การแก้ไข: ข้อผิดพลาดรหัส 10 "อุปกรณ์นี้ไม่สามารถเริ่มต้นได้" ในตัวจัดการอุปกรณ์ใน Windows

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:943104
บทนำ
ข้อผิดพลาดรหัส 10 จะถูกสร้างขึ้นในตัวจัดการอุปกรณ์ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งต่อไปนี้
 • ตัวจัดการอุปกรณ์ไม่สามารถเริ่มอุปกรณ์
 • หนึ่งในโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่อุปกรณ์ต้องการไม่เริ่มการทำงาน
 • ตัวจัดการอุปกรณ์มีข้อมูลไม่เพียงพอให้รู้จักข้อผิดพลาดที่แสดงข้อความขึ้นโดยโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

  หมายเหตุ ในสถานการณ์นี้ ข้อผิดพลาดรหัส 10 อาจเป็นข้อความทั่วไปที่บ่งชี้ถึงโปรแกรมควบคุมที่ไม่สามารถระบุได้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์
วิธีแก้ปัญหาทั่วไปสำหรับข้อผิดพลาดรหัส 10
ลองทำตามวิธีแก้ปัญหาทั่วไปต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้

ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. ในตัวจัดการอุปกรณ์ คลิกแท็บ โปรแกรมควบคุม ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของอุปกรณ์
 2. คลิก ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม เพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างการปรับปรุงฮาร์ดแวร์
 3. ทำตามคำแนะนำในการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมนี้
หมายเหตุ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ระบุเส้นทางของโปรแกรมควบคุม Windows อาจมีโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ภายใน หรือแฟ้มโปรแกรมควบคุมอาจยังคงติดตั้งตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่คุณตั้งค่าอุปกรณ์ ถ้าคุณถูกถามหาโปรแกรมควบคุม และคุณไม่มี คุณสามารถลองดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์

เรียกใช้บริการแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

เรียกใช้การ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ทำงาน หรือไม่พบใน Windowsจากเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
ตัวแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์ USB
หากคุณพบข้อผิดพลาดรหัส 10 บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ โดยใช้พอร์ต USB คุณอาจจะลอง วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ USB ใน Windows โดยอัตโนมัติ โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ ตัวแก้ไขปัญหานี้ในขณะนี้ไม่สามารถใช้กับ Windows 8

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
วิธีการแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดรหัส 10
ข้อผิดพลาดรหัส 10 ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับปัญหาของโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ หรือปัญหาความเข้ากันได้ระหว่างโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพิ่มเติมที่ติดตั้งใน Windows ดังนั้นจึงขอแนะนำให้คุณแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยมุ่งเน้นไปที่ ปัญหาการตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ และปัญหาความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ บนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่เข้ากันไม่ได้ ล้าสมัย หรือเสียหาย

หากคุณสงสัยว่าข้อผิดพลาดรหัส 10 เกี่ยวข้องกับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่เข้ากันไม่ได้ ล้าสมัย หรือเสียหาย ให้ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้
ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จาก Windows Update
ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ผ่าน การปรับปรุง Windows.
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ปรับปรุงจากเว็บไซต์ของผู้จำหน่าย
ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จากเว็บไซต์ของผู้จำหน่าย ทำตามคำแนะนำการติดตั้งหรือปรับปรุง
 • หากอุปกรณ์ถูกติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์
 • หากอุปกรณ์ถูกติดตั้งหลังจากการซื้อคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์
 • หากอุปกรณ์ถูกติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ไม่มีโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วสำหรับอุปกรณ์ ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์
หมายเหตุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดรเวอร์อุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งเข้ากันได้กับ Windows รุ่นของคุณและแพลตฟอร์มที่ปัจจุบัน

โปรแกรมปรับปรุงของซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ

หากคุณสงสัยว่าข้อผิดพลาดรหัส 10 เกี่ยวข้องกับโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์และ Service Pack ที่ขาดหายไป ให้ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้
 • ใช้ การปรับปรุง Windows เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Windows
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows ไป Service Pack และการปรับปรุงศูนย์.
 • ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดังกล่าว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เราขอแนะนำให้คุณไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์
วิธีเพิ่มเติมสำหรับ Windows XP

ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าอุปกรณ์

หากคุณสงสัยว่าข้อผิดพลาดรหัส 10 เกี่ยวข้องกับปัญหาการกำหนดค่าอุปกรณ์ ลองวิธีการต่อไปนี้
แก้ไขรายการรีจิสทรีที่เสียหายด้วยตนเอง
หมายเหตุ เมื่อต้องการใช้วิธีการนี้ คุณต้องเข้าสู่บน Windows ในฐานะผู้ดูแล
สิ่งสำคัญ ทำตามขั้นตอนในส่วนนี้อย่างระมัดระวัง ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ก่อนที่จะแก้ไข สำรองรีจิสทรีสำหรับการคืนค่า ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น

ปัญหานี้อาจเกิดจากรีจิสทรีของ Windows เสียหายสองรายการ การใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีเพื่อลบรายการรีจิสทรีเสียหาย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. กดปุ่มโลโก้ Windows พร้อมกับแป้นพิมพ์ R เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ เรียกใช้
 2. ชนิด regedit ในกล่องโต้ตอบการเรียกใช้แล้วกด Enter หากคุณได้รับพร้อมท์สำหรับป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือสำหรับการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก อนุญาต
 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ค้นหา และคลิกคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่ดังต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\

  คุณจะเห็นรายการแบบเต็มของคีย์ย่อยของรีจิสทรีมีลักษณะเช่นเดียวกับ
  {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 }

  หมายเหตุ คีย์ย่อยแต่ละ 32 หลักจะไม่ซ้ำกันและสอดคล้องกับชนิดหรือคลาสของฮาร์ดแวร์ในตัวจัดการอุปกรณ์
 4. ค้นหา GUID คลาสที่ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับชนิดของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่คุณกำลังค้นหารหัสข้อผิดพลาดของตัวจัดการอุปกรณ์

  วิธีการตรวจสอบ GUID คลาสที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

  ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อค้นหา GUID คลาสที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์:
  คลาสGUIDคำอธิบายอุปกรณ์
  ซีดีรอม4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318ไดรฟ์ซีดี/ดีวีดี/บลูเรย์
  DiskDrive4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318ฮาร์ดไดรฟ์
  จอแสดงผล4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318อะแดปเตอร์วิดีโอ
  FDC4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318ตัวควบคุมฟลอปปี
  FloppyDisk4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318ฟลอปปีไดรฟ์
  HDC4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318ตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์
  HIDClass745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DAอุปกรณ์ USB บางอย่าง
  13946BDD1FC1-810F-11D0-BEC7-08002BE2092Fโฮสต์คอนโทรลเลอร์ IEEE 1394
  รูปภาพ6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092Fกล้องและสแกนเนอร์
  แป้นพิมพ์4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318แป้นพิมพ์
  โมเด็ม4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318โมเด็ม
  เมาส์4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318เมาส์และอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง
  สื่อ4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318อุปกรณ์เสียงและวิดีโอ
  เครือข่าย4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318อะแดปเตอร์เครือข่าย
  พอร์ต4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318พอร์ตแบบอนุกรมและแบบขนาน
  SCSIAdapter4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318คอนโทรลเลอร์ SCSI และ RAID
  ระบบ4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318บัสและบริดจ์ของระบบ เป็นต้น
  USB36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000โฮสต์คอนโทรลเลอร์และฮับ USB
  หมายเหตุ นี่ไม่ใช่รายการ GUID คลาสอุปกรณ์ที่สมบูรณ์ ไม่มีคลาสอุปกรณ์ที่กำหนดโดยระบบที่ไม่ใช่คลาสทั่วไปอยู่หลายคลาส อุปกรณ์สามารถสร้างคลาสที่ไม่ซ้ำกันตามตัวแปรหลายตัวซึ่งทำให้ไม่สามารถแสดงรายการทั้งหมดได้

  ตัวอย่างเช่น ถ้าไดรฟ์ดีวีดีของคุณแสดงข้อผิดพลาดรหัส 10 ในตัวจัดการอุปกรณ์ ตามรายการข้างต้น GUID สำหรับอุปกรณ์ซีดี/ดีวีดีเป็น 4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 เมื่อคุณทราบ GUID นี้ คุณสามารถทำขั้นตอนถัดไปต่อได้
 5. คลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีที่ตรงกับ GUID คลาสของอุปกรณ์ที่คุณกำหนดในขั้นตอนสุดท้าย
 6. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิก UpperFilters

  หมายเหตุ คุณอาจจะเห็นรายการรีจิสทรี UpperFilters.bak คุณไม่จำเป็นต้องลบรายการนั้น คลิก UpperFilters เท่านั้น
  ถ้าคุณไม่เห็นรายการรีจิสทรี UpperFilters คุณยังอาจต้องลบรายการรีจิสทรี LowerFilters เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไปที่ขั้นตอนที่ 9
 7. บนเมนู แก้ไข คลิก ลบ
 8. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ คลิก ใช่
 9. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิก LowerFilters
  หมายเหตุ ถ้าคุณไม่เห็นรายการรีจิสทรี LowerFilters หรือ UpperFilters วิธีการนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคุณ
 10. บนเมนู แก้ไข คลิก ลบ
 11. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ คลิก ใช่
 12. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 13. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ปัญหาความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์

สิ่งที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งคืออุปกรณ์ไม่ได้ถูกออกแบบให้ทำงานกับรุ่นของ Windows ที่คุณกำลังใช้อยู่ คุณสามารถใช้ Windows ชื่อ Hardware Compatibility List (hcl หรือไม่)เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่แสดงอยู่เข้ากันได้กับ Windows รุ่นปัจจุบันของคุณหรือไม่

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 943104 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/01/2015 05:32:00 - ฉบับแก้ไข: 14.0

Windows 10 Pro, released in July 2015, Windows 10 Enterprise, released in July 2015, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

 • kbtshoot kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB943104 KbMtth
คำติชม