของโปรแกรมปรับปรุงนี้คือ6.0.9319.259

หมายเหตุ
ประวัติสนทนาฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใน การปรับใช้ไซต์สาขา จะไม่ได้รับการสนับสนุนในการปรับปรุงสะสมเดือน 2016 มีนาคม
ปัญหาที่การปรับปรุงสะสมแก้ไข
ปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:ปรับปรุงนี้ยังแก้ปัญหาที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
วิธีการติดตั้งการปรับปรุง
เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงสะสมสำหรับ Skype สำหรับ 2015 เซิร์ฟเวอร์ของธุรกิจ เซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าและเซิร์ฟเวอร์ขอบ คุณต้องทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ใน โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Skype สำหรับเซิร์ฟเวอร์ธุรกิจ 2015 (KB3061064).

หมายเหตุ ที่ การติดตั้งการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม ใช้โปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดสำหรับบทบาทในการดำเนินงานหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

มีก็ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งการปรับปรุงนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงสะสมอย่างใดอย่างหนึ่งในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

การปรับปรุงสะสมนี้แทน ปรับปรุงสะสมเดือน 2016 มีนาคม 6.0.9319.235 สำหรับ Skype สำหรับ 2015 เซิร์ฟเวอร์ของธุรกิจ เซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าและเซิร์ฟเวอร์ขอบ

ข้อมูลการติดตั้งแพคเกจการปรับปรุง

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงสะสมนี้ คุณต้องทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ใน โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Skype สำหรับเซิร์ฟเวอร์ธุรกิจ 2015 (KB3061064) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้บทบาทเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้:

 • Skype สำหรับ 2015 เซิร์ฟเวอร์ธุรกิจ Standard Edition เซิร์ฟเวอร์
 • Skype สำหรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2015, Edition องค์กร - เซิร์ฟเวอร์ Front End
 • Skype สำหรับ 2015 เซิร์ฟเวอร์ธุรกิจ เซิร์ฟเวอร์ขอบ

ข้อมูลการเอาออก

ก่อนที่คุณถอนการติดตั้งการปรับปรุงสะสมนี้ คุณต้องถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงรวมทั้งหมดของส่วนประกอบหลักของเวอร์ชันที่มีหมายเลข6.0.9319.55หรือรุ่นที่ใหม่กว่าสำหรับ Skype สำหรับ 2015 เซิร์ฟเวอร์ธุรกิจ หลักคอมโพเนนต์ มิฉะนั้น คุณ ไม่สามารถเริ่มต้นบริการ RTCSRV.

เมื่อต้องการลบโปรแกรมปรับปรุงทั้งสะสม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ เราขอแนะนำว่า คุณควรดูคำแนะนำที่อธิบายไว้ใน โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Skype สำหรับเซิร์ฟเวอร์ธุรกิจ 2015 (KB3061064) เมื่อคุณลบโปรแกรมปรับปรุงรวมทั้งสอง

 1. เปิด'แผงควบคุม'และจากนั้น เลือกโปรแกรม
 2. เลือกการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
 3. กดค้างไว้ (หรือคลิกขวา) Skype สำหรับ 2015 เซิร์ฟเวอร์ธุรกิจ คอมโพเนนต์หลัก (KB3149226)เวอร์ชั่น6.0.9319.259 แล้ว เลือกถอนการติดตั้ง

  กดค้างไว้ (หรือคลิกขวา) Skype สำหรับ 2015 เซิร์ฟเวอร์ธุรกิจ คอมโพเนนต์หลัก (KB3134259)เวอร์ชั่น6.0.9319.235 แล้ว เลือกถอนการติดตั้ง

  กดค้างไว้ (หรือคลิกขวา) Skype สำหรับ 2015 เซิร์ฟเวอร์ธุรกิจ คอมโพเนนต์หลัก (KB3097644)เวอร์ชั่น6.0.9319.102 แล้ว เลือกถอนการติดตั้ง

  กดค้างไว้ (หรือคลิกขวา) Skype สำหรับ 2015 เซิร์ฟเวอร์ธุรกิจ คอมโพเนนต์หลัก (KB3090687)เวอร์ชั่น6.0.9319.72 แล้ว เลือกถอนการติดตั้ง
 4. กดค้างไว้ (หรือคลิกขวา) Skype สำหรับ 2015 เซิร์ฟเวอร์ธุรกิจ เซิร์ฟเวอร์สิ้นสุดหน้า (KB3149227)เวอร์ชั่น6.0.9319.259 แล้ว เลือกถอนการติดตั้ง

  กดค้างไว้ (หรือคลิกขวา) Skype สำหรับ 2015 เซิร์ฟเวอร์ธุรกิจ เซิร์ฟเวอร์สิ้นสุดหน้า (KB3134260)เวอร์ชั่น6.0.9319.235 แล้ว เลือกถอนการติดตั้ง

  กดค้างไว้ (หรือคลิกขวา) Skype สำหรับ 2015 เซิร์ฟเวอร์ธุรกิจ เซิร์ฟเวอร์สิ้นสุดหน้า (KB3097645)เวอร์ชั่น6.0.9319.102 แล้ว เลือกถอนการติดตั้ง

  กดค้างไว้ (หรือคลิกขวา) Skype สำหรับ 2015 เซิร์ฟเวอร์ธุรกิจ เซิร์ฟเวอร์สิ้นสุดหน้า (KB3061059)เวอร์ชั่น6.0.9319.72 แล้ว เลือกถอนการติดตั้ง.

ข้อมูลแฟ้ม

ปรับปรุงสะสมรุ่นสากลใช้แพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งการปรับปรุงสะสม วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

หลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุง ปรับปรุงรุ่นสากลมีแอตทริบิวต์แฟ้ม หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของคุณลักษณะแฟ้มเป็น ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้:
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
File_apiem.dll6.0.9319.2593,495,58414-มิย.-201606:25x 64
File_busyoptions.amไม่มีข้อมูล12,09418 2016 พฤษภาคม03:45ไม่มีข้อมูล
File_busyoptions.exe6.0.9319.2591,041,08814-มิย.-201606:26x 86
File_busyoptionsperf.dll6.0.9319.25956,52814-มิย.-201606:19x 64
File_datacollectionperf.dll6.0.9319.10258,58428 2015 oct10:43x 64
File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll6.0.9319.2353,783,97623 2016 ก.พ.22:28x 64
File_inboundrouting.exe6.0.9319.259468,16814-มิย.-201606:25x 86
File_inboundrulesengine.dll6.0.9319.259748,24814-มิย.-201606:20x 86
File_instantur.exe6.0.9319.2353,302,58423 2016 ก.พ.22:21x 64
File_interclusterrouting.exe6.0.9319.235998,11223 2016 ก.พ.22:28x 86
File_lbrouting.amไม่มีข้อมูล14,50218 2016 พฤษภาคม03:45ไม่มีข้อมูล
File_lbrouting.exe6.0.9319.259934,58414-มิย.-201606:25x 86
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.dll6.0.9319.2591,180,95214-มิย.-201606:25x 86
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.ar_sa6.0.9319.25933,08814-มิย.-201606:26ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.az_latn_az6.0.9319.25931,55214-มิย.-201606:26ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.be_by6.0.9319.25933,60014-มิย.-201606:26ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.bg_bg6.0.9319.25934,11214-มิย.-201606:26ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.ca_es6.0.9319.25931,55214-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.cs_cz6.0.9319.25931,55214-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.da_dk6.0.9319.25931,04014-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.de_de6.0.9319.25932,06414-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.el_gr6.0.9319.25936,67214-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.en_us6.0.9319.25931,55214-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.es_es6.0.9319.25931,55214-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.et_ee6.0.9319.25931,55214-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.eu_es6.0.9319.25932,06414-มิย.-201606:26ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.fa_ir6.0.9319.25933,60014-มิย.-201606:26ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.fil_ph6.0.9319.25931,55214-มิย.-201606:26ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.fi_fi6.0.9319.25931,55214-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.fr_fr6.0.9319.25931,55214-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.gl_es6.0.9319.25931,04014-มิย.-201606:26ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.he_il6.0.9319.25932,06414-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.hi_in6.0.9319.25938,20814-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.hr_hr6.0.9319.25932,06414-มิย.-201606:26ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.hu_hu6.0.9319.25932,06414-มิย.-201606:26ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.id_id6.0.9319.25931,04014-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.it_it6.0.9319.25931,55214-มิย.-201606:26ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.ja_jp6.0.9319.25932,57614-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.kk_kz6.0.9319.25935,13614-มิย.-201606:26ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.ko_kr6.0.9319.25932,57614-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.lt_lt6.0.9319.25931,55214-มิย.-201606:26ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.lv_lv6.0.9319.25931,55214-มิย.-201606:26ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.mk_mk6.0.9319.25934,62414-มิย.-201606:26ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.ms_my6.0.9319.25931,55214-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.nb_no6.0.9319.25930,52814-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.nl_nl6.0.9319.25932,06414-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.pl_pl6.0.9319.25932,57614-มิย.-201606:26ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.pt_br6.0.9319.25931,04014-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.pt_pt6.0.9319.25931,55214-มิย.-201606:26ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.ro_ro6.0.9319.25931,55214-มิย.-201606:26ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.ru_ru6.0.9319.25935,13614-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.sk_sk6.0.9319.25932,06414-มิย.-201606:26ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.sl_si6.0.9319.25931,55214-มิย.-201606:26ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.sq_al6.0.9319.25931,55214-มิย.-201606:26ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.sr_cyrl_rs6.0.9319.25934,62414-มิย.-201606:26ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.sr_latn_rs6.0.9319.25931,55214-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.sv_se6.0.9319.25931,04014-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.th_th6.0.9319.25936,67214-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.tr_tr6.0.9319.25931,55214-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.uk_ua6.0.9319.25935,13614-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.uz_latn_uz6.0.9319.25931,04014-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.vi_vn6.0.9319.25932,06414-มิย.-201606:26ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.zh_cn6.0.9319.25930,52814-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.zh_tw6.0.9319.25930,52814-มิย.-201606:25ไม่มีข้อมูล
File_outboundrouting.exe6.0.9319.1021,136,33628 2015 oct10:43x 86
File_routing.amไม่มีข้อมูล19,82918 2016 พฤษภาคม03:45ไม่มีข้อมูล
File_rtcabattributeindexrules.xmlไม่มีข้อมูล40,29223 2015 oct01:15ไม่มีข้อมูล
File_rtcmrdrv64.sys6.0.9319.237244,99218 2016 พฤษภาคม03:45x 64
File_server_microsoft.rtc.internal.storage.lyss.dll6.0.9319.102863,00828 2015 oct10:43x 86
File_server_rtcaggregate.exe6.0.9319.235297,15223 2016 ก.พ.22:28x 86
File_server_rtchost.exe6.0.9319.259381,61614-มิย.-201606:20x 86
File_server_rtcsrv.exe6.0.9319.259833,71214-มิย.-201606:25x 64
File_sharedlineappearance.amไม่มีข้อมูล18,75223 2015 oct01:16ไม่มีข้อมูล
File_sharedlineappearance.exe6.0.9319.2351,026,78423 2016 ก.พ.22:28x 86
File_sharedlineappearance.exe.configไม่มีข้อมูล40223 2015 oct01:16ไม่มีข้อมูล
File_sipstack.dll6.0.9319.2595,951,67214-มิย.-201606:25x 64
File_slaperf.dll6.0.9319.23556,49623 2016 ก.พ.22:21x 64
File_translationservice.amไม่มีข้อมูล11,98011-มิย.-201502:55ไม่มีข้อมูล
File_udcagent.amไม่มีข้อมูล12,79718 2016 พฤษภาคม03:45ไม่มีข้อมูล
File_udcagent.exe6.0.9319.2591,072,30414-มิย.-201606:25x 86
File_wrtces.dll6.0.9319.25911,080,36814-มิย.-201606:25x 64
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐาน ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

ดู ล่าสุดปรับปรุงสะสมสำหรับ Skype สำหรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2015.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3149227 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/28/2016 03:24:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Skype for Business Server 2015

 • kbsurveynew kbfix atdownload kbexpertiseinter kbmt KB3149227 KbMtth
คำติชม