ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามติดตั้งแพคเกจของ Windows Installer ขนาดใหญ่หรือเป็นแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง Windows Installer ที่ใหญ่ ใน Windows Server 2003 หรือ ใน Windows XP: "ข้อผิดพลาด 1718 แฟ้มถูกปฏิเสธจากนโยบายลายเซ็นดิจิทัล"

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:925336
อาการ
เมื่อคุณพยายามติดตั้งแพคเกจของ Microsoft Windows Installer (.msi) ขนาดใหญ่หรือ Microsoft Windows Installer ใหญ่แพคเกจโปรแกรมแก้ไข (.msp) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 หรือ Microsoft Windows XP คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาด 1718 แฟ้ม:FileName :ถูกปฏิเสธ โดยนโยบายลายเซ็นดิจิทัล
นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชัน:
ชนิด: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มา: MsiInstaller
ประเภท: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1008
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: แ
คอมพิวเตอร์:computername

คำอธิบาย: ติดที่ตั้งFileName :ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการประมวลผลนโยบายการจำกัดซอฟต์แวร์ไป วัตถุไม่สามารถเชื่อถือได้
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้ากระบวนการติดตั้ง Windows มีหน่วยความไม่เพียงพอต่อเนื่องจำเสมือนเพื่อตรวจสอบว่า แพคเกจ.msi หรือมีการเซ็นชื่อแพคเกจ.msp อย่างถูกต้อง
การแก้ไข
โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนจะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows Server 2003 ไม่มีอยู่ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2003

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว แต่มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ Microsoft Windows Server 2003 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะหมายเหตุ:ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนตามคำแนะนำในบทความนี้

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 (KB925336)

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 (KB925336)

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Advapi32.dll5.2.3790.2895620,54407 2007 มีนาคม07:05x86SP1SP1QFE
Advapi32.dll5.2.3790.4036619,00807 2007 มีนาคม07:02x86SP2SP2QFE

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003, x 64 Edition (KB925336)

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 แพคเกจ Edition (KB925336) 64

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Advapi32.dll5.2.3790.28951,051,64807 2007 มีนาคม07:52x64SP1SP1QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.2895620,54407 2007 มีนาคม07:52x86SP1SP1QFE\wow
Advapi32.dll5.2.3790.40361,052,16007 2007 มีนาคม16:52x64SP2SP2QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.4036619,00807 2007 มีนาคม16:52x86SP2SP2QFE\WOW

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB925336)

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB925336) แพ็คเกจ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Advapi32.dll5.2.3790.28951,481,21607 2007 มีนาคม11:42IA-64SP1SP1QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.2895620,54407 2007 มีนาคม11:42x86SP1SP1QFE\wow
Advapi32.dll5.2.3790.40361,482,24007 2007 มีนาคม16:53IA-64SP2SP2QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.4036619,00807 2007 มีนาคม16:53x86SP2SP2QFE\WOW

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
การหลีกเลี่ยงปัญหา
วิธีแก้ปัญหานี้ใช้ กับ Windows Server 2003 และ Windows XP

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนค่ารีจิสทรี PolicyScope 1 ก่อนที่คุณพยายามติดตั้งแพคเกจ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ:หากเครื่องคอมพิวเตอร์ในโดเมน การปรับปรุงนโยบายโดเมนอาจแทนที่การเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีที่คุณทำ เราขอแนะนำให้ คุณถอดคอมพิวเตอร์จากโดเมนก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี หาตำแหน่งแล้วคลิกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Safer\CodeIdentifiers


  หมายเหตุ:ก่อนที่คุณปรับเปลี่ยนคีย์นี้ เราขอแนะนำให้ คุณสำรองคีย์นี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกขวาCodeIdentifiersแล้ว คลิกส่งออก. บันทึกแฟ้มไปยังตำแหน่งที่คุณสามารถค้นหาได้ในคอมพิวเตอร์
 3. การเปลี่ยนแปลงค่ารีจิสทรี PolicyScope เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกสองครั้งPolicyScopeแล้ว เปลี่ยนการตั้งค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1
 4. ปิด Registry Editor
 5. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการเปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง
 6. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  หยุดสุทธิ msiserver
  คำสั่งนี้ให้หยุดบริการ Windows Installer ถ้าบริการถูกเรียกใช้อยู่ในเบื้องหลัง เมื่อมีหยุดบริการ ปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง และจากนั้น ไปที่ขั้นตอนที่ 7

  หมายเหตุ:ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง ปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง และไปที่ขั้นตอนที่ 7 แล้ว:
  บริการ Windows Installer ไม่เริ่มทำงาน
 7. ติดตั้งแพคเกจที่คุณได้พยายามที่จะติดตั้งเมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ"
 8. หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจ ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 เปลี่ยนแปลงค่ารีจิสทรี PolicyScope แล้ว กลับไปเป็น 0
 9. ถ้าคุณได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จากโดเมน re-join โดเมน แล้ว รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่เคยถอดคอมพิวเตอร์จากโดเมน คุณไม่มีการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
หากขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ปัญหา ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:ตัวควบคุม admintoolsแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกสองครั้งนโยบายการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น.
 3. คลิกนโยบายการจำกัดซอฟต์แวร์.

  หมายเหตุ:ถ้ามีการระบุไว้ไม่มีข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ คลิกขวานโยบายการจำกัดซอฟต์แวร์แล้ว คลิกสร้างนโยบายใหม่.
 4. ภายใต้ชนิดของวัตถุคลิกสองครั้งบังคับ.
 5. คลิกผู้ใช้ทั้งหมดยกเว้นผู้ดูแลท้องถิ่นแล้ว คลิกตกลง.
 6. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
สิ่งสำคัญหลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ ผู้ดูแลท้องถิ่นสามารถติดตั้งแพคเกจ.msi หรือแพคเกจ.msp หลังจากที่มีการติดตั้งแพคเกจ ตั้งค่าระดับการบังคับการตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ ในขั้นตอนที่ 5 คลิกผู้ใช้ทั้งหมดแทนผู้ใช้ทั้งหมดยกเว้นผู้ดูแลท้องถิ่น.

หมายเหตุ
 • วิธีแก้ปัญหาอาจไม่ทำงานในสภาพแวดล้อมโดเมน Active Directory ในระบบที่โดเมนของ Active Directory เลิกการฟื้นฟูนโยบายโดเมนจะเขียนทับกฎข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ภายในเครื่อง
 • การเพิ่ม RAM เพิ่มลงในคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถแก้ปัญหา
ข้อมูลเพิ่มเติม
นำมาเริ่มการทำงานกับ Microsoft Windows XP นโยบายความปลอดภัยที่ชื่อว่าซอฟต์แวร์จำกัดนโยบาย (เรียกอีกอย่างว่า SAFER) ถูกใช้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่หลีกเลี่ยงการเรียกใช้แฟ้มที่ไม่ปลอดภัย ตัวติดตั้ง windows ใช้นโยบายการจำกัดซอฟต์แวร์ตรวจสอบลายเซ็นของแฟ้มแพคเกจ.msi ที่เซ็นชื่อและแฟ้ม.msp มีลายเซ็นของแพคเกจ ตัวติดตั้ง windows ไม่ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้มถูกเปลี่ยนไม่แปลงด้วยก่อนที่จะมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์นี้ windows XP และ Windows Server 2003 ต้องใช้แฟ้มแพคเกจ.msi ทั้งหมดหรือแฟ้มแพคเกจ.msp ทั้งหมดที่จะโหลดลงในส่วนที่อยู่ติดกันหนึ่งของหน่วยความจำในพื้นที่ที่อยู่ของกระบวนการติดตั้ง Windows

ถ้าแฟ้มแพคเกจ.msi หรือแฟ้มแพคเกจ.msp มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่พอดีเข้าไปในส่วนที่ต่อเนื่องของหน่วยความจำเสมือน ตัวติดตั้ง Windows ไม่สามารถตรวจสอบว่า แพคเกจที่ถูกต้อง ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณพบอาการตามที่อธิบายไว้ในส่วน “อาการ ”โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ช่วยให้ซอฟต์แวร์นโยบายการจำกัดการใช้หน่วยความจำเสมือนน้อยกว่าการดำเนินการในการตรวจสอบลายเซ็น ดังนั้น ตัวติดตั้ง Windows สามารถตรวจสอบขนาดแฟ้ม
ความล้มเหลวในการติดตั้งลายเซ็นที่ล้มเหลว

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 925336 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/23/2011 02:03:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbHotfixServer atdownload kbwinserv2003sp2fix kbexpertiseinter kberrmsg kbmt KB925336 KbMtth
คำติชม