ยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Windows Vista

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:936003

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista โดยไม่มีการติดตั้ง service pack จะสิ้นสุดภายใน 13 เมษายน 2010 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista มี Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

สิ่งสำคัญการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ถูกแทนที่ ด้วยการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 941600สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
941600ชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้แบบสะสมสำหรับคอมโพเนนต์หลักของ USBใน Windows Vista
บทนำ
Microsoft ได้ออกใช้ยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Windows Vista ยกเลิกนี้ช่วยในการสร้างพื้นฐานแบบคุณภาพสำหรับคอมโพเนนต์หลักของ USB บนระบบปฏิบัติการ Windows Vista ยกเลิกนี้แทนการแก้ปัญหา USB ออกมาก่อนหน้านี้ และประกอบด้วยการแก้ปัญหา USB applicability สูงเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม

การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในการยกเลิกการปรับปรุง

ยกเลิกการปรับปรุงนี้มีการแก้ไขที่รวมอยู่ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
925528ข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงักบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ที่มี RAM ขนาด 2 กิกะไบต์ขึ้นไป และใช้ตัวควบคุม USB ของ NVIDIA nForce
929734คุณอาจพบปัญหาหลังจากที่ดำเนินการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ต่อจากโหมดประหยัดพลังงานหรือจากโหมดไฮเบอร์เนต
930568เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ไปสู่โหมดสลีป หรือเข้า สู่โหมดไฮเบอร์เนต: "STOP BUGCODE_USB_DRIVER 0x000000FE"
929478หลังจากที่คุณใช้ตัวเลือกได้อย่างปลอดภัยเอาฮาร์ดแวร์เพื่อลบไดรฟ์ optical ที่มีอยู่แล้วจากคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใช้ Windows Vista คุณอาจจะไม่สามารถเชื่อมต่อไดรฟ์
930570ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในกระบวนการ Usbhub.sys เมื่อคุณปลุกคอมพิวเตอร์ใช้งาน Windows Vista จากโหมดประหยัดพลังงาน หรือโหมดไฮเบอร์เนต: "STOP 0x00000044"
928631อุปกรณ์ USB อาจไม่ทำได้อย่างถูกต้องหลังจากที่ Windows Vista ดำเนินต่อ จากโหมดประหยัดพลังงาน หรือโหมดไฮเบอร์เนต
933433การบันทึกที่คุณภาพไม่ดีเมื่อคุณใช้ไมโครโฟนแบบ USB บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ที่ 4 กิกะไบต์ของ RAM หรือมากกว่า
933442อุปกรณ์ USB แบบร่วมไม่ได้ทำงานหลัง จากที่คุณปิดใช้งานแล้ว เปิดใช้งานอุปกรณ์ในตัวจัดการอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista
934633เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน USB คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista มีสร้างอินสแตนซ์ที่สองของวัตถุเครื่องพิมพ์ และอินสแตนซ์แรกไม่ทำงาน
934796ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ที่กำลังเรียกใช้อุปกรณ์ USB แบบร่วม: "STOP 0x000000FE"
933824ลักษณะการทำงานในการได้อย่างปลอดภัยเอาฮาร์ดแวร์และคำสั่ง "เปิดไดรฟ์" Windows Explorer ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ด้วยการ iPod ของ Apple ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista
935782อุปกรณ์ USB ใช้เวลานานในการดำเนินต่อจาก "% selective suspend " โหมดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ที่ใช้คอนโทรลเลอร์ UHCI USB
935783เมื่อคุณดำเนินต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista จากโหมดประหยัดพลังงาน คุณอาจพบลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิดจากอุปกรณ์ USB
รับการบันทึกในเรื่องต่อไปนี้ได้ไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft
  • เมื่อคอมพิวเตอร์กลับสู่ จากในสถานะหยุดทำชั่วคราว หรือ จากสถานะการไฮเบอร์เนต คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนอง และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความ stop 0x9F บนหน้าจอสีน้ำเงิน
  • คอมพิวเตอร์ใช้เวลานานในการดำเนินต่อ จากในสถานะหยุดทำชั่วคราว หรือ จากสถานะการไฮเบอร์เนต
  • คอมพิวเตอร์ใช้เวลานานในการดำเนินต่อ จากในสถานะหยุดทำชั่วคราว หรือ จากสถานะการไฮเบอร์เนตเมื่อคุณใช้ตัวควบคุม VIA
  • คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้เครื่องอ่านลายนิ้วมือ AuthenTec USB มี นอกจากนี้ คุณได้รับข้อผิดพลาด Stop 0xFE บนหน้าจอสีน้ำเงินหรือข้อผิดพลาด Stop 0x9F บนหน้าจอสีน้ำเงิน
  • คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้อุปกรณ์เสียง USB Bluetooth
  • คอมพิวเตอร์ใช้เวลานานในการดำเนินต่อ จากในสถานะหยุดทำชั่วคราว หรือ จากสถานะการไฮเบอร์เนตเมื่อคุณใช้ตัวควบคุมขั้นสูงโฮสต์ตัวควบคุมอินเทอร์เฟซ (EHCI)
  • คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองเมื่อคุณเอาอุปกรณ์ USB และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop 0xFE บนหน้าจอสีน้ำเงิน
  • เมื่อดำเนินการกับคอมพิวเตอร์ต่อ จากในสถานะหยุดทำชั่วคราว หรือ จากสถานะการไฮเบอร์เนตหลายครั้ง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop 0xFE บนหน้าจอสีน้ำเงิน

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้นสิ่งสำคัญการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ถูกแทนที่ ด้วยการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 941600สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
941600ชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้แบบสะสมสำหรับคอมโพเนนต์หลักของ USBใน Windows Vista

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้3,41011 2007 พฤษภาคม17:17ไม่สามารถใช้งานได้
Usbccgp.sys6.0.6000.2059673,21611 2007 พฤษภาคม01:30x86
usbhub.sys6.0.6000.20596192,00011 2007 พฤษภาคม01:30x86
Hidclass.sys6.0.6000.2059638,91211 2007 พฤษภาคม01:30x86
Hidir.sys6.0.6000.2059621,50411 2007 พฤษภาคม01:30x86
Hidparse.sys6.0.6000.2059625,47211 2007 พฤษภาคม01:30ไม่สามารถใช้งานได้
Hidusb.sys6.0.6000.2059612,28811 2007 พฤษภาคม01:30x86
Hccoin.dll6.0.6000.205968,70411 2007 พฤษภาคม02:40x86
Usbd.sys6.0.6000.205965,88811 2007 พฤษภาคม01:30ไม่สามารถใช้งานได้
Usbehci.sys6.0.6000.2059638,40011 2007 พฤษภาคม01:30x86
usbhub.sys6.0.6000.20596192,00011 2007 พฤษภาคม01:30x86
Usbohci.sys6.0.6000.2059619,45611 2007 พฤษภาคม01:30x86
Usbport.sys6.0.6000.20596224,76811 2007 พฤษภาคม01:30x86
Usbuhci.sys6.0.6000.2059623,04011 2007 พฤษภาคม01:30x86
X86_input.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_1eb7a6903c5857e9.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,92611 2007 พฤษภาคม17:18ไม่สามารถใช้งานได้
X86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_c94073bf2aacfb7d.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,35611 2007 พฤษภาคม17:18ไม่สามารถใช้งานได้
X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_bc0a6c3c1fc84964.manifestไม่สามารถใช้งานได้5,38611 2007 พฤษภาคม17:18ไม่สามารถใช้งานได้
windows Vista รุ่น 64 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_input.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_7ad64213f4b5c91f.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,92811 2007 พฤษภาคม17:22ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_255f0f42e30a6cb3.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,35811 2007 พฤษภาคม17:22ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_182907bfd825ba9a.manifestไม่สามารถใช้งานได้5,38811 2007 พฤษภาคม17:22ไม่สามารถใช้งานได้
Hccoin.dll6.0.6000.2059610,75211 2007 พฤษภาคม03:29x64
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้3,41011 2007 พฤษภาคม17:17ไม่สามารถใช้งานได้
Usbd.sys6.0.6000.205967,55211 2007 พฤษภาคม01:55x64
Usbehci.sys6.0.6000.2059648,12811 2007 พฤษภาคม01:55x64
usbhub.sys6.0.6000.20596267,26411 2007 พฤษภาคม01:55x64
Usbohci.sys6.0.6000.2059624,06411 2007 พฤษภาคม01:55x64
Usbport.sys6.0.6000.20596258,04811 2007 พฤษภาคม01:55x64
Usbuhci.sys6.0.6000.2059628,67211 2007 พฤษภาคม01:55x64
Hidclass.sys6.0.6000.2059648,64011 2007 พฤษภาคม01:55x64
Hidir.sys6.0.6000.2059625,60011 2007 พฤษภาคม01:55x64
Hidparse.sys6.0.6000.2059631,61611 2007 พฤษภาคม01:55x64
Hidusb.sys6.0.6000.2059615,87211 2007 พฤษภาคม01:55x64
Usbccgp.sys6.0.6000.2059695,74411 2007 พฤษภาคม01:55x64
usbhub.sys6.0.6000.20596267,26411 2007 พฤษภาคม01:55x64

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำแนะนำ post-installation

หลังจากที่คุณติดตั้งนี้ยกเลิกหรือการแก้ไขด่วนในภายหลังโดยใช้ USB อุปกรณ์ USB บางอย่างอาจไม่ทำงานหลังจากที่ Windows Vista ดำเนินต่อ จากโหมดประหยัดพลังงาน หรือโหมดไฮเบอร์เนตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
928631อุปกรณ์ USB อาจไม่ทำได้อย่างถูกต้องหลังจากที่ Windows Vista ดำเนินต่อ จากโหมดประหยัดพลังงาน หรือโหมดไฮเบอร์เนต


ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 936003 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/26/2011 14:13:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Home Basic

  • kbautohotfix kbvistasp1fix kbprb kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB936003 KbMtth
คำติชม