สิ้นปีปิดขั้นตอนสำหรับการวิเคราะห์แบบบัญชี Microsoft Dynamics GP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:960356
บทนำ
ไม่มี 'แยก' สิ้นปีปิดกระบวนงานสำหรับการวิเคราะห์ทางบัญชี รายการยอดดุลนำไปข้างหน้า (BBF) ไว้สำหรับมิติ AA จะเป็นส่วนหนึ่งของ GL กระบวนการสิ้นปีปิด ถ้าคุณได้ตั้งค่ามิติ AA จะมีรายการ BBF สร้างขึ้น ขั้นตอนในบทความนี้จะช่วยในการตรวจสอบข้อมูลของคุณก่อนที่จะทำสิ้นปี GL ปิดกระบวนการตรวจสอบข้อมูล AA ที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างสิ้นปี GL ปิดกระบวนการ บทความนี้จะยังแสดงวิธีการตั้งค่าขนาด AA ที่มีดุลนำไปข้างหน้ารายการสร้างขึ้นในปีใหม่สำหรับแต่ละมิติ ตามต้องการ

นอกจากนี้ยังจะได้รับขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการย้ายข้อมูลในอดีตเพื่อประวัติ ซึ่งจะแก้ไขข้อผิดพลาดข้อความด้านล่างที่อาจพบได้ในระหว่างกระบวนการปิดเมื่อสิ้นสุดปี GL: (ดูขั้นตอนที่ 3 เพื่อแก้ไขข้อความนี้)

คุณต้องรันการรวมบัญชีธุรกรรม และโอนย้ายรายละเอียดไปยังโปรแกรมอรรถประโยชน์การประวัติสำหรับปีที่ปิดแล้วสร้างการวิเคราะห์ทางบัญชีดุลนำไปข้างหน้า


ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อปิดเมื่อสิ้นปีมีรันกระบวนการสำหรับบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Microsoft Dynamics GP จะย้ายธุรกรรมที่จัดทำบัญชีวิเคราะห์จากตาราง AAG30000 ในอดีตถึงตารางชุด AAG40000 (ไม่มีไม่มีกระบวนการปิดบัญชีแยกต่างหากที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ทางบัญชี) คุณสามารถเลือกมิติที่คุณต้องการรวมบัญชีในระหว่างกระบวนการสิ้นปี ในการวิเคราะห์ทางบัญชี ดุลนำไปข้างหน้ารายการจะถูกสร้างขึ้นในตาราง AAG30000 สำหรับมิติเหล่านั้นที่ถูกทำเครื่องหมายที่จะรวมในกระบวนการสิ้นปี และจากนั้น รายละเอียดจะถูกย้ายไป AAG40000 ชุดตาราง

หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังใช้ FRx รายงาน คุณควรจะอยู่บน FRx 6.7 SP12 (รุ่น 6.7.12008) หรือสูงกว่านั้น ถ้าเวอร์ชัน FRx ของคุณอยู่ต่ำกว่า 6.7.12008 จากนั้นคุณต้องก่อนใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 962862 เพื่อให้ Microsoft FRx เพื่อให้สามารถอ่านบัญชีวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตในชุดตาราง AAG40000การแก้ปัญหา


ขั้นตอนที่ 1: กำหนดถ้ารายงานทางการเงินใช้ AA ตาราง:


ก่อนที่คุณปิด GL หรือทำตามขั้นตอนใด ๆ ในบทความนี้ รันรายงานทางการเงินของคุณที่คุณโดยปกติทำงานเพื่อให้สมดุลกับ GL ทดลอง ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณพบ ตามวิธีการที่เหมาะสม:

-วิธีที่ 1 - ถ้าถูกต้อง: ถ้ารายงานทางการเงินของคุณนั้นถูกต้อง และตรงกับ GL จาก นั้นคุณสามารถใช้ขั้นตอนที่ 2-8 ในบทความนี้ซึ่งยังคง ต้องดำเนินการ ดังนั้นคุณไม่ได้รับข้อผิดพลาดใด ๆ AA ในระหว่าง GL ปิดกระบวนการสิ้นปี

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ระบบรายงานที่อ่านได้โดยตรงจากตารางแยกประเภททั่วไป (เช่นผู้ให้บริการแบบดั้งเดิมในการจัดการโปรแกรมรายงานเมื่ออ่านจากบริษัท GL หรือเครื่องมืออื่น ๆ รายงาน) เฉพาะ] สำหรับการรายงานทางการเงินของคุณ แล้วคุณอาจดำเนินต่อตามขั้นตอนที่ 2 เนื่องจากข้อมูล AA ไม่ส่งผลกระทบต่อการรายงานทางการเงินได้


-วิธีที่ 2 - ถ้าไม่ถูกต้อง: อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการรายงานทางการเงินของคุณไม่ถูกต้อง เป็นส่วนใหญ่ไปได้เนื่องจากกำลังใช้ตาราง AA และ AA ข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลการแยกประเภททั่วไป เมื่อต้องการตรวจสอบข้อมูล AA คุณต้องเรียกใช้ผ่านสคริปต์ SQL ที่มีอยู่ใน KB 2910626 นอกเหนือจากส่วนเหลือของขั้นตอนในบทความนี้

หมายเหตุ: ต้าในโปรแกรมจัดการรายงานประเภทอ่านจาก AA (GL) ตาราง หรือตัวให้บริการแบบดั้งเดิมที่ใช้กับโปรแกรมรายงานการจัดการอาจอ่านจากบริษัทที่มี AA

ขั้นตอนสำหรับวิธีที่ 2:

a.) เรียกใช้ thescripts ทั้งหมดใน KB 2910626 เพื่อตรวจสอบข้อมูล AA ด้วยข้อมูล GL ครั้งแรก

รายงานทางการเงินจากโปรแกรมรายงานการจัดการไม่ตรงกับรายงานงบทดลองบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Microsoft Dynamics GP
http://support.microsoft.com/kb/2910626

b.) เมื่อคุณเสร็จสิ้นขั้นตอนใน KB 2910626 จาก นั้นกลับไปนี้ andcontinue KB ในกับส่วนเหลือของขั้นตอนที่แสดงด้านล่างนี้ (โปรดสังเกตว่า ขั้นตอนที่ 2 และ 4 อยู่ใน KB 2910626 แต่เราขอแนะนำการตรวจสอบนี้อีกครั้ง ตามที่พวกเขาควรไม่ส่งคืนผลลัพธ์ใด ๆ ถ้าคุณแก้ไขข้อมูลนี้อยู่แล้ว)ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบข้อมูล AA สำหรับปีที่ซ้อนทับกันอยู่


เรียกใช้สคริปต์เหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่า คุณไม่มีปีในตารางกับตารางในอดีต AAG40000 AAG30000 เปิดที่ทับซ้อน แต่ละปีที่แตกต่างกันควรมีอยู่ในตารางหนึ่ง หรืออีก แต่ไม่ใช่ทั้งสองเท่านั้น
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(YEAR1) from AAG40000
-ถ้าคุณพบเหลื่อมปีในทั้งสองตาราง จาก นั้นจึงแนะนำเปิดกับเหตุการณ์สนับสนุนสำหรับความช่วยเหลือ กรณีสนับสนุนจะคิดค่าธรรมเนียมได้เนื่องจากปัญหานี้มักถูกสร้างขึ้นเนื่องจากการนำเข้าเรกคอร์ด โปรดสังเกตว่า ถ้าคุณแก้ไขข้อมูลจำเป็นต้องใช้ นี้อาจจำเป็นต้องอ้างอิงเป็นการปรึกษา ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเงินได้ให้คุณ


ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบปีระหว่างตารางที่เปิด/ในอดีตการจับคู่ระหว่าง AA/GL:


Next แน่ใจปีใน AA ตารางอยู่ในเดียวกันเปิด หรือปิดปีเป็นตารางแยกประเภททั่วไปของคุณ AAG30000 และ GL20000 เปิดตารางควรมีปีเดียวกัน และ AAG40000 และ GL30000 ในอดีตตารางควรประกอบด้วยการปิดปีเดียวกัน
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(OPENYEAR) from GL20000select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR
-ถ้าคุณค้นหาปีใน AAG30000 การเปิดตารางก่อนคุณจะปิดปี คุณต้องดำเนินการขั้นตอนการย้ายข้อมูลกับประวัติด้านล่างด้วยการย้ายข้อมูลในอดีตปีไปประวัติ ตาราง AAG30000 ควรมีข้อมูลสำหรับปีที่เป็นปีที่เปิดอยู่ใน GL. เท่านั้น ถ้าคุณพยายามที่จะปิดปีใน GL คุณจะได้รับการพร้อมท์ ด้วยข้อความนี้:

คุณต้องรันการรวมบัญชีธุรกรรม และโอนย้ายรายละเอียดไปยังโปรแกรมอรรถประโยชน์การประวัติสำหรับปีที่ปิดแล้วสร้างการวิเคราะห์ทางบัญชีดุลนำไปข้างหน้า

ดังนั้น ใช้สคริปต์ข้างต้นเพื่อกำหนดว่า คุณต้องการเรียกใช้ขั้นตอนการย้ายข้อมูลกับประวัติเพื่อให้คุณสามารถป้องกันไม่ให้ข้อความอยู่เหนือจาก durng เกิดขึ้น สิ้นปี GL ปิดกระบวนการ


ขั้นตอนการย้ายข้อมูลประวัติ:
ในครั้งแรกที่คุณปิด GL ในรุ่นสูงกว่า GP 10.0 SP2 หรือสูงกว่า (ที่ มีการเรียกใช้ AA) คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ย้ายข้อมูล AA ประวัติก่อนที่ระบบจะอนุญาตให้คุณปิดปีแยกประเภททั่วไป ระบบจะตรวจสอบว่า ข้อมูล AA ในชุดของตาราง AA เปิด/ในอดีตที่สอดคล้องกันเป็น GL ข้อมูลเข้าไปในตารางเปิด/ในอดีตใน GL. ถ้าไม่เป็น คุณจะได้รับข้อความที่จะรันการย้ายในยูทิลิตี้ประวัติสำหรับ AA ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการกับ GL ปีสิ้นสุดการปิด

จำ ถ้าคุณยังไม่ได้ปิดปี GL ของคุณ (พร้อมกับเรียกใช้ AA) หลังจากติดตั้งเซอร์วิสแพ็คสำหรับรุ่น 10.0 หรือปรับรุ่นเป็น GP 2010 หลังจากติดตั้ง SP2 คุณอาจได้รับข้อความระบุ "คุณต้องรวมธุรกรรม และโอนย้ายรายละเอียดไปยังโปรแกรมอรรถประโยชน์การประวัติเพื่อปิดปี" เท่านั้น รหัสถูกเพิ่มไปยังกระบวนการปิดบัญชีที่จะเปรียบเทียบปีใน AA การเปิดตารางโดยเทียบกับปีผ่านมาในการตั้งค่ารอบระยะเวลาทางการเงินของบริษัท ถ้าไม่มีข้อมูล AA ในชุดของตาราง AAG3000X สำหรับปีผ่านมา คุณจะได้รับข้อผิดพลาด ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรวมบัญชีปีเหล่านั้น:

1) บนเมนูMicrosoft Dynamics GPชี้ไปที่เครื่องมือชี้ไปที่อรรถประโยชน์ชี้ไปที่การเงินชี้ไปที่การจัดทำบัญชีวิเคราะห์และจากนั้น คลิกย้ายข้อมูลไปที่ประวัติ

2 การ) ปีเก่าที่สุดจะเริ่มต้นที่ระบบพบในตาราง AAG3000x เปิด คุณจะสามารถเคลื่อนย้ายได้ครั้งละหนึ่งปี

3) เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม:

โอนย้ายรายละเอียดธุรกรรมประวัติ– ตัวเลือกนี้จะเป็นย้ายระเบียนรายละเอียด AA จากเปิดตารางประวัติ และไม่มีรายการ BBF จะถูกสร้างขึ้น คุณต้องให้แน่ใจว่า ไม่มี BBF รายการในตาราง AA มิฉะนั้น คุณจะไม่สามารถเลือกตัวเลือกนี้ ตัวเลือกนี้ย้ายระเบียนจากตาราง AAG30000 ถึง AAG40000 ตารางเพียง

ธุรกรรมการรวมบัญชีและรายละเอียดการโอนย้ายไปที่ประวัติ– ตัวเลือกนี้จะย้ายระเบียนรายละเอียด AA จากเปิดไปที่ตารางประวัติ และสร้างรายการ BBF อย่างไรก็ตาม คุณต้องมีการกล่าวถึงตัวเลือกที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ ในใบสั่งสำหรับรายการ BBF ที่จะสร้าง ตัวเลือกนี้จะรวมบัญชียอดดุลของรหัสทั้งหมดธุรกรรมมิติในปีปิดบัญชีแล้ว (ที่ทำเครื่องหมายเพื่อรวมบัญชี) และการโอนย้ายข้อมูล AA ถึงตารางประวัติ

หมายเหตุยอดดุลที่รวมบัญชีมีพิจารณาถึงปีใหม่ รายการ BBF ถูกสร้างขึ้นจากปีปิดแล้ว

พิมพ์การแสดงตัวอย่างรายงานการโอนย้ายเฉพาะ– นี้จะอนุญาตให้คุณดูธุรกรรมที่จะถูกย้ายโดยไม่ย้ายข้อมูลจริง แสดงตัวอย่างรายงานแสดงการรวมบัญชีที่จะทำ

หมายเหตุตัวเลือกนี้เปลี่ยนแปลงข้อมูล

คลิก 4)ตกลงกัน

5 ครั้ง) ทำซ้ำกระบวนการนี้สำหรับแต่ละปี 'ประวัติ' (ที่ปีที่อยู่ ในตาราง AAG30000 เปิด แต่ ในตารางประวัติ GL30000 ปีจำเป็นต้องย้ายไปยังตารางประวัติ AA ให้ตรงกับ)

หมายเหตุ: ถ้าคุณเรียกใช้สคริปต์ปีที่แตกต่างกันใน 'ขั้นตอนที่ 3' ด้านบนอีกครั้ง คุณควรได้รับปีแตกต่างกันเพื่อจับคู่ระหว่าง AA และ GL เปิดตาราง และตาราง AA และแยกประเภททั่วไปในอดีตขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบตาราง AA สำหรับหัวข้อเหลื่อมรหัส


เรียกใช้สคริปต์นี้กับฐานข้อมูลบริษัทดูถ้าหัวข้อเดียวกันรหัสยังมีอยู่ระหว่างตาราง:
select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)
-ถ้าคุณพบการซ้ำ หัวข้อรหัสทั้งสองตาราง จาก นั้นจึงแนะนำกับเหตุการณ์สนับสนุนสำหรับความช่วยเหลือในการเปิด ในกรณีสนับสนุนจะคิดค่าธรรมเนียมได้ โปรดสังเกตว่า ถ้าคุณแก้ไขข้อมูลจำเป็นต้องใช้ นี้อาจจำเป็นต้องอ้างอิงเป็นการปรึกษา ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเงินได้ให้คุณ

สิ่งนี้จะเกิดขึ้น ถ้าคุณคืนค่าฐานข้อมูล Dynamics เก่ากว่าเหนือด้านบนสุดของฐานข้อมูล Dynamics ปัจจุบัน และเพื่อ ให้มีการตั้งค่าหมายเลขพร้อมใช้งานถัดไปเก็บไว้ในตาราง AAG00102 ในฐานข้อมูล Dynamics กลับ GP ยังคงเพิ่มจากค่าเหล่านี้ แม้ว่าพวกเขาอาจมีการใช้อยู่แล้ว และจะส่งผลให้ค่า aaGLHdrID เดียวกับการเรียกใช้สำหรับค่า YEAR1 ที่แตกต่างกัน


ขั้นตอนที่ 5: ค่า AACOPYSTATUS ที่ปรับปรุง

ตรวจสอบถัดไปมีค่า aacopystatus ที่ไม่ถูกต้องในตาราง AAG40001 เรียกใช้สคริปต์นี้:

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

ถ้าสคริปต์ข้างต้นส่งกลับผลลัพธ์ คุณจะต้องการปรับปรุง aaCopyStatus หมายถึง '8' ก่อนที่จะรันปิดปี GL: (ค่าของ '8' เป็นค่าที่จะยอมรับกระบวนการปิดเมื่อสิ้นสุดปี)

update AAG40001 set aaCopyStatus=8


ขั้นตอนที่ 6: ตรวจทานการตั้งค่าสำหรับขนาดที่จะรวมไว้ในเมื่อสิ้นปี

ใช้ขั้นตอนที่สองด้านล่างเพื่อเปิดตัวเลือกบริษัทเพื่อรวมมิติ AA ในสิ้นปีปิด และจากนั้น การทำเครื่องหมาย แต่ละขนาดที่คุณต้องการจะรวมในสิ้นปีปิดอยู่ ซึ่งจะทำให้รายการในตารางมีการ aaGLHdrID เดียวกันเป็นรายการ BBF ในตาราง AAG30000/AAG30001/AAG30002 AAG30003 ซึ่งเป็นกระบวนการสองขั้นตอนดังนี้:

ถ้าคุณยังไม่ปิดบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่า มิติถูกทำเครื่องหมายถูกต้องที่จะรวมในกระบวนการปิด:
 1. ทำเครื่องหมายตัวเลือกการตั้งค่าการรวมบัญชีวิเคราะห์ในสิ้นปีปิดดังต่อไปนี้:
  1. บนเมนูMicrosoft Dynamics GPชี้ไปที่เครื่องมือชี้ไปที่การตั้งค่าชี้ไปที่บริษัทชี้ไปที่การจัดทำบัญชีวิเคราะห์และจากนั้น คลิกตัวเลือก
  2. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมในปีสิ้นสุดปิดและจากนั้น คลิกตกลง

   หมายเหตุ ตัวเลือกนี้มีเพียงเพื่อ เปิดใช้งานฟังก์ชันเพื่อสร้างรายการดุลนำไปข้างหน้าบนมิติ บัญชีวิเคราะห์ข้อมูลยังคงจะย้ายไปตารางชุด AAG40000 เมื่อปิดบัญชีแยกประเภททั่วไปโดยไม่คำนึงถึงว่ามีการทำเครื่องหมายตัวเลือกนี้
 2. แต่ละเครื่องหมายขนาดที่จะรวมในสิ้นปีเป็นดังนี้:
  1. บนเมนูบัตรชี้ไปที่การเงินชี้ไปที่การจัดทำบัญชีวิเคราะห์และ แล้ว คลิกขนาดของธุรกรรม
  2. ในรายการมิติ Trxคลิกมิติที่คุณต้องการรวมไว้ในกระบวนการปิดเมื่อสิ้นสุดปี
  3. ในพื้นที่ปิดสิ้นปีคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมในปีสิ้นสุดปิดและจากนั้น คลิกบันทึก
  4. ทำซ้ำขั้นตอน b และ c สำหรับแต่ละมิติที่คุณต้องการรวมไว้ในกระบวนการสิ้นปีปิด


ขั้นตอนที่ 7 - การตรวจสอบข้อมูลหลักของบัญชี AA

เสมอเป็นความคิดที่ดีในการตรวจสอบว่า ตาราง AA บัญชีหลัก (AAG00200) ตรงกับตารางข้อมูลหลักของบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL00100) ก่อนที่คุณทำการประมวลผลสิ้นปีปิด หากบัญชีหายไป จะทำให้รายการ BBF ใน AA ไม่ถูกต้อง เรียกใช้สคริปต์ด้านล่างกับฐานข้อมูลบริษัทเพื่อตรวจสอบว่า ข้อมูล หลักของบัญชีแยกประเภททั่วไป ข้อมูล หลักดัชนีของบัญชีแยกประเภททั่วไป AA บัญชีข้อมูลหลัก และตารางทั้งหมดมีหมายเลขเดียวกันของระเบียน:
-------------------------------------------------select count(*) from GL00100select count(*) from GL00105select count(*) from AAG00200-------------------------------------------------

•ถ้าตาราง AA บัญชีหลักมีระเบียนน้อยกว่าตาราง GL00100 ใช้สคริปต์ด้านล่างนี้เพื่อแทรกบัญชีแยกประเภททั่วไปขาดหายไป:
-------------------------------------------------insert into aag00200 ACTINDX, aaAcctClassID,aaChangeDate,aaChangeTime)select ACTINDX, 0, convert(char(10),getdate(),111), convert(char(12),getdate(),114)from GL00100 where ACTINDX not in (select ACTINDX from aag00200)-------------------------------------------------
•ถ้าตารางหลักบัญชี AA มีระเบียนมากเกินกว่าตาราง GL00100 ใช้สคริปต์ด้านล่างนี้เพื่อลบเร็กคอร์ดพิเศษ:
-------------------------------------------------Delete AAG00200 where ACTINDX not in (Select ACTINDX from GL00100)-------------------------------------------------

•ถ้า ตาราง GL00105 ไม่ตรงกับที่อ้างอิงถึง 855963 KBสำหรับขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการสร้างตารางดัชนีบัญชีหลัก (GL00105)


ขั้นตอนที่ 8 - ทดสอบที่รันปิด


ทำเป็นปัจจุบันสำรองข้อมูลก่อนที่จะเริ่มกระบวนการปิดเมื่อสิ้นสุดปีแยกประเภททั่วไป เมื่อต้องการทดสอบการทำงานสิ้นปี GL ปิดในบริษัททดสอบก่อนเพื่อให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้รับข้อผิดพลาดใด ๆ มีพื้นที่เพียงพอ ขั้นตอนการปิดเมื่อสิ้นปี GL คือ อะไรจริง ๆ สร้างยอดดุลยกมารายการสมุดรายวัน (BBF ของ) และย้ายระเบียนสำหรับปีที่คุณกำลังปิดในตารางทั้งบัญชีแยกประเภททั่วไปและบัญชีวิเคราะห์ BBF รายการดังกล่าวในตารางทั้ง GL และ AA การอ้างอิงไปยังกระบวนการที่อธิบายใน KB 888003 สำหรับขั้นตอนการปิดเมื่อสิ้นสุดปีสำหรับบัญชีแยกประเภททั่วไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
888003 ขั้นตอนการปิดเมื่อสิ้นปีสำหรับบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Microsoft Dynamics GP


ขั้นตอนที่ 9 - ตรวจสอบรายงานงบดุล

แนะนำการเปรียบเทียบงบดุลรายงานในโปรแกรมรายงานการจัดการกับรายงานงบทดลองบัญชีแยกประเภททั่วไปจาก GP Dynamics Microsoft เพื่อตรวจสอบว่า บัญชียอดดุลยกมาปีใหม่ไม่ถูกต้อง ถ้ายอดดุลเหล่านี้ไม่ตรงกับ การคืนค่าการสำรองข้อมูลของคุณ และติดต่อ Microsoft Dynamics GP สนับสนุนเพื่อเปิดกับเหตุการณ์สนับสนุนสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม


plains สหปีสิ้นสุด yearend รอบระยะเวลารอบระยะเวลาวิเคราะห์ลงบัญชีเมื่อสิ้นปี

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 960356 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/20/2015 02:42:00 - ฉบับแก้ไข: 0.16

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

 • kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB960356 KbMtth
คำติชม