สร้างตำแหน่งที่จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ SQL Server รุ่นล่าสุด

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:957826
บทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้แสดงรายการการเชื่อมโยงไปยังสร้างบทความหมายเลขสำหรับแต่ละรุ่นหลัก ๆ ของ Microsoft SQL Server จาก SQL Server 2005 ถึง SQL Server รุ่นล่าสุด ถ้าคุณจำเป็นต้องตรวจสอบเฉพาะเวอร์ชันและรุ่นของ SQL Server เวอร์ชั่น ดู วิธีการตรวจสอบรุ่นของ SQL Server และส่วนประกอบ.
สร้างข้อมูลเกี่ยวกับ SQL Server รุ่นล่าสุด
รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ SQLบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นล่าสุดนี้
เซิร์ฟเวอร์ SQL 2016
SQL Server 2014
SQL Server 2012
SQL Server 2008 R2หมายเหตุ SQL Server 2008 R2 Service Pack 3 มีรุ่นใหม่ล่าสุด และสุดท้ายสำหรับรุ่นนี้ ทีมผลิตภัณฑ์ SQL Server จะไม่ถูกนำออกใช้ปรับปรุงสะสมใด ๆ เพิ่มเติมกับรุ่นนี้
SQL Server 2008หมายเหตุ SQL Server 2008 Service Pack ที่ 4 มีรุ่นใหม่ล่าสุด และสุดท้ายสำหรับรุ่นนี้ ทีมผลิตภัณฑ์ SQL Server จะไม่ถูกนำออกใช้ปรับปรุงสะสมใด ๆ เพิ่มเติมกับรุ่นนี้
SQL Server 2005

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 957826 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/25/2016 17:38:00 - ฉบับแก้ไข: 15.0

Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL 2005 Server Enterprise, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition, Microsoft SQL 2005 Server Workgroup, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Express, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Web, Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Web, Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup, Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2014 Express, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Web

  • kbhowto kbtshoot kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB957826 KbMtth
คำติชม