คำอธิบาย MS08-070: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 6 รันไทม์ขยายแฟ้ม: 9 ธันวาคม 2008

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:926857
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
Microsoft ได้นำออกใช้แฟ้มขยายรันไทม์เด 957924 สะสมสำหรับ Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 6 (SP6) การปรับปรุงสะสมนี้ประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 926857 และรวมถึงการแก้ไขความเสถียรและประสิทธิภาพการแก้ไขตัวควบคุม ActiveX ที่รวมอยู่ใน Visual Basic 6.0 รันไทม์ขยายแฟ้ม อื่น ๆ หลาย นอกจากนี้ ตัวควบคุม activex ที่รวมอยู่ในการปรับปรุงที่มีการสะสมนี้จะมีพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงใด ๆ ในอนาคตสำหรับตัวควบคุม activex เหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยและโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับตัวควบคุม activex เหล่านี้ ดังนั้น เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งการปรับปรุงที่สะสม 957924 เพื่อให้การล่าสุดได้รับการสนับสนุนพื้นฐานสำหรับตัวควบคุม activex เหล่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
957924คำอธิบายเกี่ยวกับการยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Visual Basic 6.0 Service Pack 6 รันไทม์ขยายแฟ้ม
บทนำ
Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS08 070 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องมีอย่างน้อย Windows Installer 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ การขอรับรุ่นล่าสุดของ Windows Installer สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ปรับปรุงข้อมูลการเอาออก

การปรับปรุงนี้ไม่สามารถลบออกหลังจากที่มีการติดตั้ง ลักษณะการทำงานนี้จะเหมือนกับการปรับปรุงอื่น ๆ นำออกใช้ก่อนหน้านี้สำหรับคอมโพเนนต์ Visual Basic 6.0

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสวิทช์บรรทัดคำสั่งที่สนับสนุนการปรับปรุงนี้ ให้ดูที่การบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยการ Microsoft MS08 070 โดยการไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::มีอยู่ด้วยเอกสารที่อธิบายสวิตช์เหล่านี้บนเว็บไซต์ MSDN เว็บ เมื่อต้องการดูเอกสารนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:ใน Windows Installer เว็บไซต์ MSDN มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Installer เมื่อต้องการดูรายละเอียดนี้ ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามที่จะแก้ไขคุณสมบัติของตัวควบคุม ActiveX, Mswinsck.ocx (Winsock ควบคุม):
หน่วยความจำไม่เพียงพอ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
960128เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณคลิกขวาที่ตัวควบคุม Mswinsck.ocx ActiveX (Winsock ควบคุม) หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย KB926857
ข้อมูลแฟ้ม
รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Comct232.cab10 2008 Oct20:4187,859
Comct232.dep10 2008 Oct18:512,495
Comct232.ocx6.0.98.1210 2008 Oct20:36170,584
Mschrt20.cab10 2008 Oct20:42453,997
Mschrt20.dep10 2008 Oct18:592,494
Mschrt20.ocx6.1.98.1210 2008 Oct20:361,030,984
Mscomct2.cab10 2008 Oct20:42336,516
Mscomct2.dep10 2008 Oct18:542,494
Mscomct2.ocx6.1.98.1210 2008 Oct20:36656,200
Msdatgrd.cab10 2008 Oct20:42134,545
Msdatgrd.dep10 2008 Oct18:592,514
Msdatgrd.ocx6.1.98.1210 2008 Oct20:36279,368
Msflxgrd.cab10 2008 Oct20:42113,567
Msflxgrd.dep09 2008 Oct23:452,494
Msflxgrd.ocx6.1.98.1110 2008 Oct20:36259,912
Mshflxgd.cab10 2008 Oct20:42209,282
Mshflxgd.dep10 2008 Oct19:062,524
Mshflxgd.ocx6.1.98.1210 2008 Oct20:36444,504
Msmask32.cab10 2008 Oct20:4191,429
Msmask32.dep10 2008 Oct18:552,494
Msmask32.ocx6.1.98.1210 2008 Oct20:36179,528
Mswinsck.cab10 2008 Oct20:4165,565
Mswinsck.dep10 2008 Oct18:572,463
Mswinsck.ocx6.1.98.1210 2008 Oct20:36128,840
ผู้รักษาความปลอดภัยโปรแกรมปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขบูเลทีนการ VB6 Visual Basic 6.0 Service Pack SP6 6.0 ปัญหาช่องโหว่ที่อาจเป็นอันตรายโจมตีทำลายตัวควบคุม activex

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 926857 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 07:48:52 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Standard Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseadvanced kbfix kbbug kbsecurity kbqfe kbsurveynew kbmt KB926857 KbMtth
คำติชม